Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10697/2019
CPV Kód:72267000-4
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelyén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GVSX Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16440
Postai cím: Akadémia utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr Mohácsi Ildikó
Telefon: +36302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +3612010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozterulet-felugyelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.fori.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatai”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72267000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatai”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki-technológiai rendszerfelügyelet keretében elvégzendő feladatok:
-az IKSZR tehergépjármű ellenőrző rendszer, illetve a FÖRI IKSZR Data Center, valamint a Web-es alkalmazások és tároló -
adatfeldolgozó - továbbító szoftvermodulok üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-TOBI online IKSZR interfész működésének FÖRI oldali biztosítása, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-KEKKH jogutód (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság) havonta frissülő
tehergépjárműveket tartalmazó interfészének biztosítása, adatok betöltése, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-alkalmazás- és adatbázisszerverek szoftverkörnyezet optimalizálása;
-a FÖRI IKSZR modul folyamatos üzemének biztosítása és az azzal összefüggő tevékenységek végrehajtása, dokumentálása;
-Az IKSZR működését közvetlenül érintően aktív hálózati eszközökhöz kapcsolódó média konverterek, switchek és egyéb hálózati
eszközök ellenőrzése a szoftverek működésének (elérhetőségének) ellenőrzése során (IKSZR közúti modul elérhetőség,
kamerarendszer központi szoftvere, monitorozó rendszer, stb.);
-alkalmazás biztonsági frissítések telepítése, tesztelése (ha ez a rendszer folyamatos üzemszerű működését lényegesen
befolyásolná, akkor csökkent forgalmú időszakban);
-az IKSZR rendszer hibabejelentések fogadása, a hibabejelentő rendszer üzemeltetetése;
-a rendszer szoftvereit - központi és kliens - érintő verziókövetés biztosítása, különös tekintettel a jogszabályváltozásokra és a
külső interfészek módosulására (éves szinten max. 30 munkaóra felhasználással);
-új szoftververziók telepítése, tesztelése, és - amennyiben azt a módosított rendszerszoftver teszi szükségessé - a Megrendelő
által biztosított alapszoftver frissítés, scriptek készítése;
-alkatrész igénnyel járó meghibásodások, bővítések esetén a Megrendelő által beépíttetett alkatrészek, berendezések
rendszertesztje, minősítése;
-további IKSZR kliensek (max. 50) központra kapcsolása és üzemelésének biztosítása (licenc költség, hardverbővítés nem
értendő bele, csak a működtetés).
Az IKSZR tehergépjármű-ellenőrző végpontokkal kapcsolatos feladatok:
-végponti eszközök kliens szoftverének jogszabálykövetése (csak a jogszabályváltozásból eredő szoftvermódosítások, a
felhasználói igényekből fakadó fejlesztések, módosítások eseti fejlesztési szerződés alapján történhetnek - éves szinten max. 30
munkaóra felhasználással);
-kliens szoftver hibaelhárítása
-hardver hibákat követően szükségessé váló optimalizálás, és szoftvertesztelés (a javítás a megrendelő által biztosított
alkatrészekkel történik);
A további részletes feladat-meghatározást, feltételeket az ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10072 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31200000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72267000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72267000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki-technológiai rendszerfelügyelet keretében elvégzendő feladatok:
-az IKSZR tehergépjármű ellenőrző rendszer, illetve a FÖRI IKSZR Data Center, valamint a Web-es alkalmazások és tároló -
adatfeldolgozó - továbbító szoftvermodulok üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-TOBI online IKSZR interfész működésének FÖRI oldali biztosítása, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-KEKKH jogutód (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság) havonta frissülő
tehergépjárműveket tartalmazó interfészének biztosítása, adatok betöltése, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-alkalmazás- és adatbázisszerverek szoftverkörnyezet optimalizálása;
-a FÖRI IKSZR modul folyamatos üzemének biztosítása és az azzal összefüggő tevékenységek végrehajtása, dokumentálása;
-Az IKSZR működését közvetlenül érintően aktív hálózati eszközökhöz kapcsolódó média konverterek, switchek és egyéb hálózati
eszközök ellenőrzése a szoftverek működésének (elérhetőségének) ellenőrzése során (IKSZR közúti modul elérhetőség,
kamerarendszer központi szoftvere, monitorozó rendszer, stb.);
-alkalmazás biztonsági frissítések telepítése, tesztelése (ha ez a rendszer folyamatos üzemszerű működését lényegesen
befolyásolná, akkor csökkent forgalmú időszakban);
-az IKSZR rendszer hibabejelentések fogadása, a hibabejelentő rendszer üzemeltetetése;
-a rendszer szoftvereit - központi és kliens - érintő verziókövetés biztosítása, különös tekintettel a jogszabályváltozásokra és a
külső interfészek módosulására (éves szinten max. 30 munkaóra felhasználással);
-új szoftververziók telepítése, tesztelése, és - amennyiben azt a módosított rendszerszoftver teszi szükségessé - a Megrendelő
által biztosított alapszoftver frissítés, scriptek készítése;
-alkatrész igénnyel járó meghibásodások, bővítések esetén a Megrendelő által beépíttetett alkatrészek, berendezések
rendszertesztje, minősítése;
-további IKSZR kliensek (max. 50) központra kapcsolása és üzemelésének biztosítása (licenc költség, hardverbővítés nem
értendő bele, csak a működtetés).
Az IKSZR tehergépjármű-ellenőrző végpontokkal kapcsolatos feladatok:
-végponti eszközök kliens szoftverének jogszabálykövetése (csak a jogszabályváltozásból eredő szoftvermódosítások, a
felhasználói igényekből fakadó fejlesztések, módosítások eseti fejlesztési szerződés alapján történhetnek - éves szinten max. 30
munkaóra felhasználással);
-kliens szoftver hibaelhárítása
-hardver hibákat követően szükségessé váló optimalizálás, és szoftvertesztelés (a javítás a megrendelő által biztosított
alkatrészekkel történik);
A további részletes feladat-meghatározást, feltételeket az ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36400000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a jelen szerződést 12 hónap határozott időre kötötte. A szerződés lejártát követő időszakra Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított, amely még folyamatban van. A módosítást az teszi szükségessé, hogy a szerződés hatályba lépése óta az IKSZR rendszerelemek jelentős bővülése, illetve az IKSZR központján adatvédelmi okokból végrehajtott változások miatt új rendszertervet kellett készíteni, amely előkészítés elhúzódása következtében, az új rendszerterv végleges kialakítása csak 2019. április 30.-ra történt meg. A rendszerterv azonban elengedhetetlen feltétele a már megindított, de még le nem zárult, továbbra is a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárás műszaki leírásának. Az új, és már folyamatban lévő eljárás alapját a módosított rendszerterv képezi, ezért a szerződés lejártát követően megindításra került új közbeszerzési eljárás előkészítésének előre nem láthatóan hosszabb időigénye, és az eljárás várható befejezésének időpontjában bekövetkező csúszás miatt szükségessé vált az üzemeltetés folytonosságának fenntartása érdekében a szerződés időtartamának meghosszabbítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36400000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó a szerződés módosításával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben