Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10738/2019
CPV Kód:45213230-4
Ajánlatkérő:Harmónia Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Vásárosnamény 4208/26. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Húsfeldolgozás, -tartósítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Harmónia Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74739525
Postai cím: Árpád Út 7
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Zoltánné ügyvezető
Telefon: +36 308155484
E-mail: baksaattila@kissbkerkft.hu
Fax: +36 45570530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Húsfeldolgozás, -tartósítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sertés vágóhíd és feldolgozó üzem építése
Hivatkozási szám: EKR000736732019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213230-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Sertés vágóhíd és feldolgozó üzem építése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Sertés vágóhíd és feldolgozó üzem építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213230-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Vásárosnamény 4208/26. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Tervezett építési tevékenység megnevezése, rendeltetésének leírása Tervezett építési tevékenység: Sertés vágóhíd és feldolgozó
üzem építése Rendeltetése: Sertés vágóhíd és feldolgozó üzem 2. A telekre és az építményre vonatkozó jogszabályban előírt
paraméterek Építési övezet jele: GIP 1.1 Rendeltetési zóna: Egyéb iparterület Beépítési mód: szabadon álló Kialakítható legkisebb
telek terület: 5000 m2 Megengedett legnagyobb építmény magasság: 12,50 m Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke: 50 % 3.
Tartószerkezeti megoldások, a tervezett építési termékek meghatározása földmunka A talaj felső 20 cm-es rétege eltávolítandó,
valamin az alsó tömbalapok tetejéig a földet el kell távolítani, és a tervezett építmény pontalapjainak földkiemelését el kell végezni. A
kiemelt földet az építkezés helyén tárolják. alapozás A húsüzem épület oszlopai alatt (Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kialakítással
és kiosztással) tömbalapok készülnek. Az alapozási sík a rendezett terepszinttől min.: -1,50 m. Az oszlopok alatt 80cm magas,
központosan elhelyezett beton tömbalapok készülnek. Az alaptestek alatt 5 cm vastagságú szerelőbeton készül. A tömbalapok felett
50cm magas vasalt teherelosztó tömb készül. Az alaptestekbe Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kiosztással vasalás és az
oszloptalpakat fogadó tőcsavar-rendszer készül, a beton minősége: C25/30-XC2 – 24 – F2 – CEM 42,5 – MSZ4798. Az oszlopok alatt
150x300x800 cm központosan elhelyezett beton tömbalapok készülnek. A tömbalapok felett 130x280x50 cm méretű vasalt
teherelosztó tömb készül. A padlószerkezet 25 cm vastagságú monolit acélhajas vasbeton lemez alsó-felső hálóvasalással ellátva. A
lábazati fal és a padlólemez vasalása Tartószerkezeti kiviteli terv szerint készül. aljzatbeton A talajon fekvő padlószerkezet 25 cm
vastag üvegszál vagdalékos vasbeton ipari padló C20/25-16/kk betonból, utólagosan bevágott 5,00x6,00 m-es dilatációval. hőszigetelés
Az ipari padló alatt 7 cm vastag lépés álló hőszigetelés készül a fagyasztó kamrák alatt 2 rétegben, egyéb helyeken 1 rétegben.
talajnedvesség elleni szigetelés A hőszigetelés alatt, a szerelőbeton tetején 1 rtg. VILLAS E-G 4 vízszigetelés készül. szerelőbeton A
lábazati falak tetején 10 cm vastag szerelőbeton készül, vízszintes felülettel a talajnedvesség szigeteléshez. feltöltés A szerelő beton
alatt 25 cm zúzottkő réteg és 20 cm fagyvédő kavicságyazat készül géppel tömörítve. A termett talaj és a fagyvédő kavicsréteg között
földfeltöltés készül tömörítéssel. teherhordó szerkezet Függőleges teherhordó szerkezetként HEA acélpillérek készülnek statikai terv
szerint. A tető rácsos szerkezetű, mely 30,00 m tengelytávolságú oszlopokra terhel. Ezen keretállások egymáshoz viszonyított
távolsága 6,00 m. A végfalakon IPE acél oszlopok kerülnek elhelyezésre. A falváz oszlopok csuklósan kapcsolódnak az alaptesthez és a
keretgerendához egyaránt. külső térelhatárolás A tetőszelemenek külső síkjára LTP 45 antikondenzáviós bevonattal ellátott
lemezfedés készül. külső, bellső nyílászárók Szekcionált ipari kapuk, hűtő ajtók toló kivitelben és egy és kétszárnyú műanyag
nyílászárók készülnek. bádogozás LINDAB lemez eresz és lefolyócsatorna készül. térburkolat 8 cm LEIER SOLIDO térkő burkolat
készül, 3 cm fektető homokágyazatra, 25 cm tömörített zúzottkő alapréteggel és 20 cm tömörített fagyvédő kavicságyazattal.
padlóburkolat A szociális helyiségben gress padlóburkolat készül, egyéb helyeken műgyanta padlóburkolat. álmennyezet Az épületben
a rácsos tartókra felfüggesztve szendvicspanel álmennyezet készül. 4. Épületgépészeti megoldások fűtés, melegvíz Gépész terv szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki élelmiszer-előállító hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányításába 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki acélszerkezetű épület építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 2 fő) 5
4 Többletjótállás vállalt időtartama (hónapokban) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1789451849
II.2.13) További információ 1. minőségi értékelési szempont: 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki élelmiszer-előállító hely
rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányításában szerzett tapasztalattal
rendelkezik (igen/nem)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. II.2.4. pont folytatása: 5. Villamos megoldások
elektromos energia, napelemes rendszer Az épület tetején 200 KW-os napelemes rendszer elhelyezését tervezzük. A tetőre telepített
szolár kiserőmű telepítésének határterülete a terveken kijelölt tetőfelületen történik. A hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett
villamos energiát a csatlakozási ponton külön – külön kell megmérni. Villamos terv szerint. 6. Égéstermék elvezetés kémény Gépész
terv szerint. 7. Közműellátottság A telek a szükséges közművekkel rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az
eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. VI
.3.4) További információk (4): 23. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során
megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 24. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése
alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját. 25. Az eljárás során a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes, Lajstromszáma: 00206. 26. Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. §
(5) bekezdéseiben meghatározottakat. 27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítésből adódó
eltéréseket nem minősíti számítási hibának. 28. A Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az acélszerkezet
gyártására és felállítására vonatkozó feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike
végezzen el. Az e feladatokra vonatkozó, a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65.§ (7)
bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti
alvállalkozó. 29: Részajánlattétel kizárásának indoka: a közbeszerzési eljárás tárgya egy üzemépület építése, amelynek tervezett
szerkezeti felépítése, elrendezése okán garanciális, munkaszervezési, gazdasági okok miatt célszerűtlen lenne több különböző
gazdasági szereplővel szerződést kötni.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt
. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról) 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a
kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az
alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az
ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. A kizáró okok tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 64.§, 74.§ és a Kbt. 71.§ (4) bekezdése, valamint a 114.§ (2
) bekezdésének releváns rendelkezései. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: --- A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot (1): Minőségi kritériumok: 1
. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki élelmiszer-előállító hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény
építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) Súlyszám: 10 2. A
teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki húsfeldolgozó technológia beépítésének irányításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) Súlyszám: 10 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 2 fő); Súlyszám: 5
4. Többletjótállás vállalt időtartama (hónapokban); Súlyszám: 5 Ár: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70 Az értékelési szempont
körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési
Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.): Az 1. részszempont esetében pontozás, az alábbiak szerint: Az értékelési részszempont körében
ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik –e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki élelmiszer-előállító
hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik. A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül
bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő] Az ajánlat
Felolvasólapján az adott értékelési részszempontok tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges. „Igen” válasz megadása
esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe
venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot. A 2. részszempont esetében pontozás, az alábbiak szerint: Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli,
hogy az ajánlattevő rendelkezik –e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki húsfeldolgozó technológia beépítésének
irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt
szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő] Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempontok tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges. „Igen” válasz
megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont
tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozatot. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt
szakember(ek) teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító
mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi
közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: --- A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot (2): A 3. részszempont
esetén Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározására a pontozás módszerét alkalmazza, a Közbeszerzési Hatóság „a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) alapján, az alábbiak szerint: Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő
vállalja-e, és ha igen, akkor hány fő hátrányos helyzetű személy bevonását a szerződés Vállalkozó általi teljesítése időtartamának során
. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő legalább 2 fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja. Ajánlatkérő hátrányos
helyzetű személy alatt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti fogalmat érti az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű személy, aki a)
a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek, b) az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), c) az 50 éven felüli életkorú személyek, d) a
megváltozott munkaképességűek, e) a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési
támogatásról, ápolási díjról visszatérők, f) a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, g) az egy vagy több eltartottal egyedül élő
felnőttek, h) az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a
valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
i) az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van
szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
hátrányos helyzetű személyeket a szerződés Vállalkozó általi teljesítésének időtartama alatt kötelező bevonnia Vállalkozónak és az
adott szerződés teljesítésével összefüggésben kell Vállalkozónak foglalkoztatnia ezen személyeket! Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)
bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését abszolút értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli,
az alábbiak szerint: Amennyiben Ajánlattevő 0 főt ajánl meg ajánlatában, vagy nem tesz megajánlást: 0 pont Amennyiben Ajánlattevő 1
fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja ajánlatában: 5 pont Amennyiben Ajánlattevő 2 fő hátrányos helyzetű személy
bevonását vállalja ajánlatában: 10 pont A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy
hány fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja a szerződés teljesítése során! A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő
rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 2 fő, így ezen megajánlás és az ennél
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot! Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlás alátámasztására nem szükséges az ajánlat részeként dokumentumot csatolni, ugyanakkor a
szerződés teljesítése során a vállalás teljesítését a következők szerint ellenőrzi Ajánlatkérő: - a műszaki ellenőr hetente minimum két
alkalommal, szúrópróbaszerűen a munkaterületen ellenőrzi a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását - a hátrányos helyzetű
személyek foglalkoztatásával kapcsolatos észrevételeit megállapításait a minimum két hetente tartandó kooperációs megbeszélés
jegyzőkönyvében rögzíti - amennyiben a kooperációs megbeszélés jegyzőkönyvében az kerül rögzítésre, hogy a Vállalkozó nem
foglalkoztatott az ellenőrzés alkalmával hátrányos helyzetű személyt, hibás teljesítési kötbér kerül érvényesítésre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni. A módszer(ek) meghatározása,
amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot (3): A 4. részszempont esetében egyenes arányosítás,
figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú
Útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) az alábbiak szerint: P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol
: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme Ajánlatkérő 36 hónap kötelező jótállási időtartamot határoz meg. Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az
előírt 36 hónap kötelező jótállást meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet
jótállás vállalt időtartama értékelési részszempont vonatkozásában a következőket írja elő: - Ajánlattevők 0-24 hónap többlet jótállást
ajánlhatnak meg azzal, hogy a 24 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező
pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit). Ha ajánlattevő megajánlása a legkedvezőbb szintként meghatározott
értéktől (24 hónap) kedvezőbb, ajánlatkérő a fenti képlet alkalmazása során abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott
értéket (24 hónap) helyettesíti be. - Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag Ajánlatkérő által előírt
36 hónap kötelező jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő. Amennyiben ajánlattevő 0 hónap többletjótállást ajánl, meg, úgy a
minimum pontszámot, azaz 0 pontot kapja. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama
nem hónapokban kerül megadásra. Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak
szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.): Az ajánlati ár értékelési részszempont esetében
fordított arányosítás, az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e
módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell
kerekíteni. Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot. A fenti módszerek
alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő
ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni. VI.3.4) További információk (2): 8. Az
eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben
bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is.
Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §
rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét
, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak
szerint ellenőrizni. 12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve
euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 18. Az
ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a)
pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon (az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát,
valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról
, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.), a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás
feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített referenciamunkáiról
szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Közös ajánlattevőként
szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az
ajánlattevőnek az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját
teljesítését veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§-ában, valamint a 22.§
(5) bekezdésében foglaltakra. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani. VI.3.4) További információk (5):
30. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell acél hegesztőüzemi tanúsítvánnyal és a gyártásra
vonatkozó minőségi tanúsítvánnyal. (EN 1090-1:2009+A1:2011 szerinti EXC3-ig). A tanúsítvány(ok) megléte a szerződéskötés feltétele
, bármelyik tanúsítvány hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és ajánlatkérő, amennyiben az összegezésben
megnevezte, a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5
évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 1400 m2 nagyságú
acélszerkezetű épület építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel
meg. A referenciakövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is teljesíthető. A Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja, hogy az acélszerkezet gyártására és felállítására vonatkozó feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a
közös ajánlattevők egyike végezzen el. Az e feladatokra vonatkozó, a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek
igazolásához a Kbt. 65.§ (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e
feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: Késedelmi kötbér: a vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a vállalkozási díj 20 %-a, Hibás teljesítési kötbér: a vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés Meghiúsulási kötbér: a vállalkozási díj 20 %-a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési
szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell
számítani. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beruházást a 1789451849 azonosítószámú, a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható
költségének 50%-a. Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. A kivitelezés során 3 részszámla
és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult
teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla
benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki
tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes
teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. Előleg igénylése esetén az előleget az 1.
részszámlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni, oly módon, hogy az 1. részszámla értékét az előlegszámla értékével köteles
csökkenteni. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése
szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek,
ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a
tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30
napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Ajánlatkérő
tartalékkeretet nem biztosít. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-B.§-a alkalmazandó a kifizetés során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn. A fizetési feltételek kapcsán irányadó
jogszabályok még: o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. o a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk
kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel
esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja
gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.3.4) További információk (3): 19. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All
Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg mindkét részben káreseményenként: 10
millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó
szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő
biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni,
melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés
megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 20. Azon alkalmassági
feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1. alkalmassági követelmény. 21. Az Ajánlat részét képezi a
közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 22. Jelen
közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok
kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend
szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: -1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. -2. Ajánlatkérő nem
alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését. -3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz
jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról
, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő
valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot
jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ. -4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási
procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: ---
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1. és a III.1.2. pontban részletezettek szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, e törvényben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése - ha
e törvényből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció -
ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik. A Kbt. 41/B. § (
2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .
pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban. 2. Jelen eljárás építési beruházás
megvalósítására irányul. 3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 4. Az ajánlattevőnek
az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében. 5. Az
ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni. 6. Az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű
másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban
dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad
(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban
cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (
Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági
szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy
aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (
www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához
ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott
példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (
mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása nem szükséges. 7.
Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges