Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0116/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Püspökladány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55300784
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Csilla
Telefon: +36 54517146
E-mail: racz.csilla@puspokladany.hu
Fax: +36 54451061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Petőfi Sándor Ált. Isk. energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001066872018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés során a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Petőfi Sándor Általános Iskola épületének energetikai felújítása valósul meg.
- homlokzati hőszigetelés, ill. padlásfödém szigetelést kap az épület, melynek köszönhetően javul az épület energetikai besorolása az épületenergetikai tanúsítványon.
A homlokzati hőszigetelés egyenes él-képzésű, 15 cm vastag homlokzati hőszigetelő táblákkal történik az épület függőleges, sík, homlokzati falainak külső felületén. A lábazat hőszigetelése 10 cm vastag hőszigetelő táblákkal történik. A padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastag hőszigetelő lemezzel történik.
- nyílászárók cseréje: 107 darab ablak és 11 darab kültéri ajtó
Gépészeti munkák:
- hőszivattyús rendszer kialakítása: Az épület környezetében 33 db 100m mélységű talajhő szonda elhelyezése
- napelem rendszer kialakítása: A két lapos tetejű épületrészen összesen 149 db nap-elem, 40 kW teljesítmény.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum, helyi idő: 2019.01.11. 10:00 óra/perc

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban: 60
a következő dátumtól számítva: 2019.01.11
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2019.01.11. 12:00 óra/perc
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben