Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:11695/2019
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CONSULT-EXIM Külkereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52512700 73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-511 Klímaadaptációs műszerközpont létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000047432018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kísérleti és demonstrációs eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Kísérleti és demonstrációs eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást, összeszerelést, beüzemelést és betanítást (termékenként 2 fő részére 2 munkaóra) is.
1.1. Hidraulikai áramlás bemutató egység áramlásmérővel 1 db készlet
Padlón álló nyitott és zárt módban használható áramlási csatorna kísérlet, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.2. Drénezést és szivárgást szimuláló tartály 1 db
A tartály eleje edzett üvegből (karcolás, homályosodás védett), hátulja pedig alumíniumból készült, nyomásmegcsapolásokkal (legalább 6 db). Tartozék gyűjtőtartály, szivattyú, indító- és szabályozószelep, valamint festékbefecskendező rendszer és különböző modellek. Állítható magasságú túlfolyó a tartály mindegyik végénél. A túlfolyó a tartály tetejétől egészen a tartály aljáig állítható a talaj alatti drénezési kísérletekhez.
1.3. Anaerob tartályreaktor 1 db készlet
Önálló, padlón álló anaerob tartályreaktor. A reaktor üvegből készüljön.
1.4. Víz súrlódásmérő 1 db készlet
Moduláris csőhálózat rendszer, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.5. Öntözőcső hálózat modell 1 db
Különféle csőhálózatok alakíthatóak ki a szabadon álló fém kereten lévő tesztelemekkel, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.6. Felszíni öntözés modellező berendezés 1 db
Asztalra/padra tehető keskeny tartály, legalább 1000 mm x 25 mm x 450 mm, az egyik hosszabb oldalán átlátszó anyagból. A fémkeretes ülepítő tartályból a víz egy áramlásmérőn keresztül a talajfelszínre szivattyúzható. Elárasztó és csepegtető felületi kivezetések.
1.7. Hidraulikai vezérlő alappad 1 db
Kerekeken mozgatható, padlón álló kiszolgáló egység. Könnyű, korrózióálló műanyagból készült. Tartalmaz: felül egy nyitott csatorna, kisebb tartályok alacsony és magas áramlási sebességekhez, főtartály, centrifugál szivattyú, beépített RCD, MCB (mágneses megszakító).
1.8. Talaj átszivárgást mérő eszköz 1 db
A berendezés egy 100 mm átmérőjű átlátszó oszlopból áll, amely feltölthető bármilyen talajtípussal. A kiszedhető alaplemez segítségével a szűrőanyag vizsgálható. Erős fém keretre legyen felépítve.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00028

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 243 - 554933

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kísérleti és demonstrációs eszközök
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CONSULT-EXIM Külkereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85233751
Postai cím: Törökvész Út 58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: gyarmati.aniko@consultexim.hu
Telefon: +36 13941811
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 42520276 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Kísérleti és demonstrációs eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást, összeszerelést, beüzemelést és betanítást (termékenként 2 fő részére 2 munkaóra) is.
1.1. Hidraulikai áramlás bemutató egység áramlásmérővel 1 db készlet
Padlón álló nyitott és zárt módban használható áramlási csatorna kísérlet, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.2. Drénezést és szivárgást szimuláló tartály 1 db
A tartály eleje edzett üvegből (karcolás, homályosodás védett), hátulja pedig alumíniumból készült, nyomásmegcsapolásokkal (legalább 6 db). Tartozék gyűjtőtartály, szivattyú, indító- és szabályozószelep, valamint festékbefecskendező rendszer és különböző modellek. Állítható magasságú túlfolyó a tartály mindegyik végénél. A túlfolyó a tartály tetejétől egészen a tartály aljáig állítható a talaj alatti drénezési kísérletekhez.
1.3. Anaerob tartályreaktor 1 db készlet
Önálló, padlón álló anaerob tartályreaktor. A reaktor üvegből készüljön.
1.4. Víz súrlódásmérő 1 db készlet
Moduláris csőhálózat rendszer, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.5. Öntözőcső hálózat modell 1 db
Különféle csőhálózatok alakíthatóak ki a szabadon álló fém kereten lévő tesztelemekkel, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.6. Felszíni öntözés modellező berendezés 1 db
Asztalra/padra tehető keskeny tartály, legalább 1000 mm x 25 mm x 450 mm, az egyik hosszabb oldalán átlátszó anyagból. A fémkeretes ülepítő tartályból a víz egy áramlásmérőn keresztül a talajfelszínre szivattyúzható. Elárasztó és csepegtető felületi kivezetések.
1.7. Hidraulikai vezérlő alappad 1 db
Kerekeken mozgatható, padlón álló kiszolgáló egység. Könnyű, korrózióálló műanyagból készült. Tartalmaz: felül egy nyitott csatorna, kisebb tartályok alacsony és magas áramlási sebességekhez, főtartály, centrifugál szivattyú, beépített RCD, MCB (mágneses megszakító).
1.8. Talaj átszivárgást mérő eszköz 1 db
A berendezés egy 100 mm átmérőjű átlátszó oszlopból áll, amely feltölthető bármilyen talajtípussal. A kiszedhető alaplemez segítségével a szűrőanyag vizsgálható. Erős fém keretre legyen felépítve.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 42520276
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CONSULT-EXIM Külkereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85233751
Postai cím: Törökvész Út 58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: gyarmati.aniko@consultexim.hu
Telefon: +36 13941811
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eladó 2019. április 26-i keltezésű levelében arról értesítette a Vevőt, hogy az alapszerződésben szereplő 10401110-50526587-77491037 bankszámlaszáma megszűnt, a bankszámlaszám cégkivonatbeli törléséről intézkedett, valamint kérte, hogy az alapszerződéshez fűződő kifizetéseket Vevő az Eladó másik bankszámlaszámára teljesítse. A bankszámlaszám az Eladó cégjegyzékbe bejegyzett bankszámlaszáma, a bankszámlaszám adatai: 10401110-50526587-77491006
A számla megnyitásának dátuma: 2011/08/05.
Felek a fentiek miatt a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással módosítják a Megbízott bankszámlaszámát.
A szerződés módosítás időpontja: 2019. 06. 07.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó 2019. április 26-i keltezésű levelében arról értesítette a Vevőt, hogy az alapszerződésben szereplő 10401110-50526587-77491037 bankszámlaszáma megszűnt, a bankszámlaszám cégkivonatbeli törléséről intézkedett, valamint kérte, hogy az alapszerződéshez fűződő kifizetéseket Vevő az Eladó másik bankszámlaszámára teljesítse. A bankszámlaszám az Eladó cégjegyzékbe bejegyzett bankszámlaszáma, a bankszámlaszám adatai: 10401110-50526587-77491006

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 42520276 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 42520276 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben