Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:11747/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Kaposvár;Kaposvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejlesztési és felújítási Osztály
Telefon: +36 18199161
E-mail: euprojekt@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://internet.kozut.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építés, rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000490292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárutak felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nem eng. köteles kerékpárutak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cseri út (66141 sz. út) - A Cseri úton a Vak Bottyán utca és a Kapos híd között kerékpársáv kerül kialakításra a meglévő burkolatszélesség felhasználásával, mintegy 880 méter hosszon.
Honvéd utca - A Bethlen tér felől indulva a Honvéd utcában kétoldali, jellemzően 1,50 m széles kerékpársáv létesül, 742 méter hosszon.
Petőfi utca - A Bethlen tér és a Kereszt utca közötti szakaszon az alacsony gépjárműforgalom miatt kerékpáros nyom piktogramok kerülnek felfestésre, majd a Kereszt utcától kerékpársáv, illetve 48-as Ifjúság útjáig nyitott kerékpársáv kerül kialakításra. A beavatkozás 715 métert tesz ki.
Kisforgalmú területek és utcák kerékpáros fejlesztései
A kisforgalmú területek, illetve utcák kerékpáros fejlesztései forgalomtechnikai módszerekkel történik, építési beavatkozást nem igényelnek. A következő területeken kerül sor fejlesztésre:
- Bartók Béla utca - A Gilice utca és az Iszák utcai körforgalom között kerékpársáv kialakítása a meglévő burkolatszélesség felhasználásával 122 méter hosszon
- Kinizsi utcai lakótelepen összesen 538 méter hosszúságban kerékpársáv létesül - egyirányú utcák
- Észak-nyugati városrész - Az egyirányú forgalmú utcákban összesen 1775 méter hosszon forgalomtechnikai eszközökkel lesz lehetővé téve kerékpárral a kétirányú közlekedésezen belül az alábbiak szerint.
o Léva u.: 180 méter hosszon,
o Bem u.: 360 méter hosszon,
o Brassó utca: 360 méter hosszon
o Nagyszeben utca: 355 méter hosszon
o Szombathely utca: 220 méter hosszon
o Kőszeg utca: 220 méter hosszon
o Sopron utca: 80 méter hosszon
- Béke-Füredi lakótelep - Az egyirányú forgalmú utcákban összesen 443 méter hosszon forgalomtechnikai eszközökkel lesz lehetővé téve kerékpárral a kétirányú közlekedést.
- Városliget utcában (Dr. Kaposváry György u. – Kanizsai u. között) - A Mindkét irányú behajtási tilalom a kerékpárral közlekedők számára feloldásra kerül, a tervezett forgalomtechnikai beavatkozásra 313 méter hosszon kerül sor.
- Gyár utca (Pécsi utca - Dombóvári út között) - A Gyár utcában a kerékpárosok számára a kétirányú kerékpározás kialakítása 506 méteren történik.
- Zöldfa utca (Pécsi utca-Dombóvári út között) - Itt is a kétirányú kerékpározás lesz lehetővé téve a közúti forgalom számára egyirányú utcában, a fejlesztéssel érintett beavatkozás hossza 542 méter
- Hunyadi János utca - A Belváros felől feloldásra kerül az egyirányú közlekedés a kerékpárosok számára 270 méter hosszon.
- Biczó Ferenc utca (Németh István fasor - Bajcsy-Zsilinszky utca között) - A beavatkozással itt is az egyirányú forgalmú utcában a kétirányú kerékpározás lesz lehetővé téve, a fejlesztéssel érintett hossz 213 méter..
- Bajcsy-Zsilinszky E. utca (Biczó Ferenc utca - Virág utca között) - Feloldásra kerül az egyirányú közlekedés a kerékpárosok számára, a fejlesztéssel érintett hossz 190 méter.
- Esze Tamás köz (Esze Tamás utca – Badacsony utca között) - Kétirányú kerékpározásra kerül kijelölésre az utca, a gépjármű forgalom továbbra is egyirányú marad. A fejlesztéssel érintett hossz 146 méter.
Egyéb fejlesztések
A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével összefüggően 13 helyen közterületi kerékpártámaszok kiépítésére kerül sor a városban, összesen 51 db új támasz létesül.
Két helyszínen kihelyezésre kerül köztéri kerékpárpumpa, valamint az egyiknél köztéri kerékpár szervizpont is telepítésre kerül.
A nem engedélyköteles kivitelezéssel érintett helyrajzi számok a következők: Kaposvár 9735, 9736, 9349, 307, 212, 879, 4798, 4755/3, 4755/2, 4755/1, 4754/3, 4802/3, 4800/2, 4800/1, 4799/2, 4804/1, 201/2, 4330/34, 4340/19, 4773/62, 8137, 7135, 9050/4, 7563, 5746/58, 5041, 5128, 5183, 5228, 5300, 5285, 5350, 4753, 5637/92, 146/18, 3467, 3404/1, 4160/2, 730, 674, 5870/5
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki aj
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 11
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 11
3 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

II.2.1)
Elnevezés: Engedélyköteles kerékpárutak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Füredi utca (67. sz. út) - A Béke utcától északi irányba a Füredi utca - Raktár utca kereszteződésig (Raktár utca körforgalomig) a főúttól független önálló kerékpárút épül. A beavatkozást jelentő 1.658 m hosszból 466 m úttesten vezetett kerékpár nyommal jelzett, a többi 1.192 m egyoldali kétirányú kerékpárút.
- Dr. Guba Sándor utca (6505 sz. út) - A Dombóvári úti (610. sz. út) csomóponttól kétoldali irányhelyes kerékpársáv épül a jelenlegi padka felhasználásával a Villamossági gyárig. A fejlesztéssel érintett, a projekt keretében létrejövő teljes kerékpáros hálózat hossza 1.716 méter.
- Kanizsai utca - A Füredi utcai csomóponttól először kétoldali kerékpársáv, majd a lakótelepi bekötő úttól a 48-as Ifjúság útjáig nyitott kerékpársáv kerül kijelölésre. A 48-as Ifjúság útja és Béke u-i (Óvoda u.) kereszteződése között a kerékpáros forgalom elvezetése irányonként eltérő forgalomtechnikai kialakítással tervezett: a déli oldalon egyirányú kerékpársáv kerül kialakításra, az északi oldalon a vasúti átjáró felé kerékpáros nyommal vezetjük a biciklis forgalmat, ami a vasúti átjárónál kerékpársávvá változik. A Tüskevár utcától a Hajnóczy J. u-nál lévő parkig a forgalomtechnikai kialakítás nyitott kerékpársáv, majd a parkon át önálló kerékpárút épül, ami beköt a Kanizsai u. zsákutcai végébe, onnan a nyomvonal kerékpáros nyommal kerül kijelölésre. A beavatkozás mintegy 1.851 méter hosszúságú kerékpáros hálózatot jelent.
- Jutai út - A Jutai úton (a vasúti átjárótól a Hajnóczy J. u-ig) kétoldali irányhelyes emelt kerékpársáv, un „koppenhágai típusú” kerékpársáv kerül kialakításra, 473 méter hosszon a padka felhasználásával, az útpályától K szegéllyel elválasztva, a Nyugati temető mellett.
- Németh István fasor – A fasor Szent I. u-i csomópontjánál a meglevő kerékpárút eleje/vége 13 m hosszban átépítésre, meghosszabbításra kerül annak érdekében, hogy a közútról és a közútra akadálymentesen lehessen kerékpárral közlekedni. Így a jelzőlámpás kereszteződés kialakítása is kismértékben változik.
- Izzó utca - A Dr. Guba S. utcától elválasztott gyalog- és kerékpárút épül a Tejgyári parkoló elejéig. A megvalósítandó kerékpáros hálózat 689 méter hosszúságú.
Az engedélyköteles kivitelezéssel érintett helyrajzi számok a következők: Kaposvár 5504/20, 5503, 5520/2, 5447/10, 5446, 5419/4, 5746/58, 5378/44, 5379/1, 5375/1, 5375/2, 2366, 2370, 2379/4, 2397/2, 3625, 3638/1, 3638/2, 3656/10, 3656/11, 3611/2, 3638/4, 3657/95, 6274/2, 6275/1, 6274/3, 9149, 6274/4, 6275/2, 6271/2, 9278, 9171, 10722, 10727, 6271/1, 5889/2, 880, 769, 3625, 3628/7, 3535, 3529/2, 3398/3, 3404/2, 3629/3
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 11
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 11
3 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Nem eng. köteles kerékpárutak
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában a Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18.) valamint Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) közös ajánlattevők által benyújtott iratoknak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlat bírálata és értékelése nélkül megállapította, hogy a Kbt. 75. § (2) e) pontjának alkalmazására tekintettel az eljárás 1-2. részét eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárásban egy ajánlat érkezett be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Engedélyköteles kerékpárutak
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában a Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18.) valamint Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) közös ajánlattevők által benyújtott iratoknak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlat bírálata és értékelése nélkül megállapította, hogy a Kbt. 75. § (2) e) pontjának alkalmazására tekintettel az eljárás 1-2. részét eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárásban egy ajánlat érkezett be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges