Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:11944/2019
CPV Kód:44810000-1
Ajánlatkérő:BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Járműjavítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16327487
Postai cím: Fehér Út 1/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000794042019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000794042019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműjavítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Festék anyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000794042019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44810000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére.
1. rész: Bevonatrendszer (62 féle)
2. rész: Zaj és rezgéscsillapító bevonat (1 féle)
3. rész: Alvázvédő (1 féle)
4. rész: Habképző tűzvédő bevonat (1 féle)
5. rész: Rozsdaeltávolító, festékeltávolító folyadék (2 féle)
6 rész: Gyorsan száradó bevonat (5 féle)
beszerzése a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bevonatrendszer (62 féle)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24224000-0
További tárgyak:44800000-8
44810000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bevonatrendszer (62 féle) körében:
— Korróziógátló alapozó „A” komponens,
— Korróziógátló alapozó „B” komponens,
— Korróziógátló alapozó higító,
— Fedőfesték "A" komponens zománc,
— Fedőfesték "B" komponens,
— Fedőfesték higító,
— Szilikon mentesítő folyadék,
— Mosófolyadék,
— Finomkitt,
— Töltőkitt (üvegszálas),
— Töltőkitt,
— Spatulakitt,
— Javítókitt (lassú száradású).
A Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 62 féle termék (bevonatrendszer) beszerzése, mindösszesen (alap-összmennyiség): 25 450 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet a keretszerződés teljesítése során. (Fix keret: 25 450 kilogramm, opciós keret: 7 635 kilogramm).
Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt nettó 25 450 kilogramm alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A vállalt alap-összmennyiség erejéig Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a keretszerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követő minimum 2 munkanapon, maximum 7 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 7 635 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a keretszerződés aláírásának napjától a keretszerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést az opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával. Ajánlatkérőt mind a 62 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a keretszerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni az opcionális mennyiség megrendelésével.
AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI RÉSZLETEKET JELEN PONTBAN ISMERTETI FIGYELEMMEL AZ EKR ÁLTAL ALKALMAZOTT TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA:
Értékelési szempont megnevezése: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Műszaki dokumentumokban konkrétan meghatározta a beszerzendő terméktípus valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni:
- Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével.
- A Részletes ártáblázat szerinti árak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét kell a Felolvasólapon feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Zaj és rezgéscsillapító bevonat (1 féle)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24963000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zaj és rezgéscsillapító bevonat (1 féle) keretében dübörgésgátló beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 1 féle termék (bevonatrendszer) beszerzése, mindösszesen (alapmennyiség): 493 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alapmennyiségektől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet a keretszerződés teljesítése során. (Fix keret: 493 kilogramm, opciós keret: 148 kilogramm).
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 493 kilogramm alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A vállalt alapmennyiség erejéig Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a keretszerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követő minimum 5 munkanapon, maximum 10 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 148 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a keretszerződés aláírásának napjától a keretszerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést az opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával. Ajánlatkérőt lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a keretszerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni az opcionális mennyiség megrendelésével.
AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI RÉSZLETEKET JELEN PONTBAN ISMERTETI FIGYELEMMEL AZ EKR ÁLTAL ALKALMAZOTT TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA:
Értékelési szempont megnevezése: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Műszaki dokumentumokban konkrétan meghatározta a beszerzendő terméktípus valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni:
- Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével.
- A Részletes ártáblázat szerinti árak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét kell a Felolvasólapon feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Alvázvédő (1 féle)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24963000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alvázvédő (1 féle) beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 1 féle termék (Alvázvédő) beszerzése, mindösszesen (alapmennyiség): 3168 liter teljesüléséig.
A megadott alapmennyiségektől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet a keretszerződés teljesítése során. (Fix keret: 3168 liter, opciós keret: 950 liter).
Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt nettó 3168 liter alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A vállalt alapmennyiség erejéig Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a keretszerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követő minimum 2 munkanapon, maximum 7 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 950 liter mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a keretszerződés aláírásának napjától a keretszerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést az opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával. Ajánlatkérőt lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a keretszerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni az opcionális mennyiség megrendelésével.
AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI RÉSZLETEKET JELEN PONTBAN ISMERTETI FIGYELEMMEL AZ EKR ÁLTAL ALKALMAZOTT TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA:
Értékelési szempont megnevezése: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Műszaki dokumentumokban konkrétan meghatározta a beszerzendő terméktípus valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni:
- Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével.
- A Részletes ártáblázat szerinti árak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét kell a Felolvasólapon feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Habképző tűzvédő bevonat (1 féle)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35111520-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Habképző tűzvédő bevonat (1 féle) tűzvédő festék beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint tűzvédő festék beszerzése, mindösszesen (alapmennyiség): 225 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alapmennyiségektől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet a keretszerződés teljesítése során. (Fix keret: 225 kilogramm, opciós keret: 68 kilogramm).
Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt nettó 225 kilogramm alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A vállalt alapmennyiség erejéig Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a keretszerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követő minimum 5 munkanapon, maximum 10 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 68 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a keretszerződés aláírásának napjától a keretszerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést az opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával. Ajánlatkérőt lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a keretszerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni az opcionális mennyiség megrendelésével.
AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI RÉSZLETEKET JELEN PONTBAN ISMERTETI FIGYELEMMEL AZ EKR ÁLTAL ALKALMAZOTT TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA:
Értékelési szempont megnevezése: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Műszaki dokumentumokban konkrétan meghatározta a beszerzendő terméktípus valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni:
- Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével.
- A Részletes ártáblázat szerinti árak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét kell a Felolvasólapon feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rozsda- és festékeltávolító folyadék (2 féle)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39800000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rozsdaeltávolító, festékeltávolító folyadék (2 féle) keretében.
— Rozsdamaró vegyszer,
— Festékmaró.
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 2 féle termék (Rozsdaeltávolító, festékeltávolító folyadék) beszerzése, mindösszesen (alap-összmennyiség): 378 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet a keretszerződés teljesítése során. (Fix keret: 378 kilogramm, opciós keret: 113 kilogramm).
Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt nettó 378 kilogramm alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A vállalt alap-összmennyiség erejéig Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a keretszerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követő minimum 2 munkanapon, maximum 7 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 113 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a keretszerződés aláírásának napjától a keretszerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést az opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával. Ajánlatkérőt mind a 2 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni az opcionális mennyiség megrendelésével.
AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI RÉSZLETEKET JELEN PONTBAN ISMERTETI FIGYELEMMEL AZ EKR ÁLTAL ALKALMAZOTT TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA:
Értékelési szempont megnevezése: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Műszaki dokumentumokban konkrétan meghatározta a beszerzendő terméktípus valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni:
- Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével.
- A Részletes ártáblázat szerinti árak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét kell a Felolvasólapon feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyorsan száradó bevonat (5 féle)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44810000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyorsan száradó bevonat (5 féle) keretében.
 Zománcfesték (3 féle)
 Fedőfesték
 Hígító
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 5 féle termék (Gyorsan száradó bevonatrendszer) beszerzése, mindösszesen (alap-összmennyiség): 996 liter teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet a keretszerződés teljesítése során. (Fix keret: 996 liter, opciós keret: 299 liter).
Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt nettó 996 liter alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A vállalt alap-összmennyiség erejéig Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a keretszerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követő minimum 2 munkanapon, maximum 7 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 299 liter mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a keretszerződés aláírásának napjától a keretszerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést az opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával. Ajánlatkérőt mind az 5 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI RÉSZLETEKET JELEN PONTBAN ISMERTETI FIGYELEMMEL AZ EKR ÁLTAL ALKALMAZOTT TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA:
Értékelési szempont megnevezése: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Műszaki dokumentumokban konkrétan meghatározta a beszerzendő terméktípus valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni:
- Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével.
- A Részletes ártáblázat szerinti árak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét kell a Felolvasólapon feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az EEKD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:
M/1. A Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának
(1. rész: bevonatrendszer szállítása, 2. rész: zaj és rezgéscsillapító bevonat szállítása, 3. rész: alvázvédő szállítása, 4. rész: habképző tűzvédő bevonat szállítása, 5. rész: rozsdaeltávolító és/vagy festékeltávolító folyadék szállítása, 6. rész: gyorsan száradó bevonatrendszer szállítása)
megfelelő – referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon a következő tartalommal:
 a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap és nap bontásban),
 a teljesítés tárgya,
 a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
 a teljesítés mennyisége,
 az 1., 2., 3. és 4. részek esetében nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő másik fél közúti és/vagy vasúti járműjavítónak minősül-e,
 nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bek a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiséget.
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiséget.
Fokozottan felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy minden esetben az adott referencianyilatkozatból/igazolásból kell kiderülnie valamennyi alkalmassági minimumkövetelménynek.
M/2. A Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványát (ISO 9001) vagy a Kr. 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait egyszerű másolati példányban.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdései, valamint a Kr. 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése.
Amennyiben az Ajánlattevő az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodik, abban az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
M/1. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éves (36 hónapos) időszakra vonatkozóan teljesített de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az adott közbeszerzési rész tárgyának megfelelő termékek (1. rész: bevonatrendszer szállítása, 2. rész: zaj és rezgéscsillapító bevonat szállítása, 3. rész: alvázvédő szállítása, 4. rész: habképző tűzvédő bevonat szállítása, 5. rész: rozsdaeltávolító és/vagy festékeltávolító folyadék szállítása, 6. rész: gyorsan száradó bevonatrendszer szállítása)
teljesítésére vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek szerint leszállított mennyiség összesen elérte
 az 1. rész tekintetében a 18 000 kilogrammot, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére történő
 szállítást (értékesítést) igazol,
 a 2. rész tekintetében: a 360 kilogrammot, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére történő
 szállítást (értékesítést) igazol,
 a 3. rész tekintetében: a 2300 litert, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére történő
 szállítást (értékesítést) igazol,
 a 4. rész tekintetében a 140 kilogrammot, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére történő
 szállítást (értékesítést) igazol.
 az 5. rész tekintetében: a 140 kilogrammot
 a 6. rész tekintetében: a 747 litert.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített mennyiséget az 1., 2., 3. és 4. részek vonatkozásában részenként maximum 3 szerződésből/referenciából, az 5. és 6. részek vonatkozásában részenként maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni.
M/2. ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) vagy a Kr. 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért valamint jótállást ír elő. Valamennyi biztosítékkal és jótállással kapcsolatos részletes előírást az Egyéb közbeszerzési dokumentumok (Keretszerződés-tervezet) tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Nyertes Ajánlattevő megrendelésenként, az igazolt teljesítést követően jogosult számlát kiállítani. Szerződésszerű teljesítés az adott megrendelésben foglalt mennyiség hiba és hiánymentes átvétele.
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására az EKR-ben került sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
2) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
3) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
4) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kell kitölteni.
5) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.
6) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közösen ajánlatot más Ajánlattevővel, továbbá más Ajánlattevő alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.
7) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdéseiben foglalt feltételeknek.
8) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján Ajánlattevő köteles arra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, hogy vonatkozásában van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.
9) Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltara tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével. Az ajánlat részeként csatolandó szakmai ajánlatban meg kell adni a megajánlott termékek gyártóját (vagy márkanevét) és típusát (vagy cikkszámát), valamint a megajánlott termék kiszerelését (kg vagy l). Ajánlattevőnek szintén szakmai ajánlat részeként ajánlatával együtt be kell nyújtani a Műszaki dokumentumok között szerepeltetett, az adott terméktípushoz tartozó, annak részletes műszaki követelményeit tartalmazó műszaki leírásokban felsorolt dokumentumokat.
12) Ajánlatkérő a benyújtott szakmai ajánlatban foglalt hiányosságok pótlása érdekében – a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevétele mellett – biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben szakmai ajánlattal kapcsolatosan előírt információk a benyújtott ajánlatban nem kerülnek szerepeltetésre, azaz amennyiben Ajánlattevő valamely termékre vonatkozó megajánlása az ajánlatból nem állapítható meg, abban az esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében hiánypótlásnak helye nincs.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.
14) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
15) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
16) FAKSZ: Horváth Kornél Viktor (OO745)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 168. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák