Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:11987/2019
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU31, HU32
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Traktor karbantartás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Traktor karbantartás
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU31, HU32 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Traktor karbantartás
Az Ajánlatkérő által használt különböző gyártmányú traktorok garanciális és azon túli szervizelése,karbantartása, javítása (beleértve a műszaki vizsgáztatását és felkészítést, környezetvédelmi felülvizsgálatot,karambolos javítást illetve biztosítási ügyintézéseket) és alkatrészellátása összesen 123 076 000 HUF nettókeretösszeg erejéig (opció maximális mértékével növelt keretösszeg: 160 000 000 HUF).
Keretösszeg mértéke részenként (nettó érték):
1.rész (Fendt gyártmányú traktorok garanciális és azon túli szervizelése, karbantartása, javítása ésalkatrészellátása): 30 769 000 HUF.
2.rész (John Deere gyártmányú traktorok garanciális és azon túli szervizelése, karbantartása, javítása ésalkatrészellátása): 92 307 000 HUF
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/08/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/02 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 175 - 359058

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 2. Elnevezés: Traktor karbantartás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem J. u. 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 120000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.06.25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU31, HU32 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Traktor karbantartás - 2. rész John Deere gyártmányú traktorok garanciális és azon túli szervizelése, karbantartása, javítása és alkatrészellátása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/08/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 120000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem J. u. 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződés:
„13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba és
határozott időtartamra, a szerződést hatályba lépésének napjától jelen szerződés
2.1. pontjában meghatározott nettó keretösszeg erejéig, de legkésőbb a szerződés hatályba
lépésétől számított 24 hónapos időtartamra kötik. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő
időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek és a szerződés
hatályba lépésének napja a szerződést másodikként aláíró fél aláírásának napja”
Módosított szerződés:
„13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba és
határozott időtartamra, a szerződést hatályba lépésének napjától az eredeti szerződés
2.1. pontjában meghatározott nettó keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2019. december 02.
napjáig kötik. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a
szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek és a szerződés hatályba lépésének napja a
szerződést másodikként aláíró fél aláírásának napja”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. számú módosítás a szerződés hatályának meghosszabbítására irányul, tekintettel arra,
hogy ez ideig az előre tervezetthez képest jelentősen kevesebb szervizelési és karbantartási,
javítási szolgáltatás megrendelésére került sor. A közpénzek hatékony és észszerű
felhasználása indokolja a szerződés hatályának meghosszabbítását.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 120000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 120000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben