Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12049/2019
CPV Kód:45315300-1
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Topfirmol Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paksi Sándor
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Villamos erőátviteli berendezések felújítása (723)
Hivatkozási szám: EKR001135592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az 1 FK és 2FK főkapcsoló berendezések cseréje
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45315300-1
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db főkapcsoló szekrény
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03603 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az 1 FK és 2FK főkapcsoló berendezések cseréje
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topfirmol Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37917847
Postai cím: Andrássy Út 77. 2.em.14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: topfirmol@gmail.com
Telefon: +36 309560515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79810000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45315300-1
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db főkapcsoló szekrény
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79810000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topfirmol Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37917847
Postai cím: Andrássy Út 77. 2.em.14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: topfirmol@gmail.com
Telefon: +36 309560515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A közbeszerzés 1. része (a Szerződés I.1.1. pontja, az 1 FK és 2FK országházi főkapcsoló berendezések cseréje) körébe tartozó kivitelezési feladatok (minden feladat), kezelési útmutatók átadása, oktatás igazolt teljesítésének véghatárideje: 2019. október 31., ezen határidőn belül az átadás-átvételnek (beleértve a próbaüzem lefolytatását is), az oktatásnak, betanításnak, kezelési útmutatók átadásának meg kell történnie.
2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott kötbérek a Szerződés I.1.1. pontja és I.1.2. pontja szerinti feladatokra külön-külön alkalmazhatók (a jelen Szerződésmódosításban meghatározott határidők figyelembevételével.)
3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás aláírásával a Szerződés XIX.1. pontjának megfelelően általa a Megrendelő rendelkezésére bocsátott teljesítési biztosíték érvényességi idejét, hatályát a kivitelezési munkák jelen szerződésmódosításban meghatározott véghatáridejét egy hónappal meghaladó időre meghosszabbítja.
4. A Vállalkozó a Szerződés XIV. pontja szerinti felelősségbiztosítást 2019. november 30-ig fenntartja (érvényben, hatályban tartja) és ezt igazolja Megrendelő felé az ennek megfelelő felelősségbiztosítási okmány benyújtásával. Érvényes, hatályos felelősségbiztosítás hiányában a munkavégzés nem lehetséges. A felelősségbiztosítás hiánya miatt bekövetkező késedelemből származó összes következmény a Vállalkozót terheli.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás 1. része körébe tartozó feladatok elvégzéséhez (berendezések telepítése, cserélése) feszültség mentesítés szükséges, ezt azonban a Megrendelő nem tudta biztosítani a parlamenti ülésszak elhúzódása miatt. Erre figyelemmel a teljesítési határidő módosítása szükséges. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 79810000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 79810000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben