Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12082/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lóska Ménes Sportegyesület
Teljesítés helye:2688 Vanyarc külterület 077 és 078 helyrajzi számú ingatlan;2688 Vanyarc külterület 078 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lóska Ménes Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76526352
Postai cím: Sarlóspuszta Kapu kültelek 078 I/2.
Város: Vanyarc
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2688
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lóska Máté
Telefon: +36 13920024
E-mail: loskamenes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lovas rendezvényközpont Nógrád
Hivatkozási szám: EKR000423902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00011 projektjének keretein belül megvalósítandó beruházás, azaz a Nógrád megyei lovas kulturális és turisztikai rendezvényközpont megépítése. A Nógrád megyei lovas kulturális és turisztikai rendezvényközpont elemei:
1. rész 150 fő befogadására alkalmas, nézőtérrel ellátott több funkciós fedett bemutatótér
Hasznos nettó alapterület összesen: 1935,72 m2
A fedett bemutatótér helyiségei:
Földszinten: előtér-közlekedő, fogadótér-közlekedő (lépcső), büfé, tároló, előtér-kézmosó, női WC, akadálymentes mosdó, előtér-kézmosó, férfi WC, fedett előtér, fedett bemutatótér, nézőtér (közlekedő), nézőtér (közlekedő).
Földszint összesen: 1842,07 m2
Emelet: többfunkciós tér
Emelet összesen: 93,65 m2
1100 m bekötő út felújítása, valamint 8 db parkolóhely létesítése.
2. rész 150 főt kiszolgáló látogatóközpont (jelenleg istállóként funkcionáló épület alapokig történő visszabontása és újraépítése – felújításként)
A tervezett épület befoglaló mérete cca. 42,10 m x 23,45 m, három traktusból áll, kialakítása hagyományos épületszerkezetekkel, fa födémszerkezettel, kerámia cserép és acél vértezetű hőszigetelt panel fedéssel történik.
Hasznos nettó alapterület összesen: 692,04 m2
A látogatóközpont helyiségei:
Alagsor: gépészeti helyiség összesen: 38,89 m2,
Földszint összesen: 453,57 m2 (helységei: előtér közlekedő, akadálymentes mosdó, előtér-kézmosó, férfi WC, előtér-kézmosó, női WC, előtér-közlekedő (lépcső) többfunkciós térvendégtér, söntés, közlekedő, előkészítő, kiállítótér)
Emelet összesen 199,58 m2: (helységei: öltözők, iroda, raktár, közlekedő, galéria, mosdók.)
2 db kapu és 23 db parkoló építése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 150 fős fedett bemutatótér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2688 Vanyarc külterület 077 és 078 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: 150 fős fedett bemutatótér.
Ajánlatkérő TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00011 projektjének keretein belül megvalósítandó beruházás, azaz a Nógrád megyei lovas kulturális és turisztikai rendezvényközpont megépítése. A Nógrád megyei lovas kulturális és turisztikai rendezvényközpont elemei:
1. rész 150 fő befogadására alkalmas, nézőtérrel ellátott több funkciós fedett bemutatótér (új építés). A tervezett épület befoglaló mérete 29,27x72,14 m.
A fedett bemutatótér helyiségei:
Földszinten: előtér-közlekedő, fogadótér-közlekedő (lépcső), büfé, tároló, előtér-kézmosó, női WC, akadálymentes mosdó, előtér-kézmosó, férfi WC, fedett előtér, fedett bemutatótér, nézőtér (közlekedő), nézőtér (közlekedő).
Földszint összesen: 1842,07 m2
Emelet: többfunkciós tér
Emelet összesen: 93,65 m2
Hasznos nettó alapterület összesen: 1935,72 m2
Továbbá 1100 m bekötő út felújítása, valamint 8 db parkolóhely létesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
2 2. M.2. pont tekintetében bemutatott FMV szakember (MV-É jelölésű) szakmai többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 10
3 2. M.2. pont tekintetében bemutatott FMV szakember (MV-ÉG jelölésű) szakmai többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Teljes nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00011
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00011 projekt által biztosított forrásából finanszírozza (99.48%) valamint saját forrásból. (0.52%) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Szakmai önéletrajz benyújtását az ajánlat részeként írja elő Ajánlatkérő, nem a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás esetén

II.2.1)
Elnevezés: 150 főt kiszolgáló látogatóközpont
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2688 Vanyarc külterület 078 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: 150 főt kiszolgáló látogatóközpont
2. rész 150 főt kiszolgáló látogatóközpont (jelenleg istállóként funkcionáló épület alapokig történő visszabontása és újraépítése – felújításként)
A tervezett épület befoglaló mérete cca. 42,10 m x 23,45 m, három traktusból áll, kialakítása hagyományos épületszerkezetekkel, fa födémszerkezettel, kerámia cserép és acél vértezetű hőszigetelt panel fedéssel történik.
Hasznos nettó alapterület összesen: 692,04 m2
A látogatóközpont helyiségei:
Alagsor: gépészeti helyiség összesen: 38,89 m2,
Földszint összesen: 453,57 m2 (helységei: előtér közlekedő, akadálymentes mosdó, előtér-kézmosó, férfi WC, előtér-kézmosó, női WC, előtér-közlekedő (lépcső) többfunkciós térvendégtér, söntés, közlekedő, előkészítő, kiállítótér)
Emelet összesen 199.58 m2: (helységei: öltözők, iroda, raktár, közlekedő, galéria, mosdók.)
2 db kapu és 23 db parkoló építése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap).  10
2 2. M.2./a. pont tekintetében bemutatott FMV szakember (MV-É jelölésű) szakmai többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 10
3 3. M.2./b. pont tekintetében bemutatott FMV szakember (MV-ÉG jelölésű) szakmai többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Teljes nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00011
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00011 projekt által biztosított forrásából finanszírozza (99.48%) valamint saját forrásból. (0.52%) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Szakmai önéletrajz benyújtását az ajánlat részeként írja elő Ajánlatkérő, nem a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás esetén

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. rész Rész száma: Elnevezés: 150 fős fedett bemutatótér
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen, miután a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét nettó 247.650.883,- HUF.

  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NILAX BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73125114
Postai cím: SÁRFŰ UTCA 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11682880242

Hivatalos név: NEW WORD Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57867722
Postai cím: Szalézi Út 13. A. lház. 4. em. 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22643669211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. rész Rész száma: Elnevezés: 150 főt kiszolgáló látogatóközpont
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen, miután a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét nettó 194.844.761,- HUF.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NILAX BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73125114
Postai cím: SÁRFŰ UTCA 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11682880242

Hivatalos név: NEW WORD Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57867722
Postai cím: Szalézi Út 13. A. lház. 4. em. 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22643669211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges