Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12276/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Budakeszi Város Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72590212
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 17948639
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varoshaza.budakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000214942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése vállalkozási szerződés keretében”: Vállalkozási szerződés 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra Budakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területén működő nevelési és oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatásának ellátására vonatkozóan.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 8001 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 092 - 223399
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése vállalkozási szerződés keretében”: Vállalkozási szerződés 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra Budakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területén működő nevelési és oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatásának ellátására vonatkozóan.
Helyesen:
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése vállalkozási szerződés keretében”: Vállalkozási szerződés aláírását követő hónap 1. napjától számított 5 éves határozott időtartamra Budakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területén működő nevelési és oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatásának ellátására vonatkozóan.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Az étkezezéseket és adagszámokat, az étkezdési napok számát, az éves tervezett adagszámokat, illetve a napi átlagos adatszámokat a Szerződéstervezet 2. számú melléklete tartalmazza.
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a Sz.tervezet 2. számú mell-ben meghatározott mennyiségtől az ajánlatkérő évente +/- 30%-kal eltérhet. A negatív irányú eltérést a szolgáltatást jövőben igénybevenni kívánó személyek létszámának bizonytalansága indokolja.
AK előírja, hogy Nyertes AT a normál ebéd esetében biztosítson a szolgáltatást igénybe vevők részére választási lehetőséget „A” és „B” menü közül. AK előírja, hogy az orvosi igazolással alátámasztott esetekben Nyertes AT biztosítsa a szükséges diétákat.
Nyertes AT a konyhák használatáért az AK-nek 2019. augusztus 1. napjától havi 780.000.- Ft azaz hétszáznyolcvanezer forint (konyhák bérleti díja ÁFA mentes) bérleti díjat köteles megfizetni. *6 2020. augusztus 1-től kezdődően minden naptári év augusztus 1-jével a havi bérleti díj a KSH által megadott, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex emelkedés mértéke szerint változik. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá az üzemeltetésre átvett konyhák után rezsi költséget fizetni a szerződéstervezetben meghatározott módon.
AK jelenleg 1 db főző- és 1 db tálalókonyhával rendelkezik, illetve a szerződés időtartama alatt előreláthatólag továbbá 1 db tálalókonyha megnyitására kerül sor a Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatt. A Budakeszi Széchényi u. 94. sz. alatti főzőkonyha 600 adag étel lefőzésére alkalmas, az ezt meghaladó adagszám előállására nyertes ajánlattevőnek megfelelő főzőkapacitással kell rendelkeznie. Nyertes ajánlattevőnek az ellátást úgy kell megszerveznie, hogy az általa bevont főzőkonyha és a tálalókonyha közötti ételszállítás időtartama ( figyelembe véve a közlekedést és útviszonyokat is) a 40 percet nem haladja meg, A Budakeszi Knáb János u. 60. sz. alatti tálalókonyha és étterem 550 adag meleg étel melegen tartására és tálalására alkalmas. Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatti tálalókonyha várhatóan 300 adag meleg étel melegen tartására és tálalására lesz alkalmas.
A konyhák üzemeltetéséhez szükséges berendezések és eszközök biztosítása nyertes ajánlattevő feladata, melynek költségét nyertes ajánlattevő köteles viselni.
A részletes szakmai és mennyiségi előírásokat az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
*4 M/1 Alkalmatlan az AT, ha:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban folyamatosan legalább 24 hónapon át teljesített közétkeztetési szolgáltatás nyújtásáról szóló referenciával, amely az alábbiakat tartalmazta:
évente összesen legalább az alábbi adag étel biztosítását:
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál tízórai és / vagy reggeli: 67 400 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás / gimnazista / szociális normál ebéd: 124 900 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál uzsonna: 67 400 adag / év
Ig: legjelentősebb szolg. ismertetésével (AK felhívja a figyelmet a 321/2015. sz. Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontjára)
M/2: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- M/2.1. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező élelmezésvezető szakemberrel,
- M/2.2. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakács képzettségű szakemberrel,
- M/2.3. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező diétás szakács képzettségű szakemberrel,
- M/2.4. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus szakemberrel
Ig.: szakemberek megnevezése, tapasztalatuk ismertetése, rend.áll.nyil.
M/3: Alkalmatlan az AT, ha az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább 3 db,összesen 1.200adag/nap mennyiségű étel kiszállítására alkalmas gépjárművel, illetve 1.200 adag/nap kiszállítására alkalmas hőtárolós szállítóedénnyel
Ig.: Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja szerint
Helyesen:
Az étkezezéseket és adagszámokat, az étkezdési napok számát, az éves tervezett adagszámokat, illetve a napi átlagos adatszámokat a Szerződéstervezet 2. számú melléklete tartalmazza.
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a Sz.tervezet 2. számú mell-ben meghatározott mennyiségtől az ajánlatkérő évente +/- 30%-kal eltérhet. A negatív irányú eltérést a szolgáltatást jövőben igénybevenni kívánó személyek létszámának bizonytalansága indokolja.
AK előírja, hogy Nyertes AT a normál ebéd esetében biztosítson a szolgáltatást igénybe vevők részére választási lehetőséget „A” és „B” menü közül. AK előírja, hogy az orvosi igazolással alátámasztott esetekben Nyertes AT biztosítsa a szükséges diétákat.
Nyertes AT a konyhák használatáért a sz. aláírását köv. hónap 1. napjától havi 780.000.- Ft azaz hétszáznyolcvanezer Ft (konyhák bérleti díja ÁFA mentes) bérleti díjat köteles megfizetni. *6 A sz. aláírását köv. hónap 1. napjától számított 1 év elteltével minden naptári évben ezzel a nappal a havi bérleti díj a KSH által megadott, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex emelkedés mértéke szerint változik. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá az üzemeltetésre átvett konyhák után rezsi költséget fizetni a szerződéstervezetben meghatározott módon.
AK jelenleg 1 db főző- és 1 db tálalókonyhával rendelkezik, illetve a szerződés időtartama alatt előreláthatólag továbbá 1 db tálalókonyha megnyitására kerül sor a Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatt. A Budakeszi Széchényi u. 94. sz. alatti főzőkonyha 600 adag étel lefőzésére alkalmas, az ezt meghaladó adagszám előállására nyertes ajánlattevőnek megfelelő főzőkapacitással kell rendelkeznie. Nyertes ajánlattevőnek az ellátást úgy kell megszerveznie, hogy az általa bevont főzőkonyha és a tálalókonyha közötti ételszállítás időtartama ( figyelembe véve a közlekedést és útviszonyokat is) a 40 percet nem haladja meg, A Budakeszi Knáb János u. 60. sz. alatti tálalókonyha és étterem 550 adag meleg étel melegen tartására és tálalására alkalmas. Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatti tálalókonyha várhatóan 300 adag meleg étel melegen tartására és tálalására lesz alkalmas.
A konyhák üzemeltetéséhez szükséges berendezések és eszközök biztosítása nyertes ajánlattevő feladata, melynek költségét nyertes ajánlattevő köteles viselni.
A részletes szakmai és mennyiségi előírásokat az AD tartalmazza.
*4 M/1 Alkalmatlan az AT, ha:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban folyamatosan legalább 24 hónapon át teljesített közétkeztetési szolgáltatás nyújtásáról szóló referenciával, amely az alábbiakat tartalmazta:
évente összesen legalább az alábbi adag étel biztosítását:
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál tízórai és / vagy reggeli: 67 400 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás / gimnazista / szociális normál ebéd: 124 900 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál uzsonna: 67 400 adag / év
Ig: legjelentősebb szolg. ismertetésével (AK felhívja a figyelmet a 321/2015. sz. Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontjára)
M/2: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- M/2.1. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező élelmezésvezető szakemberrel,
- M/2.2. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakács képzettségű szakemberrel,
- M/2.3. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező diétás szakács képzettségű szakemberrel,
- M/2.4. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus szakemberrel
Ig.: szakemberek megnevezése, tapasztalatuk ismertetése, rend.áll.nyil.
M/3: Alkalmatlan az AT, ha az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább 3 db,összesen 1.200adag/nap mennyiségű étel kiszállítására alkalmas gépjárművel, illetve 1.200 adag/nap kiszállítására alkalmas hőtárolós szállítóedénnyel
Ig.: Kr. 21. § (3) bek. i) pontja szerint
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
Helyesen:
60
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/08/01
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Befejezés dátuma
A következő helyett:
2024/07/31
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Ellenérték kifizetése: szerződésszerű teljesítést (melyet az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítési igazolás igazol) követően utólag, intézményenként hetente kiállított gyűjtőszámla ellenében, 10 banki napon belül átutalással egyenlíti ki. A kifizetés Kbt. 135. § (1), (5)-(6), 136 § (1), (2) figyelemmel történik. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155.§-a alkalmazandó. Meghiúsulási, késedelmi és hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában (2019.augusztus 1. napján) rendelkeznie kell legalább 50 millió Ft/éves és legalább 10 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás elvégzésére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. *2
Helyesen:
Ellenérték kifizetése: szerződésszerű teljesítést (melyet az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítési igazolás igazol) követően utólag, intézményenként hetente kiállított gyűjtőszámla ellenében, 10 banki napon belül átutalással egyenlíti ki. A kifizetés Kbt. 135. § (1), (5)-(6), 136 § (1), (2) figyelemmel történik. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155.§-a alkalmazandó. Meghiúsulási, késedelmi és hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell legalább 50 millió Ft/éves és legalább 10 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás elvégzésére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. *2
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
*1 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet;
*2 Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában (2019.augusztus 1. napján) rendelkeznie kell érvényes GHP EN ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 és a tevékenységére vonatkozó HACCP tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal , melyet nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.
1.Az AT-k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt ig. módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az AT-k között, a közbesz. elj-sal kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a közös AT-ket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös AT-k nyertességük esetén a szerz.-ben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
4. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat
és más dokumentumokat, melyeket a Kbt., illetve a közbesz.dokumentáció kötelezően előír.
6. AK nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
7. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
8.AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy az eljárás során AT-k joghatályos kommunikációt AK-vel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
9. AT-k az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről: környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Igazságügyi Minisztérium.
10. Az alk. igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, köt.vállt. tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
11. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy e nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 138. § szakaszát.
12. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
13. Helyszíni bejárás: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94. , a felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételét követő 5. munkanapon 09:00 órakor. *5
14. AK rögzíti, hogy az eljárás eredményeként szerződés kizárólag átlátható szervezettel köthető.
15. AK előírja, hogy AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania, mely tartalmazza legalább a Közbeszerzési Dokumentáció IV. pontjában foglaltakat.
*3
Helyesen:
*1 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet;
*2 Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell érvényes GHP EN ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 és a tevékenységére vonatkozó HACCP tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal , melyet nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.
1.Az AT-k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt ig. módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az AT-k között, a közbesz. elj-sal kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a közös AT-ket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös AT-k nyertességük esetén a szerz.-ben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
4. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat
és más dokumentumokat, melyeket a Kbt., illetve a közbesz.dokumentáció kötelezően előír.
6. AK nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
7. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
8.AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy az eljárás során AT-k joghatályos kommunikációt AK-vel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
9. AT-k az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről: környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Igazságügyi Minisztérium.
10. Az alk. igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, köt.vállt. tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
11. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy e nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 138. § szakaszát.
12. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
13. Helyszíni bejárás: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94. , a felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételét követő 5. munkanapon 09:00 órakor. *5
14. AK rögzíti, hogy az eljárás eredményeként szerződés kizárólag átlátható szervezettel köthető.
15. AK előírja, hogy AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania, mely tartalmazza legalább a Közbeszerzési Dokumentáció IV. pontjában foglaltakat.
*3
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
*3 16. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-nek be kell tartania a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rend., a 2008. évi XLVI. törvény valamint a 68 /2007. (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet előírásait. Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell továbbá, hogy az ételek készítéséhez felhasznált élelmiszerek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, ettől csak a jobb minőség irányában tér el.
17. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT-k részére elérhetővé teszi.
18. AK tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az AH lejártát követően, 2 órával később, azaz 2019.07.05. 14:00 órakor kezdi meg. Az ajánlatnak az AH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az AH nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan a) folyamatosan legalább 5 percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az AK által meghatározott AH-t megelőző 24 órában összesen min. 120 percig, vagy b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az AH alatt folyamatosan min. 24 óráig nem elérhető.
19. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek mértéke 2.000.000.- Ft . Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (számlaszám: 11742348-15390022, kérjük, hogy a közlemény rovatban az alábbiakat szíveskedjenek feltüntetni: "EKR000214942019 - ajánlati biztosíték"), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Igazolási mód: - bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez
el - átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer, vagy összességében rendelkezésre bocsátaniuk.
20. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a felhívás feladását megelőző 5 évben ellene nem indult ételfertőzéssel vagy ételmérgezéssel kapcsolatos eljárás és emiatt nem marasztalta el a hatóság, és/vagy nem szabott ki rá büntetést. A nyilatkozat hiánya, illetve a nyilatkozat elmarasztalást tartalmazó tartalma érvénytelenségi ok.
*4
P/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az AT-nek vagy az AT jogelődjének számviteli jsz-oknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen AF megküldésének napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.
Ig.: beszámolók csatolása
P/2. Valamelyik számlavezető pü-i intézménytől származó nyilatkozata alapján számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ig: számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
P/3 Az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, közbesz. tárgyából (ételkészítés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 200.000.000 Ft-ot
Ig.:Cégszerű nyil. az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közb. tárgyából származó nettó árbevételéről.
Helyesen:
*3 16. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-nek be kell tartania a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rend., a 2008. évi XLVI. törvény valamint a 68 /2007. (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet előírásait. Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell továbbá, hogy az ételek készítéséhez felhasznált élelmiszerek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, ettől csak a jobb minőség irányában tér el.
17. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT-k részére elérhetővé teszi.
18. AK tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az AH lejártát követően, 2 órával később, azaz 2019.08.01. 14:00 órakor kezdi meg. Az ajánlatnak az AH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az AH nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan a) folyamatosan legalább 5 percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az AK által meghatározott AH-t megelőző 24 órában összesen min. 120 percig, vagy b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az AH alatt folyamatosan min. 24 óráig nem elérhető.
19. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek mértéke 2.000.000.- Ft . Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (számlaszám: 11742348-15390022, kérjük, hogy a közlemény rovatban az alábbiakat szíveskedjenek feltüntetni: "EKR000214942019 - ajánlati biztosíték"), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Igazolási mód: - bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez
el - átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer, vagy összességében rendelkezésre bocsátaniuk.
20. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a felhívás feladását megelőző 5 évben ellene nem indult ételfertőzéssel vagy ételmérgezéssel kapcsolatos eljárás és emiatt nem marasztalta el a hatóság, és/vagy nem szabott ki rá büntetést. A nyilatkozat hiánya, illetve a nyilatkozat elmarasztalást tartalmazó tartalma érvénytelenségi ok.
*4
P/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az AT-nek vagy az AT jogelődjének számviteli jsz-oknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen AF megküldésének napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.
Ig.: beszámolók csatolása
P/2. Valamelyik számlavezető pü-i intézménytől származó nyilatkozata alapján számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ig: számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
P/3 Az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, közbesz. tárgyából (ételkészítés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 200.000.000 Ft-ot
Ig.:Cégszerű nyil. az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közb. tárgyából származó nettó árbevételéről.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ