Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12383/2019
CPV Kód:38511100-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Teljesítés helye:„Pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése”
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Image-Science Kft
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82496492
Postai cím: Mosonyi Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zolnai Krisztina
Telefon: +36 306990288
E-mail: drzolnaikrisztina@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nszkk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nszkk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pásztázó elektonmikroszkóp beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001118252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38511100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Általános tulajdonságok
Rutin vizsgálatokra univerzálisan használható pásztázó elektronmikroszkóp analitikai funkciókkal, nagyvákuum és alacsony vákuum módokkal, vezető és nem vezető minták vizsgálatához.
Az oszlop
- Az elektronoptika automatikus vezérléssel rendelkezzen, amely biztosítja a 3. pontban részletezett felbontásokat.
- Legyen lehetőség szimultán EDX mérésre és visszaszórt elektronos képalkotásra az analitikai munkatávolság mellett.
- Az elérhető nagyítás fedje le a 3× - 1.000.000× tartományt, és ebben a tartományban legyen fokozatmentesen állítható.
- Gyorsító feszültség legyen legalább 200 V-tól 30 kV -ig folyamatosan állítható.
- A termikus elektronforrás legyen automatikus felfűtés vezérlésű.
- A mintaáram tartomány ölelje fel legalább az 1 pA-2µA tartományt.
A mikroszkóp felbontása legalább feleljen meg az alábbiaknak (vagy legyen ezeknél jobb, azaz kisebb)
SE (szekunder elektron) detektor, nagyvákuum üzemmódban:
 3 nm 30 kV gyorsító feszültség mellett,
 8.0 nm 3 kV gyorsító feszültség mellett,
BSE (visszaszórt elektron) detektor, alacsony vákuum üzemmódban:
 3.5 nm 30 kV gyorsító feszültség mellett,
 8.0 nm 3 kV gyorsító feszültség mellett.
Vákuum rendszer
Elővákuum szivattyúval és turbómolekuláris szivattyúval felépített automatikus vezérlésű vákuum rendszer, amely üres mintakamra esetén legfeljebb 300 másodpercen belül elérhetővé teszi a maximális nagyvákuumot. ( 2. értékelési szempont)
Rendelkezzen három különböző üzemi vákuum móddal:
 nagyvákuum mód: legalább 9*10-3 Pa vagy nagyobb vákuum,
 közepes vákuum mód: 3-150 Pa
 alacsony vákuum mód: 3-500Pa,
Detektorok
- Nagyvákuumban működő szekunder elektron (SE) detektor, mely kollektorának állítható az előfeszültsége.
- Alacsony vákuum módban is használható, kamrában elhelyezett, manuálisan visszahúzható, szcintillációs típusú, gyűrűs visszaszórt elektron (BSE) detektor.
- A detektorok jele keverhető és bármilyen arányban megjeleníthető.
- Infravörös kamravizsgáló kamerával felszereltnek kell lennie (CCD IR).
Mintakamra
- Belső átmérője legyen legalább 160 mm.
- A mintakamra és az abban elhelyezett detektor felfogató helyek kialakítása tegye lehetővé a detektorok egyidejű, újrafókuszálás nélküli használatát.
- Összesen legalább 10 felszerelési ponttal rendelkezzen, ami lehetővé teszi további detektorok és tartozékok felszerelését a kamrán és a kamra ajtaján.
Tárgyasztal
Eucentrikus, nagypontosságú, teljesen motorizált mintatartó asztal az alábbi minimális mozgatási tartományokkal és mintaméretekkel:
 X = 45 mm,
 Y = 45 mm,
 Z = 27 mm,
 Döntés: -15º-tól +90º-ig terjedő tartomány,
 Forgatás: R = 360º.
 A legnagyobb behelyezhető minta mérete legyen legalább 115 mm átmérőjű.
 Legnagyobb behelyezhető minta magassága legyen legalább 36 mm.
A tárgyasztal mozogjon együtt a kamra ajtajával, azzal együtt legyen kihúzható, hogy a minták könnyen behelyezhetőek legyenek.
Felfüggesztése legyen ellátva antivibrációs rendszerrel.
Letapogatás, Vezérlő számítógép és szoftver, Telepítési környezet, Röntgen analitika
Szállítás és üzembe helyezés
- Szállítás és üzembe helyezés szerződés aláírásától számított 4 hónapon belül, előszállítás lehetőségével.
Oktatás a telepítés helyszínén
- Pásztázó elektronmikroszkópia 2×8 óra.
- Röntgen analízis 1×8 óra.
Munkavédelem
- Rendelkezzen a 96/29/EURATOM EC direktívának megfelelő tanúsítvánnyal
- Az ajánlattétel tárgyának meg kell felelnie az ilyen típusú termékre vonatkozó, mindenkor hatályos magyar és uniós jogszabályokban előírt megfelelőségi követelményeknek, szabványoknak, műszaki valamint környezetvédelmi előírásoknak (CE tanúsítvány).
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38511100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: „Pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése”
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános tulajdonságok
Rutin vizsgálatokra univerzálisan használható pásztázó elektronmikroszkóp analitikai funkciókkal,
nagyvákuum és alacsony vákuum módokkal, vezető és nem vezető minták vizsgálatához. Az oszlop - Az elektronoptika automatikus vezérléssel rendelkezzen, amely biztosítja a 3. pontban részletezett felbontásokat. - Legyen lehetőség szimultán EDX mérésre és visszaszórt elektronos képalkotásra az analitikai munkatávolság mellett.
- Az elérhető nagyítás fedje le a 3× - 1.000.000× tartományt,és ebben a tartományban legyen fokozatmentesen állítható. - Gyorsító feszültség legyen legalább 200 V-tól 30 kV -ig folyamatosan állítható.
- A termikus elektronforrás legyen automatikus felfűtés vezérlésű.
- A mintaáram tartomány ölelje fel legalább az 1 pA-2μA tartományt. A mikroszkóp felbontása legalább feleljen meg az alábbiaknak (vagy legyen ezeknél jobb, azaz kisebb) SE (szekunder elektron) detektor, nagyvákuum üzemmódban: 3 nm 30 kV gyorsító feszültség mellett, 8.0 nm 3 kV gyorsító feszültség mellett, BSE (visszaszórt elektron) detektor, alacsony vákuum üzemmódban: 3.5 nm 30 kV gyorsító feszültség mellett, 8.0 nm 3 kV gyorsító feszültség mellett. Vákuum rendszer Elővákuum szivattyúval és turbómolekuláris szivattyúval felépített automatikus vezérlésű vákuum rendszer, amely üres mintakamra esetén legfeljebb 300 másodpercen belül elérhetővé teszi a maximális nagyvákuumot. ( 2. értékelési szempont) Rendelkezzen három különböző üzemi vákuum móddal: nagyvákuum mód: legalább 9*10-3 Pa vagy nagyobb vákuum, közepes vákuum mód: 3-150 Pa alacsony vákuum mód: 3-500Pa, Detektorok - Nagyvákuumban működő szekunder elektron (SE) detektor, mely kollektorának állítható az előfeszültsége.
- Alacsony vákuum módban is használható, kamrában elhelyezett, manuálisan visszahúzható, szcintillációs típusú, gyűrűs visszaszórt elektron (BSE) detektor.
- A detektorok jele keverhető és bármilyen arányban megjeleníthető. - Infravörös kamravizsgáló kamerával felszereltnek kell lennie (CCD IR). Mintakamra - Belső átmérője legyen legalább 160 mm. - A mintakamra és az abban elhelyezett detektor felfogató helyek kialakítása tegye lehetővé a detektorok egyidejű, újrafókuszálás nélküli használatát.
- Összesen legalább 10 felszerelési ponttal rendelkezzen, ami lehetővé teszi további detektorok és tartozékok felszerelését a kamrán és a kamra ajtaján. Tárgyasztal Eucentrikus, nagypontosságú, teljesen motorizált mintatartó asztal
az alábbi minimális mozgatási tartományokkal és mintaméretekkel: X = 45 mm, Y = 45 mm, Z = 27 mm, Döntés: -15º-tól +90º-ig
terjedő tartomány, Forgatás: R = 360º. A legnagyobb behelyezhető minta mérete legyen legalább 115 mm átmérőjű. Legnagyobb
behelyezhető minta magassága legyen legalább 36 mm. A tárgyasztal mozogjon együtt a kamra ajtajával, azzal együtt legyen
kihúzható, hogy a minták könnyen behelyezhetőek legyenek. Felfüggesztése legyen ellátva antivibrációs rendszerrel. Letapogatás, Vezérlő számítógép és szoftver, Telepítési környezet, Röntgen analitika Szállítás és üzembe helyezés - Szállítás és üzembe helyezés szerződés aláírásától számított 4 hónapon belül, előszállítás lehetőségével. Oktatás a telepítés helyszínén - Pásztázó elektronmikroszkópia 2×8 óra. - Röntgen analízis 1×8 óra. Munkavédelem - Rendelkezzen a 96/29/EURATOM EC direktívának megfelelő tanúsítvánnyal - Az ajánlattétel tárgyának meg kell felelnie az ilyen típusú termékre vonatkozó, mindenkor hatályos magyarés uniós jogszabályokban előírt megfelelőségi követelményeknek, szabványoknak, műszaki valamint környezetvédelmi előírásoknak (CE tanúsítvány). További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A nagyvákuum elérési ideje (….másodperc, legalább 180 másodperc, de legfeljebb 300 másodperc)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vételár (nettó .... HUF+ ÁFA) Súlyszám - 80
x Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: A nagyvákuum elérési ideje (….másodperc, legalább 180 másodperc, de legfeljebb 300 másodperc)
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során a pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, értékelés módszere az 1. és 2. értékelési szempont (a két szélső érték közötti pontkiosztás módszere) tekintetében is a fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. ba) pontja szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Image-Science Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27079892
Postai cím: Greszl Ferenc Utca 27
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: patricia.varju@imagescience.hu
Telefon: +36 302257704
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25801042213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31496063
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 25 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szervizháttér biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Image-Science Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27079892
Postai cím: Greszl Ferenc Utca 27
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25801042213

Hivatalos név: JEOL (EUROPE) SAS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81025156
Postai cím: De Giverny Allée 1
Város: CROISSY-SUR-SEINE
NUTS-kód: FR
Postai irányítószám: 78290
Ország: Franciaország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): FR16652005257

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges