Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:124/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZERON Befektető Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: AK15408
Postai cím: Kerepesi út 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Spóhn Tímea
Telefon: +361 4607181
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +361 4607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu/kr
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/kr
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) XIII. számú épület bővítési munkálatai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) XIII. számú épület bővítési munkálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45262500-6
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi u. 47-49.) XIII. sz. épület bővítési, ezen belül bontási munkák, földmunkák, alapozási munkák, építőmesteri munkák, kert és parkoló építési munkák munkálatai a műszaki leírásban részletezettek szerint.
meglévő épület bruttó alapterület: 380,07 m2
elbontott épületrész bruttó alapterület: 6,03 m2
tervezett épületbővítmény bruttó alapterület: 171,90 m2
összes beépített terület: 545,95 m2
beépített terület növekedés: 165,87 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 244
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16410 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29022/21286/2017.ált. Rész száma: Elnevezés: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi u. 47-49.) XIII. sz. épület bővítési munkálatai
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZERON Befektető Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalja u. 5. I. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 12660593
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298 853 199
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45262500-6
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi u. 47-49.) XIII. sz. épület bővítési, ezen belül bontási munkák, földmunkák, alapozási munkák, építőmesteri munkák, kert és parkoló építési munkák munkálatai a műszaki leírásban részletezettek szerint.
meglévő épület bruttó alapterület: 380,07 m2
elbontott épületrész bruttó alapterület: 6,03 m2
tervezett épületbővítmény bruttó alapterület: 171,90 m2
összes beépített terület: 545,95 m2
beépített terület növekedés: 165,87 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 244
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298 853 199
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZERON Befektető Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalja u. 5. I. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 12660593
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói tevékenység építési hatósági engedélyköteles tevékenység, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezzel ellentétben az eredeti szerződés az egyenes adózást tartalmazza. Mindezek miatt Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az eredeti szerződést közös megegyezéssel módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 298 853 199 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 298 853 199 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben