Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12487/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12838864
Postai cím: Nagyszentmiklósi Utca 8
Város: Kiszombor
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6775
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegvári Ernőné
Telefon: +36 62525090
E-mail: phkiszombor@vnet.hu
Fax: +36 62525091
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiszombor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ÖNK. ÉPÜLETEINEK ÁTALAKÍTÁSA KORSZERŰSÍTÉSE
Hivatkozási szám: EKR001103672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsőde átalakítás,korszerűsítés,férőhelybővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A kiszombori fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” az alábbiak szerint:
A Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10) alatti épület energetikai korszerűsítése 55,5 m2 alapterületen továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02761 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Bölcsőde átalakítás,korszerűsítés,férőhelybővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16993080
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A kiszombori fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” az alábbiak szerint:
A Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10) alatti épület energetikai korszerűsítése 55,5 m2 alapterületen továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 108
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16993080
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK
„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja):
2. rész: a szerződés hatályba lépésétől számított 108 nap, azaz 2019. július 08.
A megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.”
„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: a szerződés hatálybalépésétől számított 105 nap, azaz 2019. július 05.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. április, május és június hónapban jelentős mennyiségű csapadék hullott Kiszombor településen. 2019. április-május hónapban összesen 21 napon volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az országos sokévi átlagot – Kiszombor településen több, mint 100 %-os mértékben – meghaladó csapadékos időjárás, amelyre tekintettel a teljesítési határidőt a felek 18 nappal megnövelik.
A felek a 322/2015. (X.30) korm. rendelet 28. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint egyeztetést folytattak le, amely alapján a 3 kW teljesítményű napelemes rendszer esetében a napelem gyártmánya módosításra került és tekintettel arra, hogy az ajánlati ár módosult a felek a szerződést ezen tekintetben módosítják.
Továbbá az épület szellőzésének biztosítása érdekében 2 db fali szellőztető berendezés beépítése került elrendelésre. A Vállalkozótól kapott műszaki ellenőr által elfogadásra javasolt kiegészítő beruházás költsége megegyezik a napelemes rendszernél keletkezett megtakarítás összegével, ez
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16993080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16993080 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen szerződésmódosítás a 2. "Fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése" részre vonatkozik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben