Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:125/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kisvárda, 924/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Penta Industry Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Tibor
Telefon: +36 45500724
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): kisvarda.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 924/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Multifunkcionális Rendezvénycsarnok parkoló kialakítása Parkoló építési munkálatok:
- Talajvédelem
- Humuszmentés
- Földmunka: A tervezett parkoló helyén a 45 cm vastagságban humuszmentést követően földkiemelés szükséges. A kiszoruló földet lerakóhelyre kell elszállítani. A földkiemelést követően a teljes parkoló területen, 2340,8 m2-en tükörkészítést kell végrehajtani.
A simító hengerléssel elérendő tömörségi fok TRg= 92 % minimálisan.
A megtisztított rendezett terep felső rétegét tömöríteni kell (az elérendő tömörség Trg ≥ 90%). A szükséges teherbírás E2≥25 MN/m2.
- Kiemelt szegély:A terven jelölt 271 fm kiemelt szegély elhelyezése a parkolót határoló szakaszokon. A zöldterület és a parkoló felületek elhatárolására. A szegély elemek elhelyezése terveken megjelölt módon betonágyba történik.
- Parkoló feltöltés: A parkoló területén a tömörítést követően talajjavítás céljából nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT elhelyezés szükséges ~30 cm vastagságban. Az elhelyezett feltöltést követően, annak tömörítése szükséges. A terep felső rétegénél elérendő tömörség Trg ≥ 90%. A szükséges teherbírás E2≥25 MN/m2.
- CKT teherhordó réteg: A feltöltést követően burkolat alap céljából CKT réteg kialakítása szükséges további 15 cm vastagságban.
- 8 cm Viacolor burkolat fektetése: A CKT réteg kialakítását követően a Viacolor burkolat elhelyezése 2 cm ágyazati homokréteggel, finomhomok besöprése mellett történik. A Viacolor burkolat vastagsága 8 cm. A térkövezést követően tereprendezés céljából a jelölt területeken 630 m2 humuszterítés kell, valamint a parkolót határoló területeken további 585 m2 füvesítés
- Közműcsatorna-, vízelvezetés kialakítása: A parkolóhoz tartozó csapadékvíz elvezetés kialakításához szükséges munkaárok kiemelése 422,8 m3. A KG-PVC csatorna alá tömörítést követően / Trg ≥ 90%. / homokos kavics ágyazat lerakása szükséges.
A víznyelő folyóka elhelyezése 40 m-es szakaszon betonágyazatban történik.
A munkaárok visszatöltése a csövek szerelését követően réteges elterítéssel történik.
- Kertépítés és tereprendezés: Kivitelezést követően a kertterv szerint fák, bokrok és cserjék elhelyezése szükséges a parkolót érintő területeken
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5751 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100100082
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 924/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Parkoló építési munkálatok:
- Talajvédelem
- Humuszmentés
- Földmunka: A tervezett parkoló helyén a 45 cm vastagságban humuszmentést követően földkiemelés szükséges. A kiszoruló földet lerakóhelyre kell elszállítani. A földkiemelést követően a teljes parkoló területen, 2340,8 m2-en tükörkészítést kell végrehajtani.
A simító hengerléssel elérendő tömörségi fok TRg= 92 % minimálisan.
A megtisztított rendezett terep felső rétegét tömöríteni kell (az elérendő tömörség Trg ≥ 90%). A szükséges teherbírás E2≥25 MN/m2.
- Kiemelt szegély:A terven jelölt 271 fm kiemelt szegély elhelyezése a parkolót határoló szakaszokon. A zöldterület és a parkoló felületek elhatárolására. A szegély elemek elhelyezése terveken megjelölt módon betonágyba történik.
- Parkoló feltöltés: A parkoló területén a tömörítést követően talajjavítás céljából nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT elhelyezés szükséges ~30 cm vastagságban. Az elhelyezett feltöltést követően, annak tömörítése szükséges. A terep felső rétegénél elérendő tömörség Trg ≥ 90%. A szükséges teherbírás E2≥25 MN/m2.
- CKT teherhordó réteg: A feltöltést követően burkolat alap céljából CKT réteg kialakítása szükséges további 15 cm vastagságban.
- 8 cm Viacolor burkolat fektetése: A CKT réteg kialakítását követően a Viacolor burkolat elhelyezése 2 cm ágyazati homokréteggel, finomhomok besöprése mellett történik. A Viacolor burkolat vastagsága 8 cm. A térkövezést követően tereprendezés céljából a jelölt területeken 630 m2 humuszterítés kell, valamint a parkolót határoló területeken további 585 m2 füvesítés
- Közműcsatorna-, vízelvezetés kialakítása: A parkolóhoz tartozó csapadékvíz elvezetés kialakításához szükséges munkaárok kiemelése 422,8 m3. A KG-PVC csatorna alá tömörítést követően / Trg ≥ 90%. / homokos kavics ágyazat lerakása szükséges.
A víznyelő folyóka elhelyezése 40 m-es szakaszon betonágyazatban történik.
A munkaárok visszatöltése a csövek szerelését követően réteges elterítéssel történik.
- Kertépítés és tereprendezés: Kivitelezést követően a kertterv szerint fák, bokrok és cserjék elhelyezése szükséges a parkolót érintő területeken
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100100082
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Kerepesi út 52.
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a közöttük létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 2019. július 31. napjáig. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.2. A parkoló beruházás melletti multifunkciós csarnok kivitelezési munkálatai során régészeti feltérés kezdeményezésére került sor, mely régészeti munkálatok miatt a parkoló munkaterületén sem lehetett ténylegesen munkát végezni. A beruházás megvalósítása a téli időszakra esne, a parkoló kivitelezése csak a téli időszakot követően folytatható, illetőleg fejezhető be.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 100100082 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100100082 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben