Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:12539/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Pusztavacs Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Pusztavacs
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Energesco Épületkorszerűsítési Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztavacs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK22463
Postai cím: Béke tér 10.
Város: Pusztavacs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2378
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Labodics Judit pályázati referens
Telefon: 06 29/315-101
E-mail: pusztavacs@pusztavacs.hu
Fax: 06 29/315-122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pusztavacs.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.pusztavacs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pusztavacs községben épületenergetikai felújítás a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pusztavacs községben épületenergetikai felújítás a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:09331000-8
45261310-0
45350000-5
44221100-6
44221200-7
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Pusztavacs
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pusztavacsi Óvoda, a Polgármesteri hivatal, az Orvosi rendelő és a Könyvtár épületén elvégzendő feladatok:
Óvoda épület felújítási és átalakítási munkái
- padlásfödém hőszigetelése;
- megújuló energiarendszer kialakítása s napelem modulok telepítésével.
Polgármesteri hivatal épület építési munkái
- nyílászárók cseréje: műanyag nyílászárók beépítése a meglévők helyett;
- homlokzatszigetelés a kapcsolódó állványozási, vakolási munkákkal és bádogos munkával;
- padlástéri hőszigetelés;
- megújuló energia rendszer kialakítása napelem modulok telepítésével.
Orvosi rendelő épület felújítási és átalakítási munkái
- nyílászárók cseréje: műanyag nyílászárók beépítése a meglévők helyett;
- homlokzatszigetelés a kapcsolódó állványozási, vakolási munkákkal és bádogos munkával;
- padlástéri hőszigetelés;
- megújuló energia rendszer kialakítása napelem modulok telepítésével.
Könyvtár épület felújítási és átalakítási munkái
- nyílászárók cseréje műanyag nyílászárók beépítése a meglévők helyett;
- homlokzatszigetelés a kapcsolódó állványozási, vakolási munkákkal és bádogos munkával;
- padlástéri hőszigetelés;
- megújuló energia rendszer kialakítása napelem modulok telepítésével.
Az ellátandó feladatokat és mennyiségeket teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírások és a
költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 263
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12459 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Pusztavacs községben épületenergetikai felújítás a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Energesco Épületkorszerűsítési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyár u. 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59493815
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
További tárgyak:45261310-0
09331000-8
44221100-6
44221200-7
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: A teljesítés helyei:
2378 Pusztavacs, Béke tér 5.
2378 Pusztavacs, Petőfi u. 5-7.
2378 Pusztavacs, Béke tér 10.
2378 Pusztavacs, Béke tér 5.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pusztavacs községben épületenergetikai felújítás a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében a
Pusztavacsi Óvoda, a Polgármesteri hivatal, az Orvosi rendelő és a Könyvtár épületén elvégzendő feladatok:
Óvoda épület felújítási és átalakítási munkái
- padlásfödém hőszigetelése;
- megújuló energiarendszer kialakítása s napelem modulok telepítésével.
Polgármesteri hivatal épület építési munkái
- nyílászárók cseréje: műanyag nyílászárók beépítése a meglévők helyett;
- homlokzatszigetelés a kapcsolódó állványozási, vakolási munkákkal és bádogos munkával;
- padlástéri hőszigetelés;
- megújuló energia rendszer kialakítása napelem modulok telepítésével.
Orvosi rendelő épület felújítási és átalakítási munkái
- nyílászárók cseréje: műanyag nyílászárók beépítése a meglévők helyett;
- homlokzatszigetelés a kapcsolódó állványozási, vakolási munkákkal és bádogos munkával;
- padlástéri hőszigetelés;
- megújuló energia rendszer kialakítása napelem modulok telepítésével.
Könyvtár épület felújítási és átalakítási munkái
- nyílászárók cseréje műanyag nyílászárók beépítése a meglévők helyett;
- homlokzatszigetelés a kapcsolódó állványozási, vakolási munkákkal és bádogos munkával;
- padlástéri hőszigetelés;
- megújuló energia rendszer kialakítása napelem modulok telepítésével.
Az ellátandó feladatokat és mennyiségeket teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírások és a
költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 263
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59493815
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Energesco Épületkorszerűsítési Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyár u. 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Fenti indokok alapján Felek egybehangzó akaratuk szerint módosítják a megkötött Szerződés alábbi rendelkezéseit.
A Szerződés 1.1. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.1 A Megrendelő pályázatot nyújt be a KEHOP-5.2.9 jelű vissza nem térítendő támogatás (támogatási intenzitás 96,4 %) elnyerésére.
A Szerződés 2.1. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.1. A Megrendelő a 2016. 06. 27. napon az ajánlattételre közvetlenül felkért szervezetek számára megküldött felhívása és a további közbeszerzési dokumentumok alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes ajánlata szerint elvállalja a KEHOP-5.2.9 jelű pályázatra benyújtásra kerülő támogatási kérelem szerinti építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzését az alábbi helyszíneken:
2378 Pusztavacs, Béke tér 5.
2378 Pusztavacs, Petőfi u. 5-7.
2378 Pusztavacs, Béke tér 10.
2378 Pusztavacs, Béke tér 5.
A Szerződés 5.1. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1. A finanszírozás a benyújtott KEHOP-5.2.9 jelű vissza nem térítendő forrásból (támogatási intenzitás 96,4 %) valósul meg, utófinanszírozás formájában.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés megkötése és a támogatási szerződésben foglaltak szerinti pontosítások átvezetése.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59493815 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59493815 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben