Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12582/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Teljesítés helye:9022 Győr, Széchenyi tér, 6900 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:St. Art 97 Művészeti és Szolgáltató Bt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Nemzeti azonosítószám: AK24574
Postai cím: Széchenyi tér 8-9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Most Balázs
Telefon: +36 96513030
E-mail: poda.bernadett@czuczor.osb.hu
Fax: +36 96513030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bencesgyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Loyolai Szent Ignác bencés templom beltéri kő padlójának restaurálása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Loyolai Szent Ignác bencés templom beltéri kő padlójának restaurálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér, 6900 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kelheimi padló felújítás 292 m2
Főhajó padlókövek, bontása, visszarakása 141 m2 Főhajó padlókövek, tisztítás, fuga javítás 205 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10660 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Loyolai Szent Ignác bencés templom beltéri kő padlójának restaurálása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: St. Art 97 Művészeti és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Iskola u. 16
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35272000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér, 6900 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kelheimi padló felújítás 292 m2
Főhajó padlókövek, bontása, visszarakása 141 m2 Főhajó padlókövek, tisztítás, fuga javítás 205 m2
műmárvány lábazat vízszintes síkhoz igazítása
a főhajó és a kápolnák közötti lépcsőzet felújítására
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 414
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39960441
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: St. Art 97 Művészeti és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Iskola u. 16
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a vállalkozási szerződésben a szerződés tárgyát, valamint a teljesítési határidőt 2019.06.12. napján az alábbiak szerint módosították:
Az eredeti szerződés 5. pontját kiegészítette az alábbi munkákkal: a templom padlósíkjának megemelése, valamint a megrongált padló helyreállítása.
Az eredeti szerződés 5. pontját kiegészítették továbbá a főhajó és a kápolnák közötti lépcsőzet felújításával.
Az eredeti szerződés 11. pontja szerint a teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 365 nap, azaz 2019.06.12. napja. A szerződésmódosítás alapján a teljesítés határideje: 2019.07.31. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ajánlatkérő a Loyolai Szent Ignác Bencés templom beltéri kő padlójának restaurálása tárgyában - közbeszerzési eljárás eredményeként - 2018.06.12. napján vállalkozási szerződést kötött. A vállalkozási szerződés 5. pontja alapján a Vállalkozó
A vállalkozási szerződés 5. pontja alapján a Vállalkozó Loyolai Szent Ignác bencés templom beltéri kő padlójának restaurálását a közbeszerzési eljárás során meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően köteles elvégezni. A műszaki tartalmat pedig a restaurátori terv tartalmazza. A restaurátori terv alapján a főhajó és a szentély kő padlójának restaurálására kerül sor.
A vállalkozási szerződés ellenértéke nettó 35 272 000,- Ft.
1) A templom szentélyében a padlókövek bontása során derült fény arra, hogy a szentély műmárvány lábazatait a korábbi felújítások során nem a vízszintes síkhoz igazították, hanem a korábbi ferde padlósíkhoz. Az eltérés helyként eléri a 3,5 cm-t. A műmárvány lábazat vízszintes síkhoz igazítása céljából a padló síkjának emelése vált szükségessé. A padlósík emelésének ellenértéke nettó 538 441,- Ft.
2) A templom elektromos szerelési munkája során a kosaras emelőgép balesetet okozott, a hajó középső részén több helyen megrongálta a már elkészült, restaurált kőpadlót. A fentiek miatt a károsodott padlózatot helyreállítása szükséges. A helyreállítás nettó 1 490 000,- Ft.
3) A Megrendelő részéről időközben felmerült az igény a főhajó és a kápolnák közötti lépcsőzet felújítására. A lépcsőzet felújításának ellenértéke nettó 2 660 000,- Ft.

A fent előadottak alapján a szerződés tárgyának a módosítása szükséges a padlósík megemelése, valamint a károsodott padlózat helyreállítása céljából. A műszaki ellenőr álláspontja szerint a padlósík megemelése, valamint a károsodott padlózat helyreállításának időigénye hatékony munkaszervezéssel 50 nap.

Az 1. számú szerződésmódosítás tekintetében megállapítható tehát, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, tekintettel arra, a padlókövek bontása után derült fény a padló síkjának ferdeségére.
A fentieken túl az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy a kosaras emelőgép balesetet okozva, a restaurált kőpadlót megrongálja.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyának módosítás, valamint a teljesítési határidő módosítása folytán a szerződés továbbra is vállalkozási szerződés marad.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Az eredeti szerződés értékének 50 %-a nettó 17 636 000,- Ft. A módosítás folytán a szerződés ellenértéke nettó 2 028 000,- Ft-tal nő.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalap tekintetében a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. Az eredeti szerződés ellenértékének 15%-a nettó 5 290 800,- Ft. A módosítás folytán a szerződés ellenértéke nettó 2 660 000,- Ft-tal nő.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét tekintettel arra, hogy az új beszerzési igény szorosan kapcsolódik az eredeti szerződés tárgyához.
A szerződésmódosítás folytán a szerződés nettó ellenértéke összesen nettó 4 688 441,- Ft.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35272000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39960441 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felek a szerződés módosításával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben