Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12756/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új óvoda építése a Tócóvölgyben
Hivatkozási szám: EKR000334332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP 6.2.1.-15-DE1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében Új óvoda építése a Tócóvölgyben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05669 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Az új óvoda 7500 m2 nagyságú telken 1097,66 m2 hasznos alapterületen valósul meg, 1 db akadálymentesített és 3 db hagyományos csoportszobával, szertár helyiséggel tornaszobával. Az építési beruházás tartalmazza a megvalósuló intézmény gyermekek és hozzátartozóik számára, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex és teljeskörű akadálymentesítését. A Falazat 25 cm vasbeton pillérváz és vázkerámia kitöltő falazat hőszigetelve. Az épület homlokzati nemesvakolattal készül, a beépítésre kerülő hőszigetelt műanyag nyílászáró mennyisége összesen 238,98 m2. A beruházás magában foglalja az óvodai intézmény épületének épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes körű megvalósítását, az udvaron a játszótéri eszközök telepítését és parkosítást. Kialakításra kerül 21 db gyermekmosdó, valamint 3 db akadálymentes illemhely. A távhővel ellátott intézményben elhelyezésre kerül 39 db fűtőtest, valamint 464 m2-en felületfűtés lesz kialakítva. Az épület szellőzéséről 4 db légkezelőgép fog gondoskodni. Telepítésre kerül egy 12,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer. Az épület tetőkialakítása magastető és alacsony lejtésű zöldtető.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Helyesen:
Az új óvoda 7500 m2 nagyságú telken 1097,66 m2 hasznos alapterületen valósul meg, 1 db akadálymentesített és 3 db hagyományos csoportszobával, szertár helyiséggel tornaszobával. Az építési beruházás tartalmazza a megvalósuló intézmény gyermekek és hozzátartozóik számára, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex és teljeskörű akadálymentesítését. A Falazat 25 cm vasbeton pillérváz és vázkerámia kitöltő falazat hőszigetelve. Az épület homlokzati nemesvakolattal készül, a beépítésre kerülő hőszigetelt műanyag nyílászáró mennyisége összesen 238,98 m2. A beruházás magában foglalja az óvodai intézmény épületének épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes körű megvalósítását, az udvaron a játszótéri eszközök telepítését. Kialakításra kerül 21 db gyermekmosdó, valamint 3 db akadálymentes illemhely. A távhővel ellátott intézményben elhelyezésre kerül 39 db fűtőtest, valamint 464 m2-en felületfűtés lesz kialakítva. Az épület szellőzéséről 4 db légkezelőgép fog gondoskodni. Telepítésre kerül egy 12,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer. Az épület tetőkialakítása magastető és alacsony lejtésű zöldtető.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/07/11
Helyesen:
2019/07/19
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján jelen korrigendummal módosítani kívánja a közbeszerzési dokumentumban foglaltakat is.
A módosítás a közbeszerzési dokumentumok alábbi részét érinti:
- A Közbeszerzési Dokumentumok I. Útmutató és III. Szerződéstervezet fejezete
- A Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezet szerinti műszaki dokumentáció
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben