Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12917/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szombathelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18938614
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 11.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth László
Telefon: +36 303066355
E-mail: lahorvath@freemail.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/szombathely
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/szombathely
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17-2017-00126
Hivatkozási szám: EKR000794662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az érintett iskola fejlesztése két szintes iskolaép. bővítéssel, a meglévő iskolaép. részleges átalakítás-sal, össz. munkavégzéssel közv. érintett nettó alapter. 977,86 m2.
Az új épületrészben, a fsz-en könyvtár, technika terem, a tornateremhez kapcsolódó szertár és orvosi szoba, aula, vizesblokk (akadálymentes WC is) és közlekedő. -bővítés össz. nettó alapt.: 362,17 m2.
Az em.-en egy természettud. labor öltözővel, szertárral, előkészítővel, két tanterem, valamint vizes-blokk (akadálymentes WC is), közlekedő és közlekedő híd kerül kialakításra. -bővítés össz. nettó alapt. 284,25 m2.
A meglévő épülethez az új épületrész egy függőleges közlekedést biztosító, lifttel csatlakozik.
A meglévő iskolaép. fsz-jén nyelvi labor, zeneterem, szertár, lift előtér, az emeleten tanterem, tanári, titkárság, igazgatóhelyettesi iroda, fejlesztő szoba, rajz szertár, közlekedő és liftelőtér kerül kialakí-tásra -össz. nettó alapt. 310,30 m2.
A pincében új kazánház kialakítására kerül sor 21,13 m2-en.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11703 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/07/12
Helyesen:
2019/07/19
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a Közbeszerzési Dokumentumokat az alábbi módosított tartalmú file-okkal:
S-12A_Módosított Zárókoszorúk terve.pdf
00. Főösszesítő_ÁRAZATLAN kv. MÓDOSÍTOTT.xls
01_I Építőmesteri költségvetés_Iskola bővítés_ÁRAZATLAN kv. MÓD.xls
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben