Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12960/2019
CPV Kód:48814200-9
Ajánlatkérő:Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Teljesítés helye:1135 Budapest, Lehel utca 59-61.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10537800
Postai cím: Lehel Utca 59-61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szathmáry Ádám
Telefon: +36 14512600
E-mail: szathmarya@nyiro-opai.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000996842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egységes betegazonosító rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db betegazonosító (egészségügyi és/vagy személyes adatokat kezelő) informatikai rendszer bevezetése és oktatása, amely legalább min. 650 fő személyes adatait és min. 50 db leolvasót kezelni képes. A rendszer leírása: Ajánlatkérő egységes betegazonosító rendszer bevezetését kívánja megvalósítani, amely az intézményben működő medikai rendszer (InfoRend) adatbázisára támaszkodva biztosítja: • A betegazonosításhoz alkalmazott QR kódos és RFID technológia illesztését, • A betegazonosításhoz szükséges azonosítók és a betegek összerendelését, • Riasztási események meghatározását • A betegek természetes személyazonosító adatainak (törzsadatainak) megjelenítését mobil eszközön A betegazonosítási rendszer egy önálló szoftver, amely biztosítja a jelen beszerzésben szállítandó eszközök és a medikai rendszer kapcsolatát, továbbá irányítja és beteg-, illetve riasztási adatokkal látja el a kapcsolódó kapukat és betegleolvasó mobil eszközöket. A beszerzéshez tartozik a QR kóddal és RFID chippel ellátott 10.000 db eldobható karszalag szállítása, amelyeket a betegfelvételkor aktiválnak/regisztrálnak a programban és rendelik hozzá egy beteghez. Szállítandó továbbá az ellátás vagy egyéb azonosításra kijelölt helyszínein a megfelelő azonosító eszközök (3 db kültéri RFID érzékelős kapu és 8 db betegleolvasó mobil a szükséges szoftverrel). A rendszer célja, hogy a kórház betegei a medikai rendszerben tárolt adatok alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek, és az orvosi döntés alapján fokozott odafigyelést igénylő betegek biztonságát megnövelje az intézmény. Alapesetben a beteg azonosítása és karszalaggal történő ellátása után az ellátási helyszíneken, az ellátási eseményt megelőzően szükséges a beteget biztonsággal beazonosítani egy, erre a célra kidolgozott intézményi protokoll szerint. A 3 db kültéri kapun való áthaladás esetén a rendszer a karszalagban lévő RFID chip alapján riaszt, ezzel jelezve a ki- és beengedést végző kollegának, hogy orvosi ellátás alatt lévő beteg szeretne távozni. A betegleolvasó mobil segítségével a karszalagban lévő QR kód alapján kiolvassa a beteg adatait, és tájékoztatja az egészségügyi személyzetet. A beszerzés szállítandó elemei részletesen: - 3 db RFID kapu - 10.000 db RFID és QR kóddal ellátott karszalag - 1 db betegazonosító rendszer. A betegazonosító rendszer kötelező moduljai: 1. Betegazonosítás, 2. Betegadatok lekérése, 3. Betegfelvétel és elbocsátás, 4. RFID kapuk támogatása riasztással - 8 db betegleolvasó mobil, amely QR kód leolvasására képes, fut rajta a telepített (nem webes felületen működő) kliens szoftver és tartalmazza a kapcsolódó licenceket is. Oktatás: A rendszer felhasználóinak és a rendszergazdáknak oktatást kell biztosítani olyan szinten hogy a betegazonosításhoz kapcsolódó feladataikat ezután önállóan el tudják végezni. Az oktatás csak magyar nyelven történhet. Az oktatáshoz felhasználói és adminisztrációs kézikönyvet is mellékelni kell.
Ütemezés: 1) a tesztüzemre átadás határideje a szerződéskötéstől számított 120. nap. 2) éles üzemre átadás a szerződéskötéstől számított 5. hónap utolsó napja.
A feladat részét képezi a felmérés és a szoftver terjeskörű bevezetése. A betegazonosítóval és az eszközökkel szemben támasztott további követelményeket a Műszaki ajánlat (Muszaki ajanlat_Nyiro_betegazonosito.docx) tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.3.5-17-2017-00031

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02958 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 179/1/2019 Rész száma: Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86890764
Postai cím: Máriaremetei út 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: info@ierp.hu
Telefon: +36 703202785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29400000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59-61.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db betegazonosító (egészségügyi és/vagy személyes adatokat kezelő) informatikai rendszer bevezetése és oktatása, amely legalább min. 650 fő személyes adatait és min. 50 db leolvasót kezelni képes. A rendszer leírása: Ajánlatkérő egységes betegazonosító rendszer bevezetését kívánja megvalósítani, amely az intézményben működő medikai rendszer (InfoRend) adatbázisára támaszkodva biztosítja: • A betegazonosításhoz alkalmazott QR kódos és RFID technológia illesztését, • A betegazonosításhoz szükséges azonosítók és a betegek összerendelését, • Riasztási események meghatározását • A betegek természetes személyazonosító adatainak (törzsadatainak) megjelenítését mobil eszközön A betegazonosítási rendszer egy önálló szoftver, amely biztosítja a jelen beszerzésben szállítandó eszközök és a medikai rendszer kapcsolatát, továbbá irányítja és beteg-, illetve riasztási adatokkal látja el a kapcsolódó kapukat és betegleolvasó mobil eszközöket. A beszerzéshez tartozik a QR kóddal és RFID chippel ellátott 10.000 db eldobható karszalag szállítása, amelyeket a betegfelvételkor aktiválnak/regisztrálnak a programban és rendelik hozzá egy beteghez. Szállítandó továbbá az ellátás vagy egyéb azonosításra kijelölt helyszínein a megfelelő azonosító eszközök (3 db kültéri RFID érzékelős kapu és 8 db betegleolvasó mobil a szükséges szoftverrel). A rendszer célja, hogy a kórház betegei a medikai rendszerben tárolt adatok alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek, és az orvosi döntés alapján fokozott odafigyelést igénylő betegek biztonságát megnövelje az intézmény. Alapesetben a beteg azonosítása és karszalaggal történő ellátása után az ellátási helyszíneken, az ellátási eseményt megelőzően szükséges a beteget biztonsággal beazonosítani egy, erre a célra kidolgozott intézményi protokoll szerint. A 3 db kültéri kapun való áthaladás esetén a rendszer a karszalagban lévő RFID chip alapján riaszt, ezzel jelezve a ki- és beengedést végző kollegának, hogy orvosi ellátás alatt lévő beteg szeretne távozni. A betegleolvasó mobil segítségével a karszalagban lévő QR kód alapján kiolvassa a beteg adatait, és tájékoztatja az egészségügyi személyzetet. A beszerzés szállítandó elemei részletesen: - 3 db RFID kapu - 10.000 db RFID és QR kóddal ellátott karszalag - 1 db betegazonosító rendszer. A betegazonosító rendszer kötelező moduljai: 1. Betegazonosítás, 2. Betegadatok lekérése, 3. Betegfelvétel és elbocsátás, 4. RFID kapuk támogatása riasztással - 8 db betegleolvasó mobil, amely QR kód leolvasására képes, fut rajta a telepített (nem webes felületen működő) kliens szoftver és tartalmazza a kapcsolódó licenceket is. Oktatás: A rendszer felhasználóinak és a rendszergazdáknak oktatást kell biztosítani olyan szinten hogy a betegazonosításhoz kapcsolódó feladataikat ezután önállóan el tudják végezni. Az oktatás csak magyar nyelven történhet. Az oktatáshoz felhasználói és adminisztrációs kézikönyvet is mellékelni kell.
Ütemezés: 1) a tesztüzemre átadás határideje a szerződéskötéstől számított 120. nap. 2) éles üzemre átadás a szerződéskötéstől számított 5. hónap utolsó napja.
A feladat részét képezi a felmérés és a szoftver terjeskörű bevezetése. A betegazonosítóval és az eszközökkel szemben támasztott további követelményeket a Műszaki ajánlat (Muszaki ajanlat_Nyiro_betegazonosito.docx) tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29360000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86890764
Postai cím: Máriaremetei út 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: info@ierp.hu
Telefon: +36 703202785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti 10.000 db eldobható Zebra Z-band direct karszalag helyett 10.000 db, a Partybox gyártó eldobható, fém zárral ellátott szövött textil karszalagját alkalmazza a Vevő, amelyhez az Eladó 1.000 db újra használható, robosztus és QR kóddal ellátott RFID tag-et szállít.
A szerződés ellenértéke nettó 20.000 forinttal csökken, a szállítási határidő, illetve az ajánlat egyéb részeinek változatlansága mellett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. május 13-án a szerződésben meghatározottaknak megfelelően megkezdődött a kéthónapos tesztüzem. A tesztüzem alatt kiderült, hogy a kórház mentális betegeire jellemző speciális magatartás miatt (a karszalagtól való kifejezett szabadulás és erőszakos rongálás) olyan karszalaggal kell működtetni a betegazonosító rendszert, amely a Vevő által a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki leírásban) előírtnál lényegesen strapabíróbb és jobban ellenáll a szándékos rongálásnak. Ezt a körülményt a Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 29400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 29360000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben