Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:13040/2019
CPV Kód:39290000-1
Ajánlatkérő:Pécsi Törvényszék
Teljesítés helye:7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36424847
Postai cím: Rákóczi Út 34
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárány Melinda
Telefon: +36 72503500
E-mail: baranym2@pecs.birosag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elnöki szint bútorbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001133082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39290000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Belsőépítészeti tervek alapján helyi méretvétel, bútorzat telephelyi gyártása és helyszíni beszerelése, kész elemek beszerelése. Egyeztetés a belsőépítészeti tervezővel.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden fel nem tüntetett, értelemszerűen szükséges anyagot és munkafolyamatot is.
Elvárt jellemzők, tulajdonságok:
• Magas minőség, reprezentatív megjelenés
• I. osztályú kialakítás, masszív, időtálló kivitelben
• Új anyagokból építve (javított, felújított elem/alkotórész kizárt)
• Látszó felületeken csavar és csavartakaró kerülendő
• Blum, vagy azzal egyenértékű vasalatok
A bútorzat elemei:
• Köztes irodák
K1 sarok íróasztal .: 2 db jobbos , 2 db balos kivitel 4 db
K2 íróasztal oldal szekrény 1 db jobbos , 1 db balos 2 db
K3 íróasztal konténerek 8 db
K4 irodai görgős szék 4 db
K5 Klub fotel 4 db normál + 1 db görgős 5 db
K6 asztalka 4 db
K7 íróasztal kiegészítő polc 2 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek a) 4 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek b) 1 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek c) 2 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek d) 4 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek e) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények a) 5 db
K/SZ/4 beépített szekrények b) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények c) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények d) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények e) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények f) 1 db
K/SZ/5 elektromos kiállások takarása 2 db
• Elnöki iroda
E1-5 elnöki készített bútorok 5 db
E6 vezetői asztal 1 db
E7 kiegészítő asztal 1 db
E8 tárgyaló szék 6 db
E9 vezetői forgószék 1 db
E10 dohányzó asztal 1 db
E11 szőnyeg a 1 db
E12 szőnyeg b 1 db
E13 álló lámpa 1 db
E14 asztali lámpa 1 db
E15 képkeretek 0 db
E16 tárgyaló asztal 1 db
E17 virágállványok 3 db
E18 TV hátfal polccal és TV konzollal 1 db
E19 virágtartók 2 db
E20 függönyök (a és b) 1 db
E21 kis képkeretek 0 db
E/SZ/5 fan coil takaró elemek a) 3 db
E/SZ/5 fan coil takaró elemek b) 2 db
E/SZ/5 fan coil takaró elemek c) 2 db
• Elnökhelyettesi iroda
EH1 Kanapé + fotel 1 db
EH2 dohányzó asztal 1 db
EH3 Tv polcos hátfal 1 db
EH4 íróasztal 1 db
EH5 konténerek 2 db
EH6 szőnyeg 1 db
EH7 tárgyaló szék 2 db
EH8 Tárgyaló asztal íróasztalhoz 1 db
EH9 vezetői forgószék 1 db
EH10 meglévő képek hátfala bútorlapból 0 db
EH11 nyomtató asztalka 1 db
EH12 lapfüggöny sín rendszerrel a) b) c) 1 db
EH/SZ/2 beépített szekrények a) 1 db
EH/SZ/2 beépített szekrények b) 1 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek a) 2 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek b) 1 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek c) 2 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek d) 2 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek e) 2 db
EH/SZ/7 elektromos kiállások takarása 1 db

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7393960 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Pécsi Törvényszék elnöki szint bútorbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39290000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: 7623 Pécs, Rákóczi út 34.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Belsőépítészeti tervek alapján helyi méretvétel, bútorzat telephelyi gyártása és helyszíni beszerelése, kész elemek beszerelése. Egyeztetés a belsőépítészeti tervezővel.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden fel nem tüntetett, értelemszerűen szükséges anyagot és munkafolyamatot is.
Elvárt jellemzők, tulajdonságok:
• Magas minőség, reprezentatív megjelenés
• I. osztályú kialakítás, masszív, időtálló kivitelben
• Új anyagokból építve (javított, felújított elem/alkotórész kizárt)
• Látszó felületeken csavar és csavartakaró kerülendő
• Blum, vagy azzal egyenértékű vasalatok
A bútorzat elemei:
• Köztes irodák
K1 sarok íróasztal .: 2 db jobbos , 2 db balos kivitel 4 db
K2 íróasztal oldal szekrény 1 db jobbos , 1 db balos 2 db
K3 íróasztal konténerek 8 db
K4 irodai görgős szék 4 db
K5 Klub fotel 4 db normál + 1 db görgős 5 db
K6 asztalka 4 db
K7 íróasztal kiegészítő polc 2 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek a) 4 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek b) 1 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek c) 2 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek d) 4 db
K/SZ/2 fan coil takaró elemek e) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények a) 5 db
K/SZ/4 beépített szekrények b) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények c) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények d) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények e) 1 db
K/SZ/4 beépített szekrények f) 1 db
K/SZ/5 elektromos kiállások takarása 2 db
• Elnöki iroda
E1-5 elnöki készített bútorok 5 db
E6 vezetői asztal 1 db
E7 kiegészítő asztal 1 db
E8 tárgyaló szék 6 db
E9 vezetői forgószék 1 db
E10 dohányzó asztal 1 db
E11 szőnyeg a 1 db
E12 szőnyeg b 1 db
E13 álló lámpa 1 db
E14 asztali lámpa 1 db
E15 képkeretek 0 db
E16 tárgyaló asztal 1 db
E17 virágállványok 3 db
E18 TV hátfal polccal és TV konzollal 1 db
E19 virágtartók 2 db
E20 függönyök (a és b) 1 db
E21 kis képkeretek 0 db
E/SZ/5 fan coil takaró elemek a) 3 db
E/SZ/5 fan coil takaró elemek b) 2 db
E/SZ/5 fan coil takaró elemek c) 2 db
• Elnökhelyettesi iroda
EH1 Kanapé + fotel 1 db
EH2 dohányzó asztal 1 db
EH3 Tv polcos hátfal 1 db
EH4 íróasztal 1 db
EH5 konténerek 2 db
EH6 szőnyeg 1 db
EH7 tárgyaló szék 2 db
EH8 Tárgyaló asztal íróasztalhoz 1 db
EH9 vezetői forgószék 1 db
EH10 meglévő képek hátfala bútorlapból 0 db
EH11 nyomtató asztalka 1 db
EH12 lapfüggöny sín rendszerrel a) b) c) 1 db
EH/SZ/2 beépített szekrények a) 1 db
EH/SZ/2 beépített szekrények b) 1 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek a) 2 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek b) 1 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek c) 2 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek d) 2 db
EH/SZ/3 fan coil takaró elemek e) 2 db
EH/SZ/7 elektromos kiállások takarása 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Legalacsonyabb ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális tétel a kiviteli tervekben szereplő elnöki iroda és elnökhelyettesi iroda bútorainak beszerzése, az opcionális tételek megrendeléséről az Ajánlatkérő a nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás ismeretében, a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel dönt.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Pécsi Törvényszék elnöki szint bútorbeszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92756311
Postai cím: Bánfalvi Út 27
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@falcosopron.hu
Telefon: +36 209852101
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12216745
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10693818208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7393960
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20986092
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cpmhungary.hu
Telefon: +36 303740074
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 7646342 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20986092
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203

Hivatalos név: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18782385
Postai cím: Bakony Utca 4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13063203207

Hivatalos név: Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32303320
Postai cím: Henyei M. Utca 11.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11878238204

Hivatalos név: Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92756311
Postai cím: Bánfalvi Út 27
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10693818208

Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges