Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:13297/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Penc Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Penc Község, 2614 Penc, Rákóczi út 18. Hrsz. 54.;2614 Penc, Rákóczi út 27. Hrsz. 329/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nobiris Hungária Kft.;Nobiris Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Penc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18382
Postai cím: Rákóczi út 18.
Város: Penc
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2614
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Králik József polgármester
Telefon: +36 27528575
E-mail: polgarmester@penc.hu
Fax: +36 27528575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.penc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületenergetikai fejlesztés Penc Községben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Penc Község, 2614 Penc, Rákóczi út 18. Hrsz. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közfunkciót ellátó épület borított fafödémmel és monolit vasbeton födémmel a kor meglévő építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje

1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövethálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.
A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.
2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot
hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.
A lapostetős épületrészben a hőszigetelés a födém alsó síkjában rögzítve 20 cm vtg.-ú
kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9. 16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

II.2.1) Elnevezés:
Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2614 Penc, Rákóczi út 27. Hrsz. 329/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő tornacsarnok épület energetikai felújítása
A közfunkciót ellátó épület borított fafödémmel és monolit vasbeton födémmel a kor meglévő építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje

1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövethálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.
A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.
2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot
hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.
A lapostetős épületrészben a hőszigetelés a födém alsó síkjában rögzítve 20 cm vtg.-ú
kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 196
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9. 16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13339 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nobiris Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zuzmó u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 308677110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17087275
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19 236 563
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nobiris Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zuzmó u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
E-mail: bota@nobiris.hu
Telefon: +36 308677110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17087275
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34974789
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 1. rész: Penc Község, 2614 Penc, Rákóczi út 18. Hrsz. 54.
2. rész: 2614 Penc, Rákóczi út 27. Hrsz. 329/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész
Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése
Meglévő Hivatali épület energetikai felújítása
A hivatali funkciót ellátó épület egy korábban családi házként funkcionáló épület a kor meglévő építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje

1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg. EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövet hálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.
A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.
2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot
hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.

3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
4./ Napelem rendszer telepítése: 6 KW (24 db 250W)


2. Rész
Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
Meglévő tornacsarnok épület energetikai felújítása
A közfunkciót ellátó épület borított fafödémmel és monolit vasbeton födémmel a kor meglévő építéstechnológiai kivitelezésében.
Ezen épületegységben az energetikai felújítás során megvalósul:
1./ homlokzati hőszigetelés
2./ födém hőszigetelés
3./ homlokzati nyílászárók cseréje

1./ Homlokzati hőszigetelés:
A meglévő homlokzati kőporos vakolat lemosása után a hiányzó vakolatok pótlásra kerülnek,
majd a meglévő vakolat kellősítését kell elvégezni.
Erre a fixált vakolatra kerül a 14 cm vtg EPS hőszigetelés majd a hőszigetelő táblák rögzítése
után üvegszövethálós erősítésű ragasztótapaszos glettelés.
A felület száradását követően a homlokzati színező vakolathoz szükséges alapozás után
a homlokzat színezésre kerül.
A lábazaton 10 cm vtg XPS hőszigetelés és mozaik vakolat készül.
2./ Födém hőszigetelés:
Az épület padlásának letakarítása, lomtalanítása után 20 cm vtg kőzetgyapot
hőszigetelés készül, mely fölé vízzáró páraáteresztő fólia kerül. A szigetelés fölött a szálas
szigetelőanyag törése és kihullása elleni védelemként építőlemez járható burkolat kerül
kialakításra.
A lapostetős épületrészben a hőszigetelés a födém alsó síkjában rögzítve 20 cm vtg.-ú
kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
3./ Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük 5 cellás műanyag
ablakok és ajtók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, minősített nagyszilárdságú
vasalatokkal. A nyílászárók K értéke: 1.15W/m2.
A vizes blokkokban beépítésre kerülő nyílászárók üvegszerkezete a belső oldalon belátást
gátló öntött vagy fóliázott üvegből összeállított hőszigetelő üveg.
A nyári felmelegedés ellen - az energetikai minőségtanúsítvány szerint - külső árnyékolók
alkalmazása szükséges. A redőnyöket a nagyméretű ablakokra kell felszerelni.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat kell elvégezni.
A bontott építési anyagokat, építési törmeléket folyamatosan konténerbe kell gyűjteni és el kell
szállítani kijelölt törmelék lerakó helyre.
A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 196
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54211352
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nobiris Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zuzmó u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 308677110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17087275
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/04/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítása vonatkozik az 1. részre: Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése valamint a 2. részre: Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozási szerződés 12 pontja:
eredeti:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdése, a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban 272/2014. Korm. rendelet) szállítói finanszírozásra vonatkozó szabályai, illetve a Kbt 135.§ (4)-(6) bekezdései szerint történik, figyelemmel a 272/2014. Korm. rendelet vonatkozó szabályaira. A számlá(ko)n szerepelnie kell a szerződés tárgyának. A számla mellékléte a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.
Módosítás:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdése, a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban 272/2014. Korm. rendelet) vonatkozó szabályai, illetve a Kbt 135.§ (4)-(6) bekezdései szerint történik, figyelemmel a 272/2014. Korm. rendelet vonatkozó szabályaira. A számlá(ko)n szerepelnie kell a szerződés tárgyának. A számla mellékléte a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.
Vállalkozási szerződés 15. pontja
Eredeti:
Megrendelő a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján igényelhető szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, mely a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű. Igénybevétele esetén Vállalkozó köteles a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelően előleg- visszafizetési biztosítékot nyújtani, vagy élhet a Kormányrendelet 119. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott választási lehetőségével.
Módosítás:
Megrendelő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, mely a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható
összegének 30%-ának megfelelő mértékű.
Vállalkozási szerződés 16. pontja:
Eredeti:
A szállítói előleg igénylésének részletes szabályait a 272/2014. Korm. rendelet tartalmazza.
Módosítás:
A 16. pont törlésre kerül
A továbbiakban változik a szerződés 32. pontjában megadott alvállalkozó(k)
a 43. pontjában a vállalkozó által megadott kapcsolattartásra jogosult személy, valamint a 81. pontban megadott műszaki ellenőr
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítása vonatkozik az 1. részre: Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése valamint a 2. részre: Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozói szerződés aláírásakor még nem volt hatályos Támogatási szerződés, ezért a szerződés 99. pontjában leírtak szerint a vállalkozási szerződés legkorábban a Támogatási szerződés hatályba lépésének napján lép hatályba. A Támogató 2017. 02. 21. napján döntött a támogatás Kedvezményezettnek (Megrendelő)történő odaítéléséről. Az ezt követően aláírt támogatási szerződés 4.5 pontjában leírtak szerin a kedvezményezett jogosult a támogatási össze 100 %-ának lehívásához, amelyet kedvezményezett meg is tett. Ennek következményeként a vállalkozási szerződésben leírt, a szerződés teljesítésének finanszírozására vonatkozó szállítói kifizetés okafogyottá vált, és a szerződésből törlésre került. A szerződés teljesítésének kifizetése utófinanszírozással történik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34974789 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34974789 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Kiegészítés a hirdetmény VI.1.5)pontjához: A szerződés időtartama: 1. rész Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése - 140 nap, 2. rész Tornacsarnok épületenergetikai fejlesztése - 196 nap.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben