Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1360/2019
CPV Kód:44144000-1
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:METRUM FÉM ÉS MŰSZERIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia, dr. Kovács Anna
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 1 7766 211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44144000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44144000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 18.000.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy a c) pont szerinti megrendelésekre. Amennyiben az adott beszerzési igényre vonatkozó egységárakat az Árazott Költségvetés tartalmazza, ajánlatkérő közvetlen megrendelést küld az ajánlattevő részére. Abban az esetben, ha az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozó beszerzési igény merül fel, ajánlatkérő a szerződéstervezetben ismertetett módon konzultációt folytat le az ajánlattevővel és adott esetben, megfelelő egyedi ajánlat alapján megrendeléssel élhet az egyedi ajánlat vonatkozásában.
A beszerzésre kerülő parkolásgátló termékek:
TÍPUS KIVITEL
s.sz
1. Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller horganyzott kívánt színre szinterezve
2. krómozott, polírozott
3. 5/4" hajlított korlát 60 cm - horganyzott
4. 60 cm - festett
5. 60 cm - krómozott, polírozott
6. 90 cm - horganyzott
7. 90 cm - festett
8. 90 cm -krómozott, polírozott
9. 5/4" hajlított korlát középen osztott 140x120 cm - horganyzott
10. 130x90 cm - horganyzott
11. 6/4" hajlított korlát 60 cm - horganyzott
12. 60 cm - festett
13. 90 cm - horganyzott
14. 90 cm - festett
15. Kerékpár támasz horganyzott
17. Dalma típusú poller vagy azzal egyenértékű poller horganyzott, festett
A szerződés hatályba lépését követően, esetlegesen felmerülő igény alapján és egyedi Ajánlattevői árajánlat alapján további, egyedi parkolásgátló elemek, valamint tartozékaik megrendelhetőek a szerződés keretösszegének maximum 40 %-ának értékéig.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18439 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: METRUM FÉM ÉS MŰSZERIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1102 Budapest, Halom utca 8/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44144000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44144000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 18.000.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy a c) pont szerinti megrendelésekre. Amennyiben az adott beszerzési igényre vonatkozó egységárakat az Árazott Költségvetés tartalmazza, ajánlatkérő közvetlen megrendelést küld az ajánlattevő részére. Abban az esetben, ha az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozó beszerzési igény merül fel, ajánlatkérő a szerződéstervezetben ismertetett módon konzultációt folytat le az ajánlattevővel és adott esetben, megfelelő egyedi ajánlat alapján megrendeléssel élhet az egyedi ajánlat vonatkozásában.
A beszerzésre kerülő parkolásgátló termékek:
TÍPUS KIVITEL
s.sz
1. Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller horganyzott kívánt színre szinterezve
2. krómozott, polírozott
3. 5/4" hajlított korlát 60 cm - horganyzott
4. 60 cm - festett
5. 60 cm - krómozott, polírozott
6. 90 cm - horganyzott
7. 90 cm - festett
8. 90 cm -krómozott, polírozott
9. 5/4" hajlított korlát középen osztott 140x120 cm - horganyzott
10. 130x90 cm - horganyzott
11. 6/4" hajlított korlát 60 cm - horganyzott
12. 60 cm - festett
13. 90 cm - horganyzott
14. 90 cm - festett
15. Kerékpár támasz horganyzott
17. Dalma típusú poller vagy azzal egyenértékű poller horganyzott, festett
A szerződés hatályba lépését követően, esetlegesen felmerülő igény alapján és egyedi Ajánlattevői árajánlat alapján további, egyedi parkolásgátló elemek, valamint tartozékaik megrendelhetőek a szerződés keretösszegének maximum 40 %-ának értékéig.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: METRUM FÉM ÉS MŰSZERIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1102 Budapest, Halom utca 8/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek között létrejött 17SZ00441 számú Szerződés 17.1 pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:
A Szerződés 17.1 pontjának eredeti szövege:
A Felek a Szerződést határozott időre a szerződéskötéstől 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik azzal, hogy Vevő nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.


A Szerződés 17.1 pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A Felek a Szerződést határozott időre a szerződéskötéstől 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik azzal, hogy Vevő nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés keretösszege nem került teljes mértékben felhasználásra, ezért indokolttá vált a Szerződés módosítása. Eladó abban bízva kötötte meg Vevővel a Szerződést, hogy a teljes keretösszeg lehívásra kerül. Készletbiztonságát a keretösszeg teljes mennyiségére lekötötte. Eladó súlyos érdeksérelmet szenvedne abban az esetben, ha a Szerződés keretösszege nem kerülne lehívásra.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé a közbeszerzési eljárásban, továbbá a Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, valamint a módosítás a Szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 18000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 18000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben