Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:13686/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Belatiny Sörmanufaktúra, Pezsgőkészítő és Szeszipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:2475 Kápolnásnyék, 449 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BEKOR Épíőipari-Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.;TriGon Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belatiny Sörmanufaktúra, Pezsgőkészítő és Szeszipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93599140
Postai cím: Deák Ferenc Utca 8.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baráth Dóra
Telefon: +36 309905266
E-mail: sormanufaktura@belatiny.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belatiny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-1.2.1-16-2017-01042 Sörfőzde építés
Hivatkozási szám: EKR000485922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
GINOP-1.2.1-16-2017-01042 Sörfőzde építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2475 Kápolnásnyék, 449 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Belatiny Sörmanufaktúra Kft. termelési kapacitás bővítése című GINOP-1.2.1-16-2017-01042 azonosító számú projekt keretében a
Kápolnásnyék 449 hrsz-ú ingatlanon kerül kialakításra a sörfőzde épülete. A tervezett épület nettó hasznos alapterülete 475,01 m2,
beépített területe 555,45 m2, építmény magasság 4,85 m. A tervezett épület földszintes, magastetős, alaprajzi rendszerét tekintve
szimmetrikus „T” alaprajzú háromtraktusos épület pillérekkel gyámolított előtetővel. A beszerzés magába foglalja az épület
rendeltetésszerű működéséhez szükséges munkálatokat, továbbá a külső közművek kiépítést (151 fm ivóvíz vezeték, 200 fm szennyvíz
vezeték), 2x50 m3-es tüzivíz tározó megépítését, továbbá 578 m2 térburkolat építését is. A beruházás építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-01042

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22613 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GINOP-1.2.1-16-2017-01042 Sörfőzde építés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BEKOR Épíőipari-Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44112310
Postai cím: Tavasz utca 61./2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: office@bekorkft.hu
Telefon: +36 304016008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TriGon Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68731250
Postai cím: Ferenciek Tere 2. I. em 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: a.toth@malom.hu
Telefon: +36 76505123
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505124
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 276181517
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2475 Kápolnásnyék, 449 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Belatiny Sörmanufaktúra Kft. termelési kapacitás bővítése című GINOP-1.2.1-16-2017-01042 azonosító számú projekt keretében a
Kápolnásnyék 449 hrsz-ú ingatlanon kerül kialakításra a sörfőzde épülete. A tervezett épület nettó hasznos alapterülete 475,01 m2,
beépített területe 555,45 m2, építmény magasság 4,85 m. A tervezett épület földszintes, magastetős, alaprajzi rendszerét tekintve
szimmetrikus „T” alaprajzú háromtraktusos épület pillérekkel gyámolított előtetővel. A beszerzés magába foglalja az épület
rendeltetésszerű működéséhez szükséges munkálatokat, továbbá a külső közművek kiépítést (151 fm ivóvíz vezeték, 200 fm szennyvíz
vezeték), 2x50 m3-es tüzivíz tározó megépítését, továbbá 578 m2 térburkolat építését is. A beruházás építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 276181517
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BEKOR Épíőipari-Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44112310
Postai cím: Tavasz utca 61./2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: office@bekorkft.hu
Telefon: +36 304016008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TriGon Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68731250
Postai cím: Ferenciek Tere 2. I. em 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: a.toth@malom.hu
Telefon: +36 76505123
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505124
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján:
Eredeti:
1.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű átadásával átadni a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónapon belül.

Módosított:
1.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű átadásával átadni a szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónapon belül.

Indokolás:
A kivitelezés megvalósításához szükséges 3×250A trafó telepítése, amelyre az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) 2018. 07. 04-én kötött - 1031682160/2018.06 szerződésszámon kelt – hálózati csatlakozási szerződésben foglaltak szerint a 3×250A trafó telepítésének vállalt határideje 2019. 06. 30. Szolgáltató ezen határidőre a telepítést nem végezte el, melyről a „Tájékoztatás 3×250A trafó telepítéséről” dokumentumban 2019. 07. 12-én tájékoztatta Megrendelőt, amely szerint a trafó telepítésére vállalt határidő 2019. 12.01-re módosul.
Eredeti telepítési határidő elmaradása miatt a kivitelezési munkák határidőre való teljesítése nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a működőképes trafó szükséges a kivitelezési munkálatok befejező szakaszához, a nélkül a szerződés nem teljesíthető, az átadás-átvételi jegyzőkönyv nem zárható le.
Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint a Megrendelőtől és Vállalkozótól független okból 5 hónappal később valósul meg a trafó kivitelezése, így indokolt a szerződés teljesítési határidejének ugyanezen időtartammal való meghosszabbítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Karakterkorlát miatt lásd VI.2.1. pont
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 276181517 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 276181517 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben