Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/139
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.22.
Iktatószám: 13813/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Baktakék Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 3836 Baktakék, József Attila út hrsz. 534/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Leonardo-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baktakék Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77705510
Postai cím: Rákóczi Út 112.
Város: Baktakék
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3836
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész János
Telefon: +36 309052569
E-mail: kozoshivszalaszend@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baktakek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Baktakéken
Hivatkozási szám: EKR000766692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezési terület a település szélén, az óvoda mellett található.
A telken 4 csoportos bölcsőde készül, 48 gyermek részére. A tervezendő bölcsőde, melegítőkonyhás kialakítású, főzőkonyha a közeli óvodában biztosított.
• A tervezett épület bruttó alapterülete: 814,40 m2
• A telek területe: 5565 m2
• Telek beépítési százaléka: 14,6 %
• Egyéb burkolt felület: 540 m2
• Zöldfelületi mutató: (5565-814,4-540)/5565*100 = 75,7 %
• Az épület elő-, oldal-,és hátsókert méretei: előkert: 7,24 m oldalkert: 11,68 m és 11,96 m hátsókert: 37,36 m
• Az épület épületmagassága: 3,95 m
• Az épület építménymagassága: 3,65 m
• Építmények egymástól való távolsága: 534/8 hrsz-ú épülettől: 42,55 m.
Az épület, földszintes, magastetős kialakítású lesz. Az óvoda 2 nevelési-gondozási egységből fog állni, 2-2 csoportszobával. Az utca felőli oldalon a szociális, igazgatási helyiségek, valamint a melegítő konyha kap helyet. A dolgozói bejárat az utca felől lesz biztosítva. A gondozási egység a két egység mögött, a hátsókert felé lesz elhelyezve 1-1 külön blokkban. A gondozási egységhez tartozó játszóudvar, kert területe körbekerített, átjárás a területen nem történik. A gondozási egység megközelítése az utca felől történik, gondozási egységenként külön bejárattal, de az egységek a játszóudvarból is elérhetőek lesznek. A gondozási egység akadálymentesen megközelíthető, akadálymentes parkoló az épület előtt lesz kialakítva. A tervezett rámpa a bejárat előtt, az épület oldalán alakítandó ki. A gondozási egységek előteréből fog nyílni a szülők részére kialakított akadálymentes WC, szélfogójából pedig a babakocsi tároló. Az épület hossztengelyén végigfutó folyosóról közelíthetőek meg a gondozási egységek, a gyereköltöző-átadó helyiségei. Innen lehet elérni a csoportszobákat és a csoportszobai fürdőszobát. A csoportszoba az öltöző felé mélyen üvegezett ajtóval fog kapcsolódni, üvegezésE biztonsági üveggel készítendő. A csoportszobákhoz (játék- és matrac) tároló és terasz csatlakozik. A terasz félköríves kialakítású, részben fedett. Az egyik csoportszoba mellett lesz kialakítva az elkülönítő, a csoportszobából közvetlenül megközelíthetően. Az épület végéhez a játszóudvarról és a teraszról elérhetően kinti WC és kerti játék és matractároló csatlakozik. A gépészeti helyiség a közlekedőről nyílik.
A bölcsődei kisgyermeknevelő (4 x 2 fő) és dajka (4 x 1 fő) részére öltöző, zuhanyzó és WC lesz kialakítva a közlekedő folyosóról nyílóan. Részükre külön teakonyha készül. Nevelők részére gyermeknevelői szoba, vezető részére pedig vezetői iroda lesz kialakítva. A működéshez szükséges irattár szintén itt lesz elhelyezve. Tervezésre került mosóhelyiség, játék raktár és selejtraktár. A takarításhoz szükséges eszközök, takarítószerek tárolására külön helyiséget kell bizosítani, amely a nevelői külön WC-nek mosdó előteréből nyílik. Az előtérben lesz elhelyezve a vízvételhez szükséges falikút, valamint a WC-hez szükséges mosdó. Hulladéktároló külső és belső térből is elérhető.
A tervezett foglalkoztatók területe: 196,12 m2, amely után 10 db parkolót kell kialakítani.
Az akadálymentes parkolót és további 9 db parkolót a telek keleti oldalán kell elhelyezni.
Az épületben 2 db gyermekmosdó lesz kialakítva egységenként 2-2 csoport részére. A mosdó az öltözőkből és a csoportszobákból érhető el. Az egyik öltöző felőli ajtó akadálymentes bejutást is fog biztosítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 174107471 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Baktakéken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3836 Baktakék, József Attila út hrsz. 534/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési terület a település szélén, az óvoda mellett található.
A telken 4 csoportos bölcsőde készül, 48 gyermek részére. A tervezendő bölcsőde, melegítőkonyhás kialakítású, főzőkonyha a közeli óvodában biztosított.
• A tervezett épület bruttó alapterülete: 814,40 m2
• A telek területe: 5565 m2
• Telek beépítési százaléka: 14,6 %
• Egyéb burkolt felület: 540 m2
• Zöldfelületi mutató: (5565-814,4-540)/5565*100 = 75,7 %
• Az épület elő-, oldal-,és hátsókert méretei: előkert: 7,24 m oldalkert: 11,68 m és 11,96 m hátsókert: 37,36 m
• Az épület épületmagassága: 3,95 m
• Az épület építménymagassága: 3,65 m
• Építmények egymástól való távolsága: 534/8 hrsz-ú épülettől: 42,55 m.
Az épület, földszintes, magastetős kialakítású lesz. Az óvoda 2 nevelési-gondozási egységből fog állni, 2-2 csoportszobával. Az utca felőli oldalon a szociális, igazgatási helyiségek, valamint a melegítő konyha kap helyet. A dolgozói bejárat az utca felől lesz biztosítva. A gondozási egység a két egység mögött, a hátsókert felé lesz elhelyezve 1-1 külön blokkban. A gondozási egységhez tartozó játszóudvar, kert területe körbekerített, átjárás a területen nem történik. A gondozási egység megközelítése az utca felől történik, gondozási egységenként külön bejárattal, de az egységek a játszóudvarból is elérhetőek lesznek. A gondozási egység akadálymentesen megközelíthető, akadálymentes parkoló az épület előtt lesz kialakítva. A tervezett rámpa a bejárat előtt, az épület oldalán alakítandó ki. A gondozási egységek előteréből fog nyílni a szülők részére kialakított akadálymentes WC, szélfogójából pedig a babakocsi tároló. Az épület hossztengelyén végigfutó folyosóról közelíthetőek meg a gondozási egységek, a gyereköltöző-átadó helyiségei. Innen lehet elérni a csoportszobákat és a csoportszobai fürdőszobát. A csoportszoba az öltöző felé mélyen üvegezett ajtóval fog kapcsolódni, üvegezésE biztonsági üveggel készítendő. A csoportszobákhoz (játék- és matrac) tároló és terasz csatlakozik. A terasz félköríves kialakítású, részben fedett. Az egyik csoportszoba mellett lesz kialakítva az elkülönítő, a csoportszobából közvetlenül megközelíthetően. Az épület végéhez a játszóudvarról és a teraszról elérhetően kinti WC és kerti játék és matractároló csatlakozik. A gépészeti helyiség a közlekedőről nyílik.
A bölcsődei kisgyermeknevelő (4 x 2 fő) és dajka (4 x 1 fő) részére öltöző, zuhanyzó és WC lesz kialakítva a közlekedő folyosóról nyílóan. Részükre külön teakonyha készül. Nevelők részére gyermeknevelői szoba, vezető részére pedig vezetői iroda lesz kialakítva. A működéshez szükséges irattár szintén itt lesz elhelyezve. Tervezésre került mosóhelyiség, játék raktár és selejtraktár. A takarításhoz szükséges eszközök, takarítószerek tárolására külön helyiséget kell bizosítani, amely a nevelői külön WC-nek mosdó előteréből nyílik. Az előtérben lesz elhelyezve a vízvételhez szükséges falikút, valamint a WC-hez szükséges mosdó. Hulladéktároló külső és belső térből is elérhető.
A tervezett foglalkoztatók területe: 196,12 m2, amely után 10 db parkolót kell kialakítani.
Az akadálymentes parkolót és további 9 db parkolót a telek keleti oldalán kell elhelyezni.
Az épületben 2 db gyermekmosdó lesz kialakítva egységenként 2-2 csoport részére. A mosdó az öltözőkből és a csoportszobákból érhető el. Az egyik öltöző felőli ajtó akadálymentes bejutást is fog biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00021
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Baktakéken
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Leonardo-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70284265
Postai cím: Dózsa György Utca 47.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: leonardokft@gmail.com
Telefon: +36 305463389
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882333205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156301627
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 174107471
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Leonardo-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70284265
Postai cím: Dózsa György Utca 47.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882333205

Hivatalos név: BENARBAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69244067
Postai cím: SZERENCSI ÚT 1
Város: BEKECS
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3903
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24315030205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges