Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0139/2019
CPV Kód:09324000-6
Ajánlatkérő:Vasas Sport Club
Teljesítés helye:1046 Budapest, Homoktövis u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Ajánlatkérő típusa:Egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70250875
Postai cím: Fáy Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Pap Gergely
Telefon: +36 13209457
E-mail: g.szabopap@vasassc.hu
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyesület
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távhő energia beszerzés - 2019
Hivatkozási szám: EKR000947512018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09324000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Lekötendő hőigény/hőteljesítmény: 0,8950 MW/h
Havonkénti bontásban lekötendő energia:
Hónap / Hőmennyiség GJ
január - 1 000 GJ
február - 900 GJ
március - 860 GJ
április - 370 GJ
május - 120 GJ
június - 90 GJ
július - 70 GJ
augusztus - 130 GJ
szeptember - 220 GJ
október - 480 GJ
november - 680 GJ
december - 880 GJ
Összesen: 5 800 GJ
A feladat rövid ismertetése:
Hőenergia szolgáltatás a 1046 Budapest, Homoktövis u. 1. alatti ingatlanban forró víz hőhordozó közeggel.
Az előremenő víz hőmérsékletét a fűtési időszakban a várható középhőmérséklet alapján kell szabályozni.
A fűtési időszakon kívül a víz hőmérsékletét napközben 50-70 Celsius között kell biztosítani.
A mérők rendszeres ellenőrzése, időszakonkénti hitelesítése.
Hőközpont hőcserélő berendezései nyomáspróbájának elvégzése.
A szolgáltatói berendezések üzemeltetése és fenntartása, rendszeres ellenőrzése (csatlakozási pontig).
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31482769 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Távhő energia beszerzés – 2019. év
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09324000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1046 Budapest, Homoktövis u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lekötendő hőigény/hőteljesítmény: 0,8950 MW/h
Havonkénti bontásban lekötendő energia:
Hónap / Hőmennyiség GJ
január - 1 000 GJ
február - 900 GJ
március - 860 GJ
április - 370 GJ
május - 120 GJ
június - 90 GJ
július - 70 GJ
augusztus - 130 GJ
szeptember - 220 GJ
október - 480 GJ
november - 680 GJ
december - 880 GJ
Összesen: 5 800 GJ
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 12 hó távhő energia díja (alap+hődíj)össz(nettóFt) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: RBalog@fotav.hu
Telefon: +36 17006136
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10941362244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27116553
A szerződés/rész végleges összértéke: 31482769
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
a) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
b) A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok. Az ajánlattal kapcsolatos további tartalmi és a formai követelmények valamint az informatikai előírások a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
c) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően.
d) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzés. A Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként a szerződéstervezetben rögzítésre került, hogy a szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha a beszerzés helyszínéül szolgáló ingatlan (1046 Budapest, Homoktövis u. 1.) vonatkozásában az állami tulajdonú sportcélú ingatlannal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló, 1956/2017. (XII. 15.) Korm. határozat alapján sor kerül az ajánlatkérő vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére, és a vagyonkezelői jogának létesítésére irányuló törvényi kijelölés hatálybalépésére.
e) Jelen eljárásban meg kell jelölni a Kbt 66. § (6) bek. alapján közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
f) Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
g) A pénzügyi és gazdasági valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
h) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
i) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a 272/2014. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.
j) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
k) A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges