Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:13954/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pelles János egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:4231 Bököny 05/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S PLUSZ L Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pelles János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36968055
Postai cím: Kossuth Utca 8. 5A ép.
Város: Bököny
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4231
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pelles János
Telefon: +36 302054095
E-mail: pellesjanos@freemail.hu
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Juh hodály építése
Hivatkozási szám: EKR000555812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Juh hodály építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4231 Bököny 05/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon eredetileg 3 db nádfedeles juh hodály állt. Jelen projekt tárgya a jobb oldali istálló. Az épület tetőszerkezete rossz állapotban van, ezért a fedést és a tetőszerkezetet el kell bontani. Mivel az oldalfalban nagyon kicsik az ajtók és nincs ablaka az épületnek, ezért el kell bontani a falszerkezetet is és új falszerkezetet kell készíteni, amelyben már elhelyezésre kerülnek a nyílászárók. A juh hodály nyeregtetős hagyományos szerkezetű juhhodály épület építéséhez a kivitelezési tervek a jogszabályokban meghatározottak szerint elkészültek.
A telek:
hrsz: 05/1
területe: 26 867 m2
Hész: Gip 1.2.
Balti feletti magasság: + 145,60 m
Beépítési százalék: 10,31 %
Aktív zöldfelület: 80,5 % (21 630,31 m2)
Épület:
beépített alapterülete: 672,60 m2
nettó alapterülete:
földszint: 627,36 m2
ép.körüli járdaszint: ±0,00 m
fszt. padlóvonala + 0,05 m
párkánymagasság: + 1,50 m
gerincmagasság: +6,54 m
ÉPÜLET SZERKEZETI RENDSZERE:
Alapozás:
C12-24/FN konzisztenciájú beton sávalap
Lábazati fal
C 16-16/KK konzisztenciájú monolit vasbeton lábazati fal.
Padló- és falszigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés; fal- és padlószigetelés, egy rétegben, minimum 0,3 mm
vastag HDPE vagy FPP szigetelő lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével vagy
ragasztásával DÖRKEN DELTA THENE hidegen öntapadó, tekercses, bitumenes HDPE
szigetelőlemez, 1 m x 20 m Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése,egy rétegben,
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) DÖRKEN DELTA THENE hidegalapozó,
speciális téli alapozó és kellősítő anyag a DELTA THENE szigetelőlemezhez
Teherhordó falszerkezet:
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 300 mm falvastagságban, 300×250×238 mm-es
méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, mesze cementhabarcs
Nyílásáthidalás:
Porotherm áthidaló, vagy C 20-16/KK monolit vasbeton áthidaló homlokzati felületén 5 cm
hőszigeteléssel, hőhíd ellen.
Koszorú:
Vasbeton koszorú, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú betonból, kézi
bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM
32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
Födém:
Az istállóban nem készül, a pihenőben borított fafödém.
Tetőszerkezet:
hagyományos szerkezetű ferde állószékes bakdúcos, fogópáros fa fedélszék.
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal
Remmers Aidol Anti-Insekt EK vízbázisú, megszüntető favédőszer koncentrátum rovarok
ellen. Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat
Remmers Dilutin Brandschutz-Schutzlack védőlakk a Dilutin Brandschutzra.
Fedés:
Cserépfedés elbontásra kerül, az új fedés:
Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán vagy PIR habos szigeteléssel, 100 mm vastagságban METÁL-SHEET PIR100 tető
szendvicspanel plus 0,5-0,4 mm horganyzott acél S 220 GD + Z + 25 μm poliészter bevonat.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.4-16. Juh és kecsketartó telepek korszer

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18305 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Juh hodály építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S PLUSZ L Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24603270
Postai cím: Bajcsy Zsillinszky Utca 23. 2/8.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: suszte852@gmail.com
Telefon: +36 306488932
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94264413
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45213240-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4231 Bököny 05/1. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon eredetileg 3 db nádfedeles juh hodály állt. Jelen projekt tárgya a jobb oldali istálló. Az épület tetőszerkezete rossz állapotban van, ezért a fedést és a tetőszerkezetet el kell bontani. Mivel az oldalfalban nagyon kicsik az ajtók és nincs ablaka az épületnek, ezért el kell bontani a falszerkezetet is és új falszerkezetet kell készíteni, amelyben már elhelyezésre kerülnek a nyílászárók. A juh hodály nyeregtetős hagyományos szerkezetű juhhodály épület építéséhez a kivitelezési tervek a jogszabályokban meghatározottak szerint elkészültek.
A telek:
hrsz: 05/1
területe: 26 867 m2
Hész: Gip 1.2.
Balti feletti magasság: + 145,60 m
Beépítési százalék: 10,31 %
Aktív zöldfelület: 80,5 % (21 630,31 m2)
Épület:
beépített alapterülete: 672,60 m2
nettó alapterülete:
földszint: 627,36 m2
ép.körüli járdaszint: ±0,00 m
fszt. padlóvonala + 0,05 m
párkánymagasság: + 1,50 m
gerincmagasság: +6,54 m
ÉPÜLET SZERKEZETI RENDSZERE:
Alapozás:
C12-24/FN konzisztenciájú beton sávalap
Lábazati fal
C 16-16/KK konzisztenciájú monolit vasbeton lábazati fal.
Padló- és falszigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés; fal- és padlószigetelés, egy rétegben, minimum 0,3 mm
vastag HDPE vagy FPP szigetelő lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével vagy
ragasztásával DÖRKEN DELTA THENE hidegen öntapadó, tekercses, bitumenes HDPE
szigetelőlemez, 1 m x 20 m Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése,egy rétegben,
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) DÖRKEN DELTA THENE hidegalapozó,
speciális téli alapozó és kellősítő anyag a DELTA THENE szigetelőlemezhez
Teherhordó falszerkezet:
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 300 mm falvastagságban, 300×250×238 mm-es
méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, mesze cementhabarcs
Nyílásáthidalás:
Porotherm áthidaló, vagy C 20-16/KK monolit vasbeton áthidaló homlokzati felületén 5 cm
hőszigeteléssel, hőhíd ellen.
Koszorú:
Vasbeton koszorú, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú betonból, kézi
bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM
32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
Födém:
Az istállóban nem készül, a pihenőben borított fafödém.
Tetőszerkezet:
hagyományos szerkezetű ferde állószékes bakdúcos, fogópáros fa fedélszék.
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal
Remmers Aidol Anti-Insekt EK vízbázisú, megszüntető favédőszer koncentrátum rovarok
ellen. Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat
Remmers Dilutin Brandschutz-Schutzlack védőlakk a Dilutin Brandschutzra.
Fedés:
Cserépfedés elbontásra kerül, az új fedés:
Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán vagy PIR habos szigeteléssel, 100 mm vastagságban METÁL-SHEET PIR100 tető
szendvicspanel plus 0,5-0,4 mm horganyzott acél S 220 GD + Z + 25 μm poliészter bevonat.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94264413
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S PLUSZ L Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24603270
Postai cím: Bajcsy Zsillinszky Utca 23. 2/8.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: suszte852@gmail.com
Telefon: +36 306488932
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2018. szeptember 26. napján megkötött Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő került módosításra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés időszakát 2019 májusától rendre heves záporok jellemezték, amelyeket az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelési adatbázisa is alátámaszt. A heves esőzések után a folyamatban lévő munkákat rendre időigényes kármentési, helyreállítási feladatok kellett, hogy kövessék, mely a kivitelezés befejezési határidejét veszélyeztette.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94264413 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94264413 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben