Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:14657/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4900 Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc utca, 1011/33. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75019763
Postai cím: Kiss Ernő Utca 2
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Attila
Telefon: +36 44510236
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu
Fax: +36 44510232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fehergyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fehergyarmat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új piaccsarnok építése 2.
Hivatkozási szám: EKR000497512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00031 kódszámú „Gazdaságfejlesztés Szatmárban-Piaccsarnok kialakításával” című pályázati konstrukció keretében új piaccsarnok építése 2.
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00031 kódszámú „Gazdaságfejlesztés Szatmárban-Piaccsarnok kialakításával” című pályázati konstrukció keretében új piaccsarnok (közhasználatú épület) építése 2.
Ingatlan területe: 10483 m2
Tervezett bruttó beépítés : 1838,45 m2 (bruttó alapterület)
Helyiségkimutatás
VÁSÁRCSARNOK NYITOTT 745,38 M2
VÁSÁRCSARNOK ZÁRT 825,93 M2
ÜZLET 22,17 M2
ÜZLET 23,65 M2
ÜZLET 22,17 M2
ÜZLET 23,86 M2
RAKTÁR 12,22 M2
TAKSZER. 9,87 M2
NŐI WC 21,48 M2
GÉPÉSZET 18,33 M2
IRODA 15,18 M2
IRATTÁR 2,80 M2
FFI WC 22,68 M2
AM. WC 5,10 M2
RAKTÁR 17,70 M2
nettó alapterület 1788,34 M2
Ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 472740696 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új piaccsarnok építése 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45321000-3
45331100-7
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc utca, 1011/33. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület háromhajós, földszintes csarnok, 5,00m-ként monolit vb pillérvázzal, RRF főtartókkal, hagyományos ácsszerkezetű tetőkkel. A talajvizsgálati jelentésben javasoltak szerint az épület fő teherhordó szerkezetei alatt cölöp mélyalapozás készül, a kitöltő falak alá sávalapok készülnek. Az oldalhajók hossz falai és mindhárom hajó végfala NF 30– as falazó elemekből épülnek H 10-es habarcsba falazva, vb pillérekkel merevítve. A zárt és nyitott tér közötti fal vb koszorú fölötti része szerelt, favázas fal. Vízszintes födém nem épül. A csarnok jellegből adódóan a belső tér felől látszó tetőszerkezet a lesz a zárófödém, a zárt és nyitott térben is szarufák fölötti nűt-féderes deszka burkolattal. A középső hajóra nyereg tető, az oldalhajókra fél nyeregtető készül. A 20m-esfesztávolságú főhajón 5,00 m-ként készül íves RRF főtartó, 200x500mm –es keresztmetszettel. A főtartókra méretezett tűzi horganyzott fémoszlop állószékek kerülnek és ezek hordják a 15/25cm-es RRF szelemeneket. A fűrészelt, gyalult szarufák az íves tartón 12/20 cm-es a fél nyergen 15/25 cm- es keresztmetszeti mérettel készülnek. A piaccsarnok épület fűtését biztosító hőtermelés- hőnyerés megújuló geotermikus energiával, hőszivattyús fűtési rendszerű talajszondákkal lesz biztosítva. 20 db 100 m mélységű vertikális földszonda furat készítése. A hőleadás a középső főhajóban légfűtéssel az oldalhajókban fan-coil- al történik. A használati vízellátás közműhálózatról biztosítható, a telken lévő vízvezeték hálózatról, új tűzi víz és használati víz mérőórák beépítésével. A használati vízellátás közműhálózatról biztosítható, a telken lévő vízvezeték hálózatról, új tűzi víz és használati víz mérőórák beépítésével. Az épületnek nincs földgázigénye. Az udvaron a burkolt felületek környezetében térvilágítást kell biztosítani. Az elektromos energia igényt részben a tetőfelületre szerelt napelemek biztosítják. A homlokzati nyílászárók háromrétegű üvegezésűek, beépítésük poliuretánhabos tömítéssel és légzáró csatlakozások kialakításával történik. A homlokzati üvegfalak alumínium tokszerkezettel készülnek. Az épület főhajója egyszeres fedésű, kerámia cserepet , az oldalsó hajók állókorcos antracit fémlemez fedést kapnak. Fém és műanyag tokozatú, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók épülnek be. A beltéri ajtók CPR ajtólapok fém tokozattal. Az épület bádogozása antracit színű fémlemezből készül. Bádogos szerkezetből készül a lemezfedés, eresz és lefolyó csatorna, ablakpárkány, falszegés. Az épületet ereszcsatornával kell ellátni. A nyitott árusító terekben csiszolt, zúzottkő adalékos beton hidegpadló, a zárt helyiségekben gránitkerámia padlóburkolat készül. A vizesblokkokban 2,00m magasságig oldalfali csempeburkolatok, az árusító terekben 1,20m magasságig mosható vakolat vagy gránitkerámia oldalfalburkolatok készülnek. A fedetlen terek padlóburkolata csúszásmentes térkövekből készül. A fűtött helyiségek homlokzati falait 15 cm-es polisztirollal kell szigetelni. A vizesblokkokban 2,00 m-ig készül mosható oldalfal burkolat. A látszó faszerkezeteket vizes bázisú, vékony falazúrral kell kezelni, dió színben. A fém csomóponti lemezek horganyzott kivitelűek. A teherhordó fém csomólemezeket 30 perces tűzállósági határértékre kell kezelni. A homlokzati felületekre tört fehér, dörzsölt vékonyvakolat, a látszó faszerkezetre és deszkaburkolatra vizes bázisú, vékonylazúr kerül. A telken belüli közlekedési utak akadály mentesítve vannak tervezve, lejtésük kisebb mint 1,5%, biztosított 2 db akadálymentes parkoló.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/ 5
2 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik közhasználatú épület építési és/vagy felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem)  10
3 3.Rendelkezik-e a telj.-be bevonni kívánt legalább 1fő olyan szakemberrel,aki rendelkezik épület talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer telepítéséhez és/vagy működtetéséhez kapcs. tapasztalattal 10
4 4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/ 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Azonosító szám: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00031
II.2.9) További információ:
A 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.2.7) pontban megadott időtartam az építési munkaterület átadásától értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07280 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új piaccsarnok építése 2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171885
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@harconepites.hu
Telefon: +36 42504726
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 472740696
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ácsmunka(csak munkadíj),Tetőfedés(csak munkadíj),Bádogozás,Felületképzés,Szigetelés (csak munkadíj),Mélyalapozás,Helyszíni beton és vasbeton munka(csak munkadíj),Út- és kőburkolat építési munkák,Épületgépészeti szerelési munkák,Talajszonda rendszer telepítése,Közmúépítési munkák,Elektromos szerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171885
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215

Hivatalos név: VNYH-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62476722
Postai cím: Debreceni Út
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13881951215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges