Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:14889/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Biharnagybajomi Református Egyházközség
Teljesítés helye:4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 22. 1/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Médi-Ép Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Biharnagybajomi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK25420
Postai cím: Rákóczi út 22.
Város: Biharnagybajom
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Bakó Katalin
Telefon: +36 54472012
E-mail: biharnagybajom@reformatus.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Biharnagybajom Református Egyház Közösségi Ház akadálymentesítése és energetikai felújítása” című 1774562868 azonosítószámú projekt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Biharnagybajom Református Egyház Közösségi Ház akadálymentesítése és energetikai felújítása” című 1774562868 azonosítószámú projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 22. 1/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Biharnagybajom Református Egyház Közösségi Ház akadálymentesítése és energetikai felújítása” című 1774562868 azonosítószámú projekt kivitelezése a melléklet műszaki tervdokumentáció alapján.
A projekt keretében megvalósul a tetőszerkezet részleges felújítása, héjazat cseréje, födém szigetelése 30 cm vastagságban, bádogos szerkezetek cseréje, padlófűtés kialakítása, villamoshálózati kábelek cseréje, energiatakarékos lámpatestek elhelyezése, külső nyílászárók cseréje, külső homlokzat szigetelése 20 cm vastagságban, napelemek és napkollektorok telepítése az épület tetőszerkezetére, külső tereprendezés és parkosítás, valamint akadálymentes rámpa kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1774562868 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1317 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Médi-Ép Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 3..
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
E-mail: mediapbau@gmail.com
Telefon: +36 307480510
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39328301
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 22. 1/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Biharnagybajom Református Egyház Közösségi Ház akadálymentesítése és energetikai felújítása” című 1774562868 azonosítószámú projekt kivitelezése a melléklet műszaki tervdokumentáció alapján.
A projekt keretében megvalósul a tetőszerkezet részleges felújítása, héjazat cseréje, födém szigetelése 30 cm vastagságban, bádogos szerkezetek cseréje, padlófűtés kialakítása, villamoshálózati kábelek cseréje, energiatakarékos lámpatestek elhelyezése, külső nyílászárók cseréje, külső homlokzat szigetelése 20 cm vastagságban, napelemek és napkollektorok telepítése az épület tetőszerkezetére, külső tereprendezés és parkosítás, valamint akadálymentes rámpa kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39328301
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Médi-Ép Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33.
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
E-mail: mediepbau@gmail.com
Telefon: +36 307480510
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018. szeptember 20.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. július 05.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkákat támogatásból finanszírozza. A közbeszerzési eljárás utóellenőrzésének lezárultáig a támogató a finanszírozáshoz szükséges fedezetet nem biztosítja Megrendelő részére. A közbeszerzési eljárás szabályosságáról készült ellenőrzési jelentés jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontjáig nem került kiállításra. A fedezet folyósítására csak követően kerülhet sor, mely körülmény akadályozza a Vállalkozó munkavégzését.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39328301 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39328301 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben