Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:14936/2019
CPV Kód:71210000-3
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint(folyt II.2.4-ben)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71210000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint(folyt II.2.4-ben)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71311000-1
További tárgyak:71318000-0
92620000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Eljárás megnevezésének folytatása (II.1.1;II.2.1 pont): kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat is magába foglaló beruházások egyes projektelemeire vonatkozó független mérnök-tanácsadói feladatok ellátására.
A Keretmegállapodás ajánlati felhívásban közölt keretösszege: nettó 735.000.000,- Ft volt.
A beszerzés végleges összértéke a nyertes ajánlattevő árajánlatának alapján (Megbízási Keretmegállapodás Keretösszege) nettó 725.000.000,- Ft volt.
A Keretmegállapodás időtartama: A Keretmegállapodást határozott, 2023. július 31. napjáig terjedő időre kötik a Felek.
A Keretmegállapodás szerinti feladatok a következőkre terjednek ki (azzal, hogy a megvalósítandó feladatok részletesen a Műszaki Leírásban kerülnek leírásra):
Az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó városfejlesztése részeként, a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat is magába foglaló komplex beruházáshoz kapcsolódó mérnök-tanácsadói-, tervellenőri-, költségellenőri- és fenntarthatósági feladatok ellátása a beruházás projektelemeivel kapcsolatban, a beruházás előkészítésétől a kiviteli tervek elkészültéig.
A Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen, a Főváros központjához közel eső elhanyagolt részeken. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.
Budapest Diákváros
Budapest egyetemváros, diákváros, de a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma kevés és egy részük rossz állapotban van. Budapest egyetemei a jelenleginél is több magyar és külföldi hallgatót tudnának fogadni, ha lenne elegendő kollégiumi férőhely. Ezért a Fejlesztési Program legfontosabb eleme a több ütemben, több ezer férőhellyel megépülő Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti.
Dunai Evezős Központ
Miközben Budapest a Duna fővárosa, a fővárosban nincs nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas és korszerű edzéslehetőséget kínáló evezőspálya. A magyar evezőssport több mint 150 éves hazai múltra tekint vissza, a XX. század első felében Magyarország volt Európa egyik legeredményesebb evezős nemzete. A II. világháborút követő időszakban, egészen a rendszerváltásig a sportág korábbi hagyományaihoz méltatlan helyzetbe került. Most régi adósságot törlesztve új, a kor színvonalának megfelelő otthont kap a magyar evezősport. A soroksári Duna-ágon létesítendő evezős központ nem csak XXI. századi evezősverseny-helyszín lesz, de sportolási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt a közelben épülő Diákváros lakóinak és Budapest lakosságának.
A Diákváros megvalósításához jelentős és szintén régóta esedékes közlekedési fejlesztések is kapcsolódnak, amelyek nem csak észszerűbbé teszik a közösségi közlekedést, de egyben fel is szabadítják a vágányok szorításában lévő és így kevesek által látogatott Duna-partot. Ezzel pedig valóra válik az az általános igény, hogy Közép-Európa legnagyobb folyója, a Duna, része legyen a város életének.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 147 - 337119

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint ...
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dió u 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 725000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
székhelye: 1112 Budapest, Dió u 3-5.
adószáma: 12014055-2-43
A 2. sz. szerzõdésmódosítás megkötésének napja: 2019.07.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71210000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71311000-1
További tárgyak:71318000-0
92620000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Keretmegállapodás ajánlati felhívásban közölt keretösszege: nettó 735.000.000,- Ft volt.
A beszerzés végleges összértéke a nyertes ajánlattevő árajánlatának alapján (Megbízási Keretmegállapodás Keretösszege) nettó 725.000.000,- Ft volt.
A Keretmegállapodás időtartama: A Keretmegállapodást határozott, 2023. július 31. napjáig terjedő időre kötik a Felek.
A Keretmegállapodás szerinti feladatok a következőkre terjednek ki (azzal, hogy a megvalósítandó feladatok részletesen a Műszaki Leírásban kerülnek leírásra):
Az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó városfejlesztése részeként, a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat is magába foglaló komplex beruházáshoz kapcsolódó mérnök-tanácsadói-, tervellenőri-, költségellenőri- és fenntarthatósági feladatok ellátása a beruházás projektelemeivel kapcsolatban, a beruházás előkészítésétől a kiviteli tervek elkészültéig.
A Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen, a Főváros központjához közel eső elhanyagolt részeken. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.
Budapest Diákváros
Budapest egyetemváros, diákváros, de a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma kevés és egy részük rossz állapotban van. Budapest egyetemei a jelenleginél is több magyar és külföldi hallgatót tudnának fogadni, ha lenne elegendő kollégiumi férőhely. Ezért a Fejlesztési Program legfontosabb eleme a több ütemben, több ezer férőhellyel megépülő Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti.
Dunai Evezős Központ
Miközben Budapest a Duna fővárosa, a fővárosban nincs nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas és korszerű edzéslehetőséget kínáló evezőspálya. A magyar evezőssport több mint 150 éves hazai múltra tekint vissza, a XX. század első felében Magyarország volt Európa egyik legeredményesebb evezős nemzete. A II. világháborút követő időszakban, egészen a rendszerváltásig a sportág korábbi hagyományaihoz méltatlan helyzetbe került. Most régi adósságot törlesztve új, a kor színvonalának megfelelő otthont kap a magyar evezősport. A soroksári Duna-ágon létesítendő evezős központ nem csak XXI. századi evezősverseny-helyszín lesz, de sportolási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt a közelben épülő Diákváros lakóinak és Budapest lakosságának.
A Diákváros megvalósításához jelentős és szintén régóta esedékes közlekedési fejlesztések is kapcsolódnak, amelyek nem csak észszerűbbé teszik a közösségi közlekedést, de egyben fel is szabadítják a vágányok szorításában lévő és így kevesek által látogatott Duna-partot. Ezzel pedig valóra válik az az általános igény, hogy Közép-Európa legnagyobb folyója, a Duna, része legyen a város életének.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 790768000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dió u 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az előzményi 1. sz. Szerződésmódosítás folytán a Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján a műszaki tartalmat bővítették ki, illetve a Megbízási Keretmegállapodás Keretösszegét (nettó 725.000.000,-Ft) növelték meg nettó 47.768.000,-Ft összeggel a kiegészítő műszaki tartalom díjával. Ezeken túl egyéb szerződéses rendelkezést (véghatáridő, stb.) a Felek nem módosítottak.
A 1. számú szerződésmódosításra a műszaki tartalom bővülése miatt volt szükség. Az eredetileg külön szerződéssel megvalósítani tervezett Dunai Evezős Pálya mérnök-tanácsadói megbízás bekerült a feladatok közé. A Keretösszeg az erre a feladatra szánt összeggel növekedett, bővült, az eredeti projekt nem drágult. Az 1. számú szerződésmódosításról szóló hirdetmény 2018. december 12-én jelent meg.

Felek a tárgyi 2. sz. Szerződésmódosítással a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján a Felek ismét bővítették a műszaki tartalmat és megnövelték a Megbízási Keretmegállapodás 1. sz. szerződésmódosítással korábban megnövelt Keretösszegét (nettó 772.768.000,-HUF) nettó 18.000.000,-Ft-tal a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján.
A 2. számú szerződésmódosítással az eredeti Megbízási Keretmegállapodás műszaki tartalma további új feladatokkal egészült ki. Ezek között vannak a Budapest Diákváros Mesterterv és a Diákváros területére vonatkozó településrendezési eszközök tervezésének mérnök-tanácsadói feladatai. A Keretösszeg az erre a feladatra szánt összeggel növekedett, bővült, az eredeti projekt ebben az esetben sem drágult.
A 2. sz. szerzõdésmódosítás megkötésének napja: 2019.07.12.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Megbízási Keretmegállapodás műszaki tartalmát és díját (Keretösszegét) növelték meg feladatokkal és az azokra jutó összességében nettó 18.000.000 HUF összeggel (mely az eredeti díj 2,48 %-át teszi ki, a korábbi 1. sz.
szerződésmódosítással együtt pedig összességében az eredeti díj 9,07%-ával növekedett a Keretösszeg). Az utóbbiak szerinti 1. sz. szerződésmódosítás kielégíti a (Közbeszerzési Hatóság irányadó útmutatója (KÉ. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) szerint) a Kbt.141. § (2) bekezdés szerinti ún. „de minimis” szerződésmódosítási jogszabályi kritériumokat, így a
szerződésmódosítás jogszerű.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 772768000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 790768000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben