Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:14956/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunaparti Csónakház Egyesület
Teljesítés helye:7025 Bölcske,HRSZ: 0166/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pagépszer Gép és Gyárszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaparti Csónakház Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94309236
Postai cím: Hrsz. 0166/1 Külterület
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galó Levente
Telefon: +36 202980748
E-mail: galolevente@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vízitúra megállóhely létesítése Bölcskén”
Hivatkozási szám: EKR000828842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Vízitúra megállóhely létesítése Bölcskén"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7025 Bölcske,HRSZ: 0166/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás Bölcskén a HRSZ.: 0166/1 számon, az árterületen lévő régi ingatlan felújítására és bővítésére irányul. A telken jelenleg egy rossz állapotú régi ház áll, amelyet a Dunaparti Csónakház Egyesület fog átépíteni.
A tervezett munkálatok építési engedélykötelesek.
A tervezett építmény rendeltetése: a helyi Dunaparti Csónakház Egyesület által használt csónakok és eszközök tárolása valamint női és férfi WC kialakítása. A meglévő épület bruttó alapterülete nem változik.
Felújítás műszaki terjedelme: A meglévő épület homlokzati oldalának beton alapozása, beton lábazata és teherhordó falazata megmarad. Teherhordó falazata 30*50cm –es vasbeton pillérekkel lesz megerősítve. A többi alapozás és falazat új statikailag méretezett vasbeton szerkezetű lesz. Új statikailag méretezett vasbeton födém készül. Padlástér lesz ki alakítva az árvízvédelem tárgyi eszközök védelmére. Az épület új nyeregtetővel lesz ki alakítva. Az emeleti födém fafödém, pórfödém lesz, 24 mm-es felső átfedő deszkázással, fűrészelt fából, gyalulva. A külső oldalon színes fóliával ellátott műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
Az épület felújítása során 25,24 m3 vasbeton lemez készül. 285,87 m2 falazási munka tartozik a kivitelezéshez, mely magában foglalja a teherhordó falak és a válaszfalak megépítését is. A földszint fölött 112,9 m2 fafödém készül. A homlokzati vakolás és a belső vakolás mennyisége 149,4 m2. A padlón és az oldalfalakon 48,95 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre. A padló hőszigetelés mennyisége: 125 m2. A kivitelezési munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is, mely a szennyvízvezeték és a használati vízvezeték (nem ivóvíz) kiépítését tartalmazza. Az elektromos munkák tartalmazzák a kábelezéseket, szerelvényezéseket és a lámpatestek elhelyezését.
Épület (nettó) alapterülete: 210,52 m2
A belső átalakítás a tárgyi ingatlan beépítési mutatóit nem érinti a paraméterek változatlanok maradnak, bővítés nem történik.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentumban, illetve annak részét képező műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A tárgyi projekt az „Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” című „A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” nevű GINOP-7.1.2-15-2016-00012 számú projekt keretében kerül megvalósításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06496 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Vízitúra megállóhely létesítése Bölcskén"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pagépszer Gép és Gyárszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62893761
Postai cím: Papírgyári Út 39.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@pagepszer.hu
Telefon: +36 202990098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15752753
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7025 Bölcske,HRSZ: 0166/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás Bölcskén a HRSZ.: 0166/1 számon, az árterületen lévő régi ingatlan felújítására és bővítésére irányul. A telken jelenleg egy rossz állapotú régi ház áll, amelyet a Dunaparti Csónakház Egyesület fog átépíteni.
A tervezett munkálatok építési engedélykötelesek.
A tervezett építmény rendeltetése: a helyi Dunaparti Csónakház Egyesület által használt csónakok és eszközök tárolása valamint női és férfi WC kialakítása. A meglévő épület bruttó alapterülete nem változik.
Felújítás műszaki terjedelme: A meglévő épület homlokzati oldalának beton alapozása, beton lábazata és teherhordó falazata megmarad. Teherhordó falazata 30*50cm –es vasbeton pillérekkel lesz megerősítve. A többi alapozás és falazat új statikailag méretezett vasbeton szerkezetű lesz. Új statikailag méretezett vasbeton födém készül. Padlástér lesz ki alakítva az árvízvédelem tárgyi eszközök védelmére. Az épület új nyeregtetővel lesz ki alakítva. Az emeleti födém fafödém, pórfödém lesz, 24 mm-es felső átfedő deszkázással, fűrészelt fából, gyalulva. A külső oldalon színes fóliával ellátott műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
Az épület felújítása során 25,24 m3 vasbeton lemez készül. 285,87 m2 falazási munka tartozik a kivitelezéshez, mely magában foglalja a teherhordó falak és a válaszfalak megépítését is. A földszint fölött 112,9 m2 fafödém készül. A homlokzati vakolás és a belső vakolás mennyisége 149,4 m2. A padlón és az oldalfalakon 48,95 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre. A padló hőszigetelés mennyisége: 125 m2. A kivitelezési munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is, mely a szennyvízvezeték és a használati vízvezeték (nem ivóvíz) kiépítését tartalmazza. Az elektromos munkák tartalmazzák a kábelezéseket, szerelvényezéseket és a lámpatestek elhelyezését.
Épület (nettó) alapterülete: 210,52 m2
A belső átalakítás a tárgyi ingatlan beépítési mutatóit nem érinti a paraméterek változatlanok maradnak, bővítés nem történik.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentumban, illetve annak részét képező műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A tárgyi projekt az „Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” című „A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” nevű GINOP-7.1.2-15-2016-00012 számú projekt keretében kerül megvalósításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15752753
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pagépszer Gép és Gyárszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62893761
Postai cím: Papírgyári Út 39.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@pagepszer.hu
Telefon: +36 202990098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontjának eredeti szövege:
"Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak a munkaterület átadását követő 120 (százhúsz) napon belül kell teljesítenie, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó."
A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak a munkaterület átadását követő 120 (százhúsz) napon belül kell teljesítenie, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. Tekintettel a teljesítés során felmerülő közlekedési valamint természeti körülményekre és azok megszűnésére a teljesítést – alkalmazva egyben a 120 (százhúsz) napos teljesítést is - a Felek 2019. szeptember 03. napjában határozzák meg. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó.”
A Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontjának második bekezdésének eredeti szövege:
"Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 120 (százhúsz) nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele. "
"A Felek a jelen pontban a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket a Vállalkozó a Szerződés Műszaki ütemtervre vonatkozó melléklete alapján meghatározottak szerint, a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) adott munkarész kivitelezésének 25 %-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka: a munkaterület átadását követő 30 nap;
b) a műszaki előrehaladás 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: munkaterület átadását követő 60 nap;
c) a műszaki előrehaladás 75 %-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: munkaterület átadását követő 90 nap;
d) a Létesítmény adott munkarészének átadás-átvételének sikeres lezárása: munkaterület átadását követő 120 nap."
A Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a Munkaterület 4.1. szerinti átadásától számított 120 (százhúsz) nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele. Tekintettel a teljesítés során felmerülő közlekedési, valamint természeti körülményekre és azok megszűnésére a teljesítést – alkalmazva egyben a 120 (százhúsz) napos teljesítést is - a Felek 2019. szeptember 03. napjában határozzák meg.”
„A Felek a jelen pontban a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket az 1. számú szerződésmódosítás „módosított pénzügyi és teljesítési ütemtervre vonatkozó melléklete” alapján meghatározottak szerint, a fizetési mérföldkövekhez igazodóan határozzák meg.”
A Vállalkozási Szerződés 10.2.6. pontjának első bekezdésének eredeti szövege:
"Felek rögzítik, hogy mivel a kivitelezés nem építési engedély köteles, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontját kell alkalmazni."
A Vállalkozási Szerződés 10.2.6. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Felek rögzítik, hogy ugyan a kivitelezés építési engedély köteles, a Megrendelő jogállására tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (3) bekezdés rendelkezései alapján a 142.§ (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő 2019. április 07. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy 2019. április hó 08. napjától 2019. április hó 24. napjáig a munkavégzést szüneteltesse, mert a meglévő elbontandó csónakház mentén található útszakaszt az állandó gépjármű haladásra biztosítani szükséges. A Vállalkozó a kérésnek 2019. április hó 11. napjától tett eleget.
A Vállalkozó a teljesítés időtartama alatta, különböző, előre nem látott és számítható időjárási okok miatt, az alábbi időszakokban volt kénytelen szüneteltetni a kivitelezést, melyeket az Építési Naplóban külön is rögzített:
• 2019. május hó 15. napjától 2019. május hó 21. napjáig a nagy esőzések miatt
• 2019. május hó 28. napjától 2019. május hó 30. napjáig a nagy esőzések miatt
• 2019. június hó 12. napján a hőségriadó miatt
• 2019. június hó 18. napjától 2019. június hó 20. napjáig a hőségriadó miatt
• 2019. június hó 25. napján a hőségriadó miatt
Folytatás a VII.1) További információk alatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 15752753 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 15752753 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata folytatása:
• 2019. július hó 23. napjától 2019. július hó 26. napjáig hőségriadó miatt
A Felek a szerződéskötést követően észlelték, hogy bár a kivitelezés építési engedélyhez kötött, ezért alapvetően az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („ÁFA tv.”) 142.§ (1) bekezdés b) pontját kellene alkalmazni, azonban a Megrendelő adójogi jogállása miatt és az ÁFA tv. 142.§ (3) bekezdés rendelkezései alapján ez a rendelkezés jelen esetben alkalmazásra nem kerülhet.
A szerződésmódosítást mind a Vállalkozó, mind pedig a Megrendelő elfogadta.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben