Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15076/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5. (hrsz.: 331/3)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32777240
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyuricza Gergő
Telefon: +36 76562065
E-mail: gyuricza.gergo@kiskunfelegyhaza.hu
Fax: +36 76462252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunfelegyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Volt SZTK épület felújítása, átépítése
Hivatkozási szám: EKR000454032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Volt SZTK épület felújítása, átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5. (hrsz.: 331/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Kiskunfélegyháza, Korond u. 5. (hrsz.: 331/3) számú telken álló volt SZTK épület felújításához, átépítéséhez szükséges építőipari kivitelezési feladatok ellátására az alábbiak, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A projekt fő alkotóelemei:
 A földszintes szárny egy részének teljes elbontása mintegy bruttó 280 m² területen
 A megmaradó földszintes és fsz+4 emeletes épület földszinti rétegrendjének teljes keresztmetszetben történő elbontása, valamint az emeletek padozatainak a körüreges födémpallók (v. monolit vb. szakaszok) tetejéig történő visszabontása (615 m² a fsz-en; 1690m² az emeleteken).
 Zárófödémek teljes rétegrendjének a visszabontása a szerkezeti födémek tetejéig, összesen, mintegy 647 m²
 Válaszfalak, parapetfalak, nem tartószerkezeti szerepű v=30 cm vtg. falak elbontása valamennyi szinten
 A felújított/átalakított épületben gyógyszertár kialakítása mintegy 144 m²-en, felnőtt és gyermekorvosi ügyelet, valamint fogászati rendelő, összesen mintegy 130 m²-en – a földszinten.
 Az emeleteken (az 1. és 2. emeleten) mintegy 193 m²-en egy- és kéthelyiséges felnőtt háziorvosi rendelők, kb. 90 m²-en gyermekorvosi rendelők és iskolaorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat helyiségei építendők meg, összesen mintegy 120m²-en.
 A 3. és 4. emeleten a lépcsőház és füstmentes lehatárolása a feladat, kb. 74 m²-en.
 Összességében kialakítandók a rendelőket, gyógyszertárt, stb-t szolgáló váró / közlekedő, gépészeti, szociális terek 860m²-e.
 Az épületben jelenleg található 2 („veszélytelenített”) lift-berendezés elbontásra kerül és 2 új lift telepítésére kerül sor (a bontás bejelentés tudomásulvétele, ill. az új liftek telepítési engedélyezése megtörtént).
 Felújítandó az épület teljes külső burka mintegy 2000 m² felületen (homlokzatok), valamint a tetők, melyek a fsz fölött és a 4. emelet fölött is járható módon vannak kiképezve, összesen mintegy 560 m², melyből kb. 100 m² extenzív zöldtető.
 Külső környezetként nem része a projektnek az utcán a járda helyreállítása, mert külön projektként, és szerződés keretében, de az SZTK felújítással párhuzamosan a Korond utca teljes felülete felújításra kerül.
Az udvar kiegészül a szomszéd, Korond u. 7. (hrsz.:331/4) – a fogászat – udvarával, ahol nagyrészt gépkocsival járható burkolatok készülnek (parkoló) és járda (mintegy 1500 m²), valamint minimális mértékű zöldfelület (kb.: 540 m²) kialakítására kerül sor.
[Az épület teljesen felújított szintjei mindösszesen (fsz+1-2 em+tető, a lépcsőházzal együtt) 1541,73 m². A 3-4. em. lépcsőház nélkül 799,28 m². Az épület össz. alapterülete: 2341,01 m².
Felújított kültér (tetők): 556,87 m²]
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16363 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Volt SZTK épület felújítása, átépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41673524
Postai cím: KERT UTCA 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: eloszer@eloszer.hu
Telefon: 76561170
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 76561179
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 745849283
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45262700-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5. (hrsz.: 331/3)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Kiskunfélegyháza, Korond u. 5. (hrsz.: 331/3) számú telken álló volt SZTK épület felújításához, átépítéséhez szükséges építőipari kivitelezési feladatok ellátására az alábbiak, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A projekt fő alkotóelemei:
 A földszintes szárny egy részének teljes elbontása mintegy bruttó 280 m² területen
 A megmaradó földszintes és fsz+4 emeletes épület földszinti rétegrendjének teljes keresztmetszetben történő elbontása, valamint az emeletek padozatainak a körüreges födémpallók (v. monolit vb. szakaszok) tetejéig történő visszabontása (615 m² a fsz-en; 1690m² az emeleteken).
 Zárófödémek teljes rétegrendjének a visszabontása a szerkezeti födémek tetejéig, összesen, mintegy 647 m²
 Válaszfalak, parapetfalak, nem tartószerkezeti szerepű v=30 cm vtg. falak elbontása valamennyi szinten
 A felújított/átalakított épületben gyógyszertár kialakítása mintegy 144 m²-en, felnőtt és gyermekorvosi ügyelet, valamint fogászati rendelő, összesen mintegy 130 m²-en – a földszinten.
 Az emeleteken (az 1. és 2. emeleten) mintegy 193 m²-en egy- és kéthelyiséges felnőtt háziorvosi rendelők, kb. 90 m²-en gyermekorvosi rendelők és iskolaorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat helyiségei építendők meg, összesen mintegy 120m²-en.
 A 3. és 4. emeleten a lépcsőház és füstmentes lehatárolása a feladat, kb. 74 m²-en.
 Összességében kialakítandók a rendelőket, gyógyszertárt, stb-t szolgáló váró / közlekedő, gépészeti, szociális terek 860m²-e.
 Az épületben jelenleg található 2 („veszélytelenített”) lift-berendezés elbontásra kerül és 2 új lift telepítésére kerül sor (a bontás bejelentés tudomásulvétele, ill. az új liftek telepítési engedélyezése megtörtént).
 Felújítandó az épület teljes külső burka mintegy 2000 m² felületen (homlokzatok), valamint a tetők, melyek a fsz fölött és a 4. emelet fölött is járható módon vannak kiképezve, összesen mintegy 560 m², melyből kb. 100 m² extenzív zöldtető.
 Külső környezetként nem része a projektnek az utcán a járda helyreállítása, mert külön projektként, és szerződés keretében, de az SZTK felújítással párhuzamosan a Korond utca teljes felülete felújításra kerül.
Az udvar kiegészül a szomszéd, Korond u. 7. (hrsz.:331/4) – a fogászat – udvarával, ahol nagyrészt gépkocsival járható burkolatok készülnek (parkoló) és járda (mintegy 1500 m²), valamint minimális mértékű zöldfelület (kb.: 540 m²) kialakítására kerül sor.
[Az épület teljesen felújított szintjei mindösszesen (fsz+1-2 em+tető, a lépcsőházzal együtt) 1541,73 m². A 3-4. em. lépcsőház nélkül 799,28 m². Az épület össz. alapterülete: 2341,01 m².
Felújított kültér (tetők): 556,87 m²]
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 814214389
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41673524
Postai cím: KERT UTCA 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: eloszer@eloszer.hu
Telefon: +36 76561170
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76561179
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1) Szerződő felek a Szerződés műszaki tartalmát a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják. Felek rögzítik, hogy a szerződésben foglalt műszaki tartalom a jelen módosítás 1. számú mellékletében foglalt kivitelezési munkálatokkal egészül ki.
2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1. pontjában foglalt munkálatok - Vállakozó ajánlata alapján – meghatározott ellenértékeként a Szerződés 7.3. pontját az alábbiak szerint módosítják.
„7.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számla alapján összesen nettó 814 214 389,- Ft, azaz bruttó 1.034.052.274 forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).’
3) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal összefüggésben a Szerződés 3.1. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a Szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónapon belül elvégezni.
4) Szerződő Felek a Szerződés 3. fejezetében foglaltak vonatkozásában rögzítik, hogy a jelen Módosítás 1. számú mellékletében foglaltakkal nem érintett műszaki tartalom vonatkozásában a Vállalkozó köteles a Munkát a Szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül elvégezni.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a Megrendelő részéről a létesítménnyel kapcsolatos további Megrendelői igényekre tekintettel módosítják.
A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:
• A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.
• A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalom egyes elemeinek szám szerinti, valamint minőségi szempontú növelésére irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg.
• A módosítás továbbá csak a szerződésnek csak az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 745849283 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 814214389 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosításának indoklása:
Szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a Megrendelő részéről a létesítménnyel kapcsolatos további Megrendelői igényekre tekintettel módosítják.
A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:
• A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.
• A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalom egyes elemeinek szám szerinti, valamint minőségi szempontú növelésére irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg.
• A módosítás továbbá csak a szerződésnek csak az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.

A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező megrendelt munkák többlet értéke nettó 68 365 106 Ft.
A módosítás tárgyát képező munkák szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel, rendszerekkel. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon építési beruházás megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve azonosak a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalommal, megvalósításuk azzal összhangban történik.
Az Ellenérték Növekedéshez kapcsolódó Módosítás szerinti munkák szükségessé és indokolttá tették a teljesítési véghatáridő módosítását is. A módosított műszaki tartalom megvalósítási időigénye alapján a Szerződés szerinti teljesítési véghatáridő módosítása szükséges az Ellenérték Növekedéshez kapcsolódó Módosítás Műszaki Leírása szerinti munkák tekintetében.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben