Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15086/2019
CPV Kód:79341400-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Publimont Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67952751
Postai cím: Városház tér 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uj.kispest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: médiafelület vásárlása 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000525712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest XIX. Kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések bérlésére, plakátok gyártására és kihelyezésére Önkormányzati tájékoztató kampány céljából.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 40000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: médiafelület vásárlása 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341200-8
További tárgyak:79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XIX. kerület közigazgatási területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Budapest XIX. kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések bérlése, plakátok gyártása és kihelyezése tárgyában a Kispesten élők és Kispestet látogatók részére tájékoztató kampányt indít egyes kiemelt intézkedésekkel kapcsolatosan vállalkozási keretszerződés keretében nettó 20.000.000.- Ft keretösszeggel, továbbá a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb 20.000.000.- Ft opciós keretösszeggel.
Vállalkozó feladata a Megrendelőtől kapott grafikai tartalom alaki megfelelőségének, annak a kampányban való eredményes felhasználhatóságának ellenőrizése; az eseti Megrendelőben szereplő egyedi összegnek megfelelően az aktuálisan elérhető legtöbb közterületi reklámfelület biztosítása; az igénybe vehető reklámfelületekről tételes helyszínlista, illetve járatlista összeállítása és jóváhagyatása; a Megrendelőtől kapott grafikai tartalomból a hirdetési felületekre megfelelő számú plakát előállítása olyan darabszámmal, hogy azok megrongálása esetén az eseti Megrendelésben szereplő időszakra elégséges javítóplakát is rendelkezésre álljon; az előállított plakátokat a Megrendelő által jóváhagyott helyszínlista – járműreklámok esetén a járatlista - szerint a kampány kezdő napjától számított 4 napon belül hirdetéssel ellássa, amelyről Vállalkozó fotódokumentációt köteles készíteni; továbbá a kampány teljes ideje alatt a sérült, rongált reklámfelületek pótlása, javítása is Vállalkozó feladata, ameddig a legyártott javítóplakátok ezt lehetővé teszik.
Az alábbi reklámfelületek képezik a beszerzés tárgyát és becsült mennyiségét - a II.2.11 pontban meghatározott opcionális részt is figyelembe véve:
1. Óriásplakát:
becsült mennyiség: 38 db
Méret: 490 cm – 510 cm-ig × 230 cm - 250 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Kültérre helyezhető Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem átvilágítható.
2. Citylight:
Becsült mennyiség: 78 db
Méret: 110 cm – 125 cm-ig × 165 cm – 190 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Anyaga: 110-130 g/m2, Kültérre helyezhető plakátpapír, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala fehér színű, átvilágítás nélkül is élénk színeket biztosít.
3. Hirdetőoszlopok:
Becsült mennyiség: 16 db
Kültérre helyezhető Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem átvilágítható.ezen belül:
--CLP (A0), 117x171cm látható méret, 118,5x175cm gyártási méret, 1:6 méretarány, 300dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
--DCLP (Dupla A0), 117x350cm látható méret, 118,5x350cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
--BVL (Csík), 117x350cm x3db látható méret, 118,5x350cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
-RTO 168x280cm x2db látható méret, 175x280cm gyártási méret, 1:10 éretarány, 560dpifelbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
4. Járműreklám (villamos, busz):
Becsült mennyiség: 16 db
TRAFFIC FILM 280 BLACK típusú öntapadós, vinyl matrica (visszaszedhető)
- csuklós és nem csuklós típusú autóbuszok esetében a Műszaki leírásban részletezett méretek szerint (normál fóliázáshoz és ablak alatti fóliázáshoz)
-Hannoveri típusú villamos esetén
a Műszaki leírásban részletezett méretek szerint.
A megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében változhatnak, figyelembe véve, hogy a keretösszeg milyen tényleges mennyiséget enged meg a nyertes ajánlati árak ismeretében.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
További részleteket a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Megrendelő a Keretösszeg (20.000.000.- Ft + ÁFA) kimerülését követően – a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal – a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb 20.000.000.- Ft + ÁFA összegig egyedi megrendelésekre jogosult. A Megrendelő köteles a Keretösszeget teljes egészében kimeríteni, egyedi megrendeléseket kibocsátani kivéve, ha a keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az Opciós összeg terhére megrendelést kibocsátani.
Opcionális részben becsült mennyiségek:
1. Óriásplakát:
becsült mennyiség: 19 db
2. Citylight:
Becsült mennyiség: 39 db
3. Hirdetőoszlopok:
Becsült mennyiség: 8 db
4. Járműreklám (villamos, busz):
Becsült mennyiség: 8 db
Az opcionális részre fentiekben megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében változhatnak, figyelembe véve, hogy az opcionális keretösszeg milyen mennyiségeket enged meg az ajánlati árak ismeretében.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A nettó ajánlati árat a Felolvasólapon az excel formátumban kiadott Ajánlati lap kitöltését követően, annak K30 számú cellájában szereplő összesen átlag ár szerint kell megadni, amely a Dokumentáció szerinti képzett érték.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 110 - 268821
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: médiafelület vásárlása 2019. évre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Publimont Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54357282
Postai cím: Törökvész Út 30/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: marta.rona@publimont.hu
Telefon: +36 301946077
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: reklámfelület értékesítés - Key Price Kft. 1201 Budapest, Attila u. 37. (adószáma: 26146968-2-43)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
nyertes ajánlattevő adószáma (V.2.3. pontban foglaltakkal megegyezően): 10253948-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)