Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:15091/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Konventuális Ferences Minorita Rend
Teljesítés helye:3300 Eger, Dobó tér 4. 4972/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ERTAMIL Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Konventuális Ferences Minorita Rend
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78335903
Postai cím: Kelemen Didák Utca 3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cebula Pawel
Telefon: +36 303343352
E-mail: minoritaprojekt@gmail.com
Fax: +36 36518851
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.minorita.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Minorita templom tetőszerkezetének felújítása
Hivatkozási szám: EKR000265782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az egri Minorita templom tetőfelújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45212314-0
45212360-7
45260000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Dobó tér 4. 4972/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség: A kivitelezés tárgya szerinti épület tetőszerkezetének alapterülete a tornyokkal együtt 1098,9m2
A templomtető felújítás:
A meglévő 989,4 m2 alapterületen a fedélszerkezetet meg kell erősíteni fémszerkezetek be építésével illetve a faszerkezet javítási, gomba és lángmentesítési munkáit a statikus és a faanyagvédelmi szakvélemény szerint kell elvégezni.
A jelenleg meglévő cserép fedést és bádogozást teljes felületen leszedik. Új lécezésen ill. deszkázaton 1365 m2 kettős cserépfedés készül Creaton, vagy azzal egyenértékű cseréppel sík és íves kivitelezéssel, valamint 204 m2 fémlemez fedés építendő. A bádogozási és díszitőbádogozási munkák 0.55mm-es vörösréz lemezből készülnek.
Új villámvédelmi hálózat és elektromos jégmentesítés készül a toronypárkányokon.
A templomtornyok felújítása:
A tornyok 109.5 m2 alapterületén a faszerkezet javítási, gomba és lángmentesítési munkáit a statikus és a faanyagvédelmi szakvélemény szerint kell elvégezni.
A jelenleg meglévő horganyzott, korrodált, lyukas acéllemez fedést le kell bontani és új 560 m2 fémlemez fedés készül. A két torony új fedését (a keresztek felújításával együtt) 0,6 mm-es vörösréz lemezből kell elkészíteni.
Fenti mennyiségi tételek a kivitelezési munka főbb adatait tartalmazzák. A teljes mennyiség a műszaki leírás részeként kiadott árazatlan költségvetésben került csatolásra. A közbeszerzés tárgya szerinti. munkákat részletesen a műszaki kiviteli tervdokumentáció tartalmazza, mely az építészeti, tartószerkezeti, organizációs és elektromos tervfejezetekből áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15873 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az egri Minorita templom tetőfelújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERTAMIL Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31253301
Postai cím: Rajner Károly Utca 41.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: ertamil@gmail.com
Telefon: +36 209576881
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 201600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45212314-0
45212360-7
45260000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Dobó tér 4. 4972/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség: A kivitelezés tárgya szerinti épület tetőszerkezetének alapterülete a tornyokkal együtt 1098,9m2
A templomtető felújítás:
A meglévő 989,4 m2 alapterületen a fedélszerkezetet meg kell erősíteni fémszerkezetek be építésével illetve a faszerkezet javítási, gomba és lángmentesítési munkáit a statikus és a faanyagvédelmi szakvélemény szerint kell elvégezni.
A jelenleg meglévő cserép fedést és bádogozást teljes felületen leszedik. Új lécezésen ill. deszkázaton 1365 m2 kettős cserépfedés készül Creaton, vagy azzal egyenértékű cseréppel sík és íves kivitelezéssel, valamint 204 m2 fémlemez fedés építendő. A bádogozási és díszitőbádogozási munkák 0.55mm-es vörösréz lemezből készülnek.
Új villámvédelmi hálózat és elektromos jégmentesítés készül a toronypárkányokon.
A templomtornyok felújítása:
A tornyok 109.5 m2 alapterületén a faszerkezet javítási, gomba és lángmentesítési munkáit a statikus és a faanyagvédelmi szakvélemény szerint kell elvégezni.
A jelenleg meglévő horganyzott, korrodált, lyukas acéllemez fedést le kell bontani és új 560 m2 fémlemez fedés készül. A két torony új fedését (a keresztek felújításával együtt) 0,6 mm-es vörösréz lemezből kell elkészíteni.
Fenti mennyiségi tételek a kivitelezési munka főbb adatait tartalmazzák. A teljes mennyiség a műszaki leírás részeként kiadott árazatlan költségvetésben került csatolásra. A közbeszerzés tárgya szerinti. munkákat részletesen a műszaki kiviteli tervdokumentáció tartalmazza, mely az építészeti, tartószerkezeti, organizációs és elektromos tervfejezetekből áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 201600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERTAMIL Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31253301
Postai cím: Rajner Károly Utca 41.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: ertamil@gmail.com
Telefon: +36 209576881
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozó 2019. június 18-án Megrendelőhöz intézett levelében jelezte, hogy a tavaszi hónapokban rendkívül sok csapadék esett, amely időszak alatt nem tudott a tetőn dolgozni, ilyen körülmények között a tető megbontása a műemlék épület állagát is veszélyeztette volna. Tekintettel arra, hogy a nyári hónapokra már lekötött kötbérrel terhelt munkai is vannak, a kivitelezés teljes befejezését, csak 2019. szeptember 30-ig tudja vállalni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tavaszi hónapokban rendkívül sok csapadék esett, amelyet többször viharos szél is kísért. Ilyen körülmények között a tetőszerkezet megbontása és a héjazat cseréje nem volt kivitelezhető, az a munkások testi épségét és az épület állagát is veszélyeztette volna.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 201600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 201600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben