Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15103/2019
CPV Kód:72212200-1
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:NISZ Zrt. 1135 Budapest, Csata utca 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hausenblasz Máté
Telefon: +36 18966041
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkiszolgáló hálózati infoportál kialakítása az ASP hálózatban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Önkiszolgáló hálózati infoportál kialakítása az ASP hálózatban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NISZ Zrt. 1135 Budapest, Csata utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db önkiszolgáló hálózati infoportál kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11465 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Önkiszolgáló hálózati infoportál kialakítása az ASP hálózatban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József utca 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36-13712700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-12041664
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17249000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NISZ Zrt. 1135 Budapest, Csata utca 8.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db önkiszolgáló hálózati infoportál kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/05/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17249000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: info@netvisor.hu
Telefon: +36-13712700
Internetcím(ek): (URL) www.netvisor.hu
Fax: +36-12041664
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés teljesítésének megkezdése a Feleken kívül álló előre nem látható külső körülmények miatt a szerződés hatályba lépésekor nem indulhatott meg.
Az Alapszerződés eredménye, a tárgyában említett Infoportál, a telepített végpontokon lévő végberendezések önkiszolgáló menedzselését fogja lehetővé tenni. A végberendezések telepítéséhez szükség van az NTG végpontok kiépítésére.
Az Infoportál fejlesztésének elkezdéséhez be kellett várni az első néhány pilot NTG végpont telepítését. Ezek 2017. év végével megtörténtek. A végponti telepítések elhúzódását az okozta, hogy a felmérési adatok feldolgozása során felmerült, hogy a korábban más intézményeknél jól működő csatlakozási koncepció nem minden önkormányzatnál fog működni tekintettel arra, hogy a telepítéshez szükséges - az önkormányzatokkal a korábbiakban közölt - technikai elvárásoknak az önkormányzatoknak egy jelentős része nem tett eleget. Ennek tisztázására további felmérések és a pilot végpont telepítésére volt szükség. Az önkormányzatoknál talált változatos technikai feltételeket megvizsgálva a NISZ elkészítette a 4 változatos telepítési koncepciót, azonban a korábbi tervektől való eltérés miatt a változást ellenőriztetni kellett a BM/NKI-val. Az ellenőrzés azért volt szükséges, mert az említett hatóságok jogosultak felülvizsgálni a csatlakozás technikai megoldásait információ biztonsági szempontból.
A csatlakozási koncepcióval kapcsolatos problémákról Megrendelőnek nem volt tudomása. 2015 végén Megrendelő készített egy ASP hálózati koncepció tervet (a továbbiakban: HLD). Ebben megtervezésre került az ASP hálózat központi és elérési hálózati szegmensei. Ebben a Megrendelő az önkormányzati NTG csatlakozást a korábban, más intézményi körben eddig bevált üzembe helyezési módszertan alapján tervezte meg.
A Magyar Közlönyben megjelent a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet Az önkormányzati ASP rendszerről (majd később a módosítása a 100/2017. (IV. 28.)) 7.§ (2) bekezdés kimondja, hogy az önkormányzatoknak az önkormányzaton belüli hálózati, informatikai infrastruktúrát biztosítani kell.
A 2016-os év során a Kincstár a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-nak megfelelően, egyenként szolgáltatási szerződést kötött az ASP-hez csatlakozó önkormányzatokkal.
2017 második felében elkezdődött az önkormányzatok informatikai és távközlési felmérése. A felméréseket abban hitben kezdtük meg, hogy az önkormányzatok a KR-et és a szerződést betartják, megfelelő színvonalúak az önkormányzaton belüli hálózati és informatikai feltételek. Sajnos a felmérések és pilot telepítések során vált bizonyossá, hogy
• az önkormányzatok hálózati és informatikai felkészültsége nagyon vegyes. Van olyan önkormányzat, ahol komoly klimatizált szerver terem van és van olyan, ahol még rack szekrény sincs.
• a legtöbb önkormányzatnál nem alkalmazható a korábban jól bevált csatlakozási koncepció.
Ezért a Megrendelő elkészítette a 4 hálózati csatlakozási modellt tartalmazó koncepciót. Amit ellenőriztetni, jóváhagyatni kell a BM-mel, a Kibervédelmi Intézettel. Ez történt meg 2018.04.25-ig. Az NKI ellenőrzést követően lehetett a rendszertervet jóváhagyni 2018.04.26-án.
A külső projektek előrehaladásától függő környezetben a várható befejezési idő: 2019.01.31, ami az a szerződés hatályba lépéséhez képest 623 napot jelent
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Alapszerződés teljesítésének megkezdése a Feleken kívül álló előre nem látható külső körülmények miatt a szerződés hatályba lépésekor nem indulhatott meg.
Az Alapszerződés eredménye, a tárgyában említett Infoportál, a telepített végpontokon lévő végberendezések önkiszolgáló menedzselését fogja lehetővé tenni. A végberendezések telepítéséhez szükség van az NTG végpontok kiépítésére.
Az Infoportál fejlesztésének elkezdéséhez be kellett várni az első néhány pilot NTG végpont telepítését. Ezek 2017. év végével megtörténtek. A végponti telepítések elhúzódását az okozta, hogy a felmérési adatok feldolgozása során felmerült, hogy a korábban más intézményeknél jól működő csatlakozási koncepció nem minden önkormányzatnál fog működni tekintettel arra, hogy a telepítéshez szükséges - az önkormányzatokkal a korábbiakban közölt - technikai elvárásoknak az önkormányzatoknak egy jelentős része nem tett eleget. Ennek tisztázására további felmérések és a pilot végpont telepítésére volt szükség. Az önkormányzatoknál talált változatos technikai feltételeket megvizsgálva a NISZ elkészítette a 4 változatos telepítési koncepciót, azonban a korábbi tervektől való eltérés miatt a változást ellenőriztetni kellett a BM/NKI-val. Az ellenőrzés azért volt szükséges, mert az említett hatóságok jogosultak felülvizsgálni a csatlakozás technikai megoldásait információ biztonsági szempontból.
A csatlakozási koncepcióval kapcsolatos problémákról Megrendelőnek nem volt tudomása. 2015 végén Megrendelő készített egy ASP hálózati koncepció tervet (a továbbiakban: HLD). Ebben megtervezésre került az ASP hálózat központi és elérési hálózati szegmensei. Ebben a Megrendelő az önkormányzati NTG csatlakozást a korábban, más intézményi körben eddig bevált üzembe helyezési módszertan alapján tervezte meg.
A Magyar Közlönyben megjelent a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet Az önkormányzati ASP rendszerről (majd később a módosítása a 100/2017. (IV. 28.)) 7.§ (2) bekezdés kimondja, hogy az önkormányzatoknak az önkormányzaton belüli hálózati, informatikai infrastruktúrát biztosítani kell.
A 2016-os év során a Kincstár a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-nak megfelelően, egyenként szolgáltatási szerződést kötött az ASP-hez csatlakozó önkormányzatokkal.
2017 második felében elkezdődött az önkormányzatok informatikai és távközlési felmérése. A felméréseket abban hitben kezdtük meg, hogy az önkormányzatok a KR-et és a szerződést betartják, megfelelő színvonalúak az önkormányzaton belüli hálózati és informatikai feltételek. Sajnos a felmérések és pilot telepítések során vált bizonyossá, hogy
• az önkormányzatok hálózati és informatikai felkészültsége nagyon vegyes. Van olyan önkormányzat, ahol komoly klimatizált szerver terem van és van olyan, ahol még rack szekrény sincs.
• a legtöbb önkormányzatnál nem alkalmazható a korábban jól bevált csatlakozási koncepció.
Ezért a Megrendelő elkészítette a 4 hálózati csatlakozási modellt tartalmazó koncepciót. Amit ellenőriztetni, jóváhagyatni kell a BM-mel, a Kibervédelmi Intézettel. Ez történt meg 2018.04.25-ig. Az NKI ellenőrzést követően lehetett a rendszertervet jóváhagyni 2018.04.26-án.
A külső projektek előrehaladásától függő környezetben a várható befejezési idő: 2019.01.31, ami az a szerződés hatályba lépéséhez képest 623 napot jelent
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17249000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17249000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben