Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15129/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Baktalórántháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Baktalórántháza – Nyírkércs külterület: Baktalórántháza: 815, 816, 715, 716/1, 717, 718, 793, 730/2, 0247, 0255, 0252/2, 0252/8, 0251, 0250, 0248/9, 0248/8, 0248/5, 0248/12, 0248/10, Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baktalórántháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78803857
Postai cím: Köztársaság Tér 8
Város: Baktalórántháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lajos
Telefon: +36 42550032
E-mail: baktapmh@gmail.com
Fax: +36 42550033
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baktaloranthaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Baktalórántháza kerékpárút építése
Hivatkozási szám: EKR000865652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Baktalórántháza-Nyírkércs külterületi kerékpárút
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Baktalórántháza – Nyírkércs külterület: Baktalórántháza: 815, 816, 715, 716/1, 717, 718, 793, 730/2, 0247, 0255, 0252/2, 0252/8, 0251, 0250, 0248/9, 0248/8, 0248/5, 0248/12, 0248/10, Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Baktalórántháza-Nyrkércs külterületi kerékpárút építése alábbiak szerint
Bozót- és cserjeirtás 2800 m2
Humuszleszedés depóniába 1 km-ig mozgatva 1800 m3
Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig 430 db
Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között 52 db
Korábban kivágott fák tuskóinak kiszedése <40 cm törzsátmérővel 482 db
Gyephézagos beton járólap burkolat bontása - parkoló 380 m2
Földműépítés bevágásból 2105 m3
Bevágás kiszélesítése, árokprofil kialakítása 1950 m3
Bevágásból felesleges föld elszállítása 4055 m3
Földműépítés anyagnyerőhelyről 2960 m3
Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással 100 m3
Védőrétegek készítése 1302 m3
Stabilizált útalapok 933 m3
AC-11 kötő jelű aszfalt bedolgozása 196 m3
AC-8 kopó jelű aszfalt bedolgozása 147 m3
AC-11 kopó jelű aszfalt bedolgozása 44 m3
Padka készítés M22 -ból (10 km-ig) 752 m3
Folyóka előregyártott vasbeton elemekből -60 cm széles 28 m
Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés 30 m
Csőáteresz meghosszabbítása NA 600 beton (2 m hosszú) 3 db
290 x 145 belméretű "MAGURA" típusú nyílt vízfolyást lefedő idom (1,5 m hosszú) beépítése békaszáj szelvényű áteresz hosszabbításánál 5 db
Átereszekhez kapcsolódó vb. akna és egyéb műtárgyak - támfal építés 9 m3
Mederburkolás előregyártott betonlapokkal 43 m2
Ingatlan kerítés bontása 228 m
Kerékpárúti védőkorlát elhelyezése 21 m
Ingatlan kerítés építése 224 m
Kétszárnyú kapu átépítése 1 db
Új KRESZ-táblák elhelyezése 68 db
Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése 48 db
Burkolati jelek gépi festéssel tartós jelek 398 m2
Burkolati jelek kézi festéssel tartós jelek 68 m2
NÖVÉNYTELEPÍTÉS 561 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22177 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Baktalórántháza-Nyírkércs külterületi kerékpárút
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77143222
Postai cím: Donáti Utca 44. I/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: andramebaukft@gmail.com
Telefon: +36 202602107
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 133516522
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Baktalórántháza – Nyírkércs külterület: Baktalórántháza: 815, 816, 715, 716/1, 717, 718, 793, 730/2, 0247, 0255, 0252/2, 0252/8, 0251, 0250, 0248/9, 0248/8, 0248/5, 0248/12, 0248/10, Hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Baktalórántháza-Nyrkércs külterületi kerékpárút építése alábbiak szerint
Bozót- és cserjeirtás 2800 m2
Humuszleszedés depóniába 1 km-ig mozgatva 1800 m3
Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig 430 db
Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között 52 db
Korábban kivágott fák tuskóinak kiszedése <40 cm törzsátmérővel 482 db
Gyephézagos beton járólap burkolat bontása - parkoló 380 m2
Földműépítés bevágásból 2105 m3
Bevágás kiszélesítése, árokprofil kialakítása 1950 m3
Bevágásból felesleges föld elszállítása 4055 m3
Földműépítés anyagnyerőhelyről 2960 m3
Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással 100 m3
Védőrétegek készítése 1302 m3
Stabilizált útalapok 933 m3
AC-11 kötő jelű aszfalt bedolgozása 196 m3
AC-8 kopó jelű aszfalt bedolgozása 147 m3
AC-11 kopó jelű aszfalt bedolgozása 44 m3
Padka készítés M22 -ból (10 km-ig) 752 m3
Folyóka előregyártott vasbeton elemekből -60 cm széles 28 m
Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés 30 m
Csőáteresz meghosszabbítása NA 600 beton (2 m hosszú) 3 db
290 x 145 belméretű "MAGURA" típusú nyílt vízfolyást lefedő idom (1,5 m hosszú) beépítése békaszáj szelvényű áteresz hosszabbításánál 5 db
Átereszekhez kapcsolódó vb. akna és egyéb műtárgyak - támfal építés 9 m3
Mederburkolás előregyártott betonlapokkal 43 m2
Ingatlan kerítés bontása 228 m
Kerékpárúti védőkorlát elhelyezése 21 m
Ingatlan kerítés építése 224 m
Kétszárnyú kapu átépítése 1 db
Új KRESZ-táblák elhelyezése 68 db
Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése 48 db
Burkolati jelek gépi festéssel tartós jelek 398 m2
Burkolati jelek kézi festéssel tartós jelek 68 m2
NÖVÉNYTELEPÍTÉS 561 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 133516522
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77143222
Postai cím: Donáti Utca 44. I/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: andramebaukft@gmail.com
Telefon: +36 202602107
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019.06.30.
Módosított szöveg:
6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019.12.30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019.04.10. keltezéssel a Vállalkozó akadályközlést jelentett be a Megrendelő számára a tárgyi útszakasz közötti kerékpárút építés kivitelezésével kapcsolatban. Az érintett útszakasz 1+230+1+775 km szelvények közözött az előkészített próbaszakaszon altalaj teherbírás történt. Az elvégzett mérések alapján megállapításra került, hogy az altalaj földmű, ágyazati réteg és pályaszerkeze fogadására alkalmatlan.
2019.04.17. keltezéssel a műszaki ellenőr megküldte az akadályközléssel kapcsolatos állásfoglalását, javaslatát, mely szerint töltésalapozás, talajcsere, talajstabilizáció szükséges.
A változtatás pótmunka előírás kezdeményezésével jár. A pótmunka elvégzésére a kivitelező kiválasztására a hatályos jogszabályok alapján közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani.
A közbeszerzési eljárás időigénye és a pótmunka kivitelezése hatással van jelen szerződés befejezési határidejére, 2019.06.30-ig befejezési határidőig a kivitelezés nem valósulhat meg, hosszabbítás szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 133516522 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 133516522 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben