Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15139/2019
CPV Kód:45100000-8
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fővárosi Vízművek Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon: +36 17006136
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőszolgáltatási és hő termelő létesítményeken végzett hibaelhárítási munkák keretszerződéses elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hőszolgáltatási és hő termelő létesítményeken végzett hibaelhárítási munkák keretszerződéses elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Megrendelő egész szolgáltatási területén, a hőszolgáltatási- és hő termelő létesítményeinek
rendeltetésszerű üzemviteléhez szükségeses , karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése:
- csővezeték építése, hibaelhárítása, javítása [a Megrendelő által üzemeltett távhő vezetéken;
vízvezetéken; szennyvíz elevezető csatornavezetéken; gázvezetéken; gőzvezetéken; olajvezetéken;
sűrített levegő vezetéken]
- meghibásodott szerelvények cseréje
- acélszerkezeti munkák
- vasbeton szerkezetek javítási, karbantartási munkái
a működéshez szükséges elektromos rendszerek hibaelhárítási munkái.
Jelen keretszerződés hatálya kiterjed a Főtáv Zrt. mindenkori, teljes üzemeltetési területére.
Hőszolgáltatási- és hő termelő létesítményei területén megvalósuló kivitelezési munkákra és
szolgáltatásra. (Az eljárás tervezésre és kivitelezésre együttesen irányul).
Főtáv Zrt. hőtermelő létesítményei az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában:
Észak-budai fűtőmű Bp., 1037. Kunigunda útja. 49.
Újpalotai fűtőmű Bp., 1158. Késmárk u. 2-4.
Zuglói fűtőmű Bp., 1144. Füredi utca 63.
Rákoskeresztúri fűtőmű Bp., 1173. Gyökér utca 22.
Rózsakerti fűtőmű Bp., 1223. Rákóczi út 15.
Rózsakerti gázmotor Bp., 1223. Rákóczi út 17.
Toboz utcai tömbkazán Bp., 1037. Toboz utca 19.
Keleti Károly utcai tömbkazán Bp., 1024. Keleti Károly utca 11/b.
5
Pinceszer utcai tömbkazán Bp., 1028. Pinceszer utca 16.
Budafoki tömbkazán Bp., 1222. Magasház utca 2.
Közműalagút Bp., 1203. Topánka utca 3.
Dózsa György téri szivattyúállomás Bp., 1013. Dózsa György tér 4.
Gazdagréti szivattyúállomás Bp., 1118. Szurdok utca 3.
HUHA hőátalakító Bp., 1151. Károlyi Sándor utca 119-121.
Gellértfürdő hőellátása Bp., 1111. Szent Gellért tér 1.
Heim Pál kórház hőellátása Bp., 1089. Üllői út 86.
Tahi úti szivattyúház Bp., 1139. Tahi u.
FÁNK hőellátása Bp., 1146. Állatkerti körút 6-12.
Káposztásmegyeri szivattyú állomás (1048 Bp., Galopp utca - Külső Szilágyi út (hrsz.:76561/69)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 016 - 026240

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 360000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevő neve, címe, adószáma:
Fővárosi Vízművek Zrt.
1134 Budapest, Váci út 23-27.
10898824-2-44
Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő neve, címe, adószáma, érvénytelenség indoka:
A-D-D Távhő Konzorcium
A-Híd Zrt. -24857538-2-44
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
DH-Szerviz Kft. - 11986270-2-09
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Diamit Zrt. - 11588418-2-05
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján érvénytelen.
„Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést” A szerződés módosításának dátuma: 2019. 07. 23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési D öntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne:
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Megrendelő egész szolgáltatási területén, a hőszolgáltatási- és hő termelő létesítményeinek
rendeltetésszerűüzemviteléhez szükséges, karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése:
- csővezeték építése, hibaelhárítása, javítása (a Megrendelő által üzemeltetett távhő vezetéken;
vízvezetéken;szennyvíz elvezető csatornavezetéken; gázvezetéken; gőzvezetéken; olajvezetéken;
sűrített levegő vezetéken),
- meghibásodott szerelvények cseréje,
- acélszerkezeti munkák,
- vasbeton szerkezetek javítási, karbantartási munkái,
- a működéshez szükséges elektromos rendszerek hibaelhárítási munkái.
Jelen keretszerződés hatálya kiterjed a Főtáv Zrt. mindenkori, teljes üzemeltetési területére.
Hőszolgáltatási- éshő termelő létesítményei területén megvalósuló kivitelezési munkákra és
szolgáltatásra. (Az eljárás tervezésreés kivitelezésre együttesen irányul).
Főtáv Zrt. hőtermelő létesítményei az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában:
- Észak-budai fűtőmű, Bp., 1037. Kunigunda útja. 49.,
- Újpalotai fűtőmű, Bp., 1158. Késmárk u. 2-4.,
- Zuglói fűtőmű, Bp., 1144. Füredi utca 63.,
- Rákoskeresztúri fűtőmű, Bp., 1173. Gyökér utca 22.,
- Rózsakerti fűtőmű, Bp., 1223. Rákóczi út 15.,
- Rózsakerti gázmotor, Bp., 1223. Rákóczi út 17.,
- Toboz utcai tömbkazán, Bp., 1037. Toboz utca 19.,
- Keleti Károly utcai tömbkazán, Bp., 1024. Keleti Károly utca 11/b.,
- Pinceszer utcai tömbkazán, Bp., 1028. Pinceszer utca 16.,
- Budafoki tömbkazán, Bp., 1222. Magasház utca 2.,
- Közműalagút, Bp., 1203. Topánka utca 3.,
4
- Dózsa György téri szivattyúállomás, Bp., 1013. Dózsa György tér 4.,
- Gazdagréti szivattyúállomás, Bp., 1118. Szurdok utca 3.,
- HUHA hőátalakító, Bp., 1151. Károlyi Sándor utca 119-121.,
- Gellértfürdő hőellátása, Bp., 1111. Szent Gellért tér 1.,
- Heim Pál kórház hőellátása, Bp., 1089. Üllői út 86.,
- Tahi úti szivattyúház, Bp., 1139. Tahi u.,
- FÁNK hőellátása, Bp., 1146. Állatkerti körút 6-12.,
- Káposztásmegyeri szivattyú állomás, 1048 Bp., Galopp utca - Külső Szilágyi út (76561/69. hrsz.).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 413964000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés keretösszege azonnali hibaelhárítások szükségessége folytán 413.964.000,- Ft összegre emelkedett.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés teljesítése során azonnali hibaelhárítási munkák elvégzése vált szükségessé, melynek folytán az eredeti keretösszeg nem nyújt elegendő fedezetet a munkálatok elvégzésére. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 360000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 413964000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben