Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15171/2019
CPV Kód:33162000-3
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 16333969
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001044272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001044272019/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle orvosi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001044272019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: 1 db szemészeti műtőasztal
2. rész: 1 db gyerek mikroszkóp
3. rész: 1 db gégészeti műtéti mikroszkóp
4. rész: 1 db artroszkópos torony
5. rész: 1 db endoszkópos vizsgálótorony
6. rész: 1 db TCD ultrahang diagnosztikai készülék
7. rész: 1 db akkumulátoros műtői fúrómotor
8. rész: 1 db neurológiai betegőrző központ 6 db monitorral
9. rész: 1 db Kardiológiai betegőrző központ 10 db monitorral
Valamennyi részre vonatkozóan: Kizárólag új,
előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. - Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges
járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését,
szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tartozékot. Minimum 24 hónapos jótállás vállalása kötelező: szervizelés, javítás, karbantartás.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db szemészeti műtőasztal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192230-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész
Készülék megnevezése: 1db szemészeti műtőasztal
Tulajdonságok
mobil, központilag fékezhető nagyméretű gördíthető, elektro- mechanikus műtőasztal
műtőasztal szerkezete festett karbonacél
minimum négy részes fekvőfelület: fejrész, háttámla, pelvis, lábrész
műtőasztal kézi távirányítóval és lábpedállal vezérelhető
elektro- mechanikus úton kézi távirányítóval vezérelhető funkciók: magasságállítás, 0 pozíció, oldaldöntés, TR/ ATR
kézi távirányító programozható
műtőasztal teljes hosszában röntgenezhető és C karral monitorozható
asztallap magasságállítási tartománya matrac nélkül minimum 750-1050 mm
háttámla dönthetősége manuálisan gázrugók segítségével minimum -40/+80°
oldaldöntés minimum +/- 20°
Trendelenburg/ Anti- Trendelenburg döntés minimum +/-20°
fejtámla dönthetősége manuálisan gázrugók segítségével minimum +30° és -60° között
terhelhetőség minimum 200 kg
központilag fékezhető kerekek átmérője minimum 150 mm, egy kerék iránytartó
akkumulátoros működtetés
antisztatikus bevonattal ellátott poliurethán párnázat levehető, mosható, fertőtleníthető, minimum 60 mm vastag, memóriahabos
a fekvőfelület két külső oldalán végig futó rozsdamentes tartozéksínek
Tartozékok
1 db altató líra
1 db infúziós állvány
1db kartartó
1db hasi lekötő
1db szemészeti csészés fejtartó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db gyerek mikroszkóp
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok
sztereo binokuláris objektív
LED megvilágítás minimum 55.000 óra élettartam
LED megvilágítás a mikroszkóp fejbe integrált (nem szükséges hozzá fénykábel)
színhőmérséklet minimum 5500K
szabályozható fényerő
minimum 30°-150° között állítható sztereo tubus megléte
okulárok minimum 10x-es nagyítással
minimum öt fokozatú nagyításváltó
a sztereó bázis mérete, minimum 24 mm
a megvilágítás az objektíven keresztül koaxiális vagy közel koaxiális
multifokális objektív
400 mm objektív megléte
nagyítás
finomfókusz állítási lehetőség
sterilizálható minden mozgatást végző vezérlő gomb
állvány
hajlított mikroszkóp-fej egység tartó kar
könnyen pozícionálható fej
a fej mozgatása és a karok forgása fékezhető, beállításuk feszessége állítható
gördíthető állvány
integrált HD kamera és rögzítő rendszer minimum 24”-s medikai kivitelű monitorral
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db gégészeti műtéti mikroszkóp
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Készülék megnevezése: 1db műtéti video mikroszkóp
Tulajdonságok
Nagyteljesítményű optikai testtel, nagy nagyítások esetén is nagy fókuszmélységgel rendelkező FOG sebészeti operációs mikroszkóp dominánsan stapedektómiára, közép és belső fül sebészet számára, tímpanoplasticára, jó lumenbevilágítási paraméterekkel.
Nagy stabilitású mobil állvánnyal, motorikus állítási lehetőségekkel.
MIKROSZKÓP ÁLLVÁNY:
Nagy stabilitású, fékezhető kereken guruló mobil állvány.
Kialakítás:
Oszlopos körbeforgatása minimum 350º
Egyéb mozgathatóság/forgathatóság.
Legalább négy csuklós szerkezet
Csuklós forgatási lehetőség minimum ± 120º
Folyamatosan állítható dőlésszögű mozgatható kar:
kinyúlás minimum 1600mm
függ. mozgási tartomány
A sebész nettó területe eléri vagy meghaladja a 1250 mm-t (nettó tér a teljes kinyúlás – a talp szélességének fele)
Kiegyensúlyozás minimum 3. tengelyekre
3 tengelyből legalább két tengely motorikusan kiegyensúlyozható.
Fékek, minimum 5db, mechanikus vagy elektromos: kérjük megadni!
AutoBallance (vagy ezzel ekvivalens funkció) megléte
Fogantyúk: mindkét oldalon, programozható funkciókkal
Max. terhelhető tömeg az állványzaton: minimum 5 kg
VEZÉRLŐ EGYSÉG /KONTOROLL PANEL:
Grafikus LCD
Színes Grafikus LCD megléte
Beépített preszettek szám:
Szabadon programozható preszettek száma:
OPTIKA:
Optikai lencsék típusa, rövid leírás
A fő objektív sztereó bázisa eléri, vagy meghaladja a 23,5mm-t
A fő objektív átmérője, mm
Nagyítás: minimum 6:1 motorikus zoom
Nagyítási tartomány: minimum 2-12,5x (10x okulárral): kérjük részletezni
A nagyítás növelés további legalább 40%-kal biztosított „Promag” vagy ezzel ekvivalens funkcióval megléte az alapajánlatban.
Látómező: minimum 25-170 mm (10x okulárral)
Amennyiben a mikroszkóp automatikusan a látómezőhöz igazítja a megvilágított terület nagyságát (pl.: AutoIris vagy ekvivalens funkció).
Fókusz: motorikus és kézi állítás. Adja meg hány helyről lehetséges a fókuszt állítani.
Fókusz állítás lábkapcsolóról
Speed Fokus, vagy ekvivalens megoldás lehetősége
Sebészeti binokuláris/sztereo tubusok: széles körben továbbfejleszthető legyen: kérjük részletezni a lehetséges kiegészítőket!
Dioptria beállítások: minimum ± 5D
Fő objektívvel beállítható munkatávolság: minimum 210-500 mm
A megvilágítás erőssége automatikusan igazodik a munkatávolsághoz a beteg megégetésének elkerülése érdekében (Pl.:BrightCare vagy ezzel ekvivalens funkció)
A fő sebész sztereo tubus pupillatávolság állítása legalább 53 mm-től legyen lehetséges.
Sztereo okulárok:
Fő sebész sztereo tubus és okulárok, melynek az állítása: min 30-150º között, okulár 10X
Asszisztens sebész sztereo tubus és okulárok12,5x
Megvilágítás:
Fényerősség és színhőmérséklet folyamatos állítási lehetősége
Megvilágítás hideg fényforrás, minimum 180 Wattos Xenon izzóval
Megvilágítás erősségének munkaterületen való eloszlása (pl. egyenletes)
VIDEÓ KAMERA ÉS DOKUMENTÁLÁS
Dokumentáláshoz kamera, video felvevő és megjelenítő monitor csatlakoztathatósága
Video adapter
FULL HD Video kamera
Gyártója:
Típusa:
Kamera érzékelő típusa (CCD, CMOS)
Medikai kivitel
Kamera felbontása, Videó formátumok: legalább 160p/60p
Video kamera vezérlése (távirányító nem elfogadható)
Kamera vezérlése lábkapcsolóval
HDMI kimenet
Full HD Monitor
AutoDrape vagy ezzel ekvivalens funkció megléte az alapajánlatban
Amennyiben a mikroszkóp teljes festése, beleértve a FULL HD kameráit mikroorganizmusok fejlődését gátolja, AgNano Protect vagy ezzel ekvivalens megoldás
Továbbfejleszthetőség:
Az operatőrrel szemben elhelyezkedő 180º-os fix, dőlésszögű asszisztensi tubus (az asszisztens ugyanazt lássa, mint az operatőr).
Megoldás: lehetséges legyen 180 fokos sztereo híddal is!
Olyan videó adapterrel való továbbépítés lehetősége, ahol a mikroszkóptól függetlenül állítható filmen a nagyítás és a kamerába eső fény érzékenysége és a fókusztávolság.
3D FULL HD megjelenítéssel való továbbépítés lehetősége. (Gyári igazolást ajánlatkérőt terheli)
Lézer használat lehetősége
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db artroszkópos torony
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok
1 db Monitor:
minimum 27 colos Medikai kivitelű monitor
Felbontása minimum 1920*1080
Kép a képben funkció
1 db Kameravezérlő:
Minimum HD (1920*1080) felbontású kameravezérlő egység, minimum 1 Chippes HD kamerák fogadására.
Magyar nyelvű menürendszer
Kameravezérlő megfelelő kiegészítőkkel alkalmas 3D képmegjelenítésre, artroskópos eljárásoknál
HD felbontású archiváló rendszer készülékhez
USB-re történő HD felbontású kép és Video archiválás, nyílt (szabadon szerkeszthető) formátumban.
Archiváló rendszerbe min. megadható adatok:
- Páciens Vezeték és keresztneve,
- Azonosító száma
(TAJ száma)
- Páciens neve
- Páciens születési dátuma
- Intézet megnevezése
- Kezelőorvos neve
- Eljárás megnevezése
Minimum tartozékok archiváláshoz:
Cseppálló szilikon billentyűzet, touchpad vagy egér nagy kapacitású min (32 GB) pendrive, melyre minimum az egynapi műtétek lementhetőek.
Kameravezérlő a szöveti struktúra kiemelő funkciók (pl. Spectra, NBI) megjelenítésre alkalmas.
A struktúra kiemelő funkciók több szinten állíthatók.
Több szinten állítható digitális zoom.
Kameravezérlő minimum 2 db DVI-D kimenettel rendelkezzen.
Fényforrás fényerő vezérlési lehetőség kameravezérlőn keresztül is megoldható legyen
1 db Kamerafej
HD felbontású: (minimum 1920*1080) képalkotásra alkalmas
Kamerafejen minimum 2 db kamerafej gomb, melyek funkciói felhasználó által szabadon felprogramozhatók.
1 db Fényforrás
Xenon minimum 175 W-os izzónak megfelelő fényteljesítmény biztosítása.
Színhőmérséklet: 6400 K+/- 200K
Automatikus fényerő szabályozás üzemmód. (Összeköttetés kameravezérlővel)
Automatikuson kívül manuális fényerő állítási lehetőség.
Üzemóra: minimum 5.000 óra
1 db Állvány
Gurulóállvány minimum 4 db antisztatikus fékezhető kerékkel, integrált kábelcsatornával és főkapcsolóval.
Minimum 3 db polc, vagy amennyi minimum szükséges a kiírásban szereplő összes készülék állványra helyezésére.
A polcok magassága felhasználó számára állítható legyen.
1 db zárható fiók
Hálózati csatlakozó aljzat minimum 12 db eszköz egyidejű csatlakoztatására.
1 db fent megajánlott monitorhoz, VESA rendszerű tartó, melynek magassága állítható és forgatható.
Kamerafej tartó állványra
1 db Artropumpa
Rollpumpás elven működő készülék
Készülék alkalmas a szerelékben lévő nyomás detektálására
EH és Sterilizálható szerelékkel egyaránt alkalmazható.
Állítható nyomás és áramlási tartományok
Nyomásérték minimum: 20-100 mmHG tartományban állítható
Áramlási érték minimum: 1500 - 2500 ml/perc tartományban állítható
2 db Autoklávozható többször használatos nyomásdetektálásra alkalmas cső-szett
1 db Shaver motorvezérlő készülék
Elektromos működésű motorvezérlő egység
Nagyméretű színes érintőkijelzővel
Fordulatszám és forgásirány egy időben történő megjelenítése alkalmas.
Csatlakoztatott kézi darabot automatikusan felismeri.
Egyidejűleg minimum 2 db kézidarab csatlakozási lehetőség.
Készülék vezérelhető kézi darabról és lábpedálról egyaránt
1 db Shaver kézidarab
Autoklávozható kivitel
Kézi darabról elérhető minimum funkciók megléte:
- Forgásirány választás,
- Oszcillációs mód választás,
- Fordulatszám növelés és csökkentés
Shaver kézi darabon mechanikus szívó szabályozó szelep található
Maximális fordulatszám minimuma:
7000 ford /perc
Shaver kézidarab tisztításához/átöblítéséhez szükséges gyári adaptert/adaptereket kérjük a szállítási terjedelem részének tekinti
Shaverkések többször használatosak és autoklávozhatóak legyenek, vagy darabonként 50-50 db egyszer használatos kés szállítása kötelező a készülékhez.
2 db többször használatos agresszív cutter (vagy 100 db EH)
Átmérő maximum: 4,5 mm
Hossz: maximum: 130 mm
2 db többször használatos Full Radius resector (vagy 100 db EH)
Átmérő maximum: 4,5 mm
Hossz: maximum: 130 mm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap)  10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni

II.2.1)
Elnevezés: 1 db endoszkópos vizsgálótorony
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonság
Medikai kivitelű monitor LCD
HDTV felbontással, minimum 24"
Központi jelfeldolgozó egység (processzor)
színes, chip-es rendszerű
HDTV felbontással
Zoom funkció
magyar nyelvű menü
állókép rögzítési lehetőség
tömítettség ellenőrző
betegadat bevitel
billentyűzet
Xenon fényforrás
minimum 300 W-os xenon égő
erezettség kiemelő funkció
automatikus fényszabályozás
vészhelyzeti égő
víz és levegő pumpa
víztartály
Endoszkóp állvány
gördíthető
monitor és endoszkóp tartók
minimum 3 darab polc
fékezhető kerekek
leválasztó biztonsági transzformátorral
Videó gasztroszkóp
HDTV felbontással
erezettség kiemelő funkció
látószög: minimum 140°
bevezető cső külső átmérő: maximum 9,5 mm
munkacsatorna minimum 2,8 mm
munkahossz: minimum 1000 mm
Videókolonoszkóp
HDTV felbontással
erezettség kiemelő funkció
látószög: minimum 140°
bevezető cső külső átmérő: maximum 13,0 mm
munkacsatorna minimum 3,7 mm
munkahossz: minimum 1300 mm
öblítő csatorna
Szívó készülék
teljesítmény: minimum 20 liter/perc
vákuum: minimum: -80kPa
Nagyfrekvenciás vágóberendezés
monopoláris vágás maximum értéke minimum 120W
monopoláris koagulálás maximum értéke minimum: 80W
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári
napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db TCD ultrahang diagnosztikai készülék
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok
Digitális Transcranális doppler készülék gördíthető gyári kocsin elhelyezve
Színes TFT képernyő minimum 22"
Képernyő dőlésszög állíthatóság
Lábkapcsoló
Távirányító
Archiválási célokra külső harddisk minimum 1 TB
Doppler csatornák száma: minimum 2
Az egy időben online megjeleníthető spektrumok száma minimum 2
Doppler frekvencia: 2, 2.5, 4, 8, 16 MHz
Képalkotó modul: B-mode, Color doppler, Power doppler, Duplex, Triplex
Carotis vizsgálathoz minimum 5-12 MHz linear array transducer alapárban
Rutin programcsomag
Ewoke Flow programcsomag
CO2/Vasomotoros reaktivitás teszt+ kapnográf
M-mód
Paciens adatbázis kezelő programcsomag
Leletszerkesztő programcsomag
Alapárban 2 MHz-es kézi szonda rutin méréshez
Alapárban monitorozó programcsomag, bilaterális szondatartóval, 2db szükséges monitorozó szondával, beállítható szondarögzítő fejpánttal
Monitorozásnál sztereó hang, mindkét szonda hangja egy időben sztereó minőségben hallható, szabályozható
Audió playback
Embólia detektáló és differenciáló programcsomag
USB csatlakozási lehetőség: minimum 6
Nyomtató
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Külön rendelhető tartozékok és programcsomag: Kérjük az árakat megadni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot akár jelen ajánlat részeként, de max. 12 hónapon belül a megajánlott áron történő utólagos beszerzésre.
Minimum 4 MHz-es kézi szonda
Minimum 8 MHz-es kézi szonda
Intraoperatív, 16 MHz -es szonda
Az értékelés során az opciók és az alapgép árának összege együtt lesz az értékelendő ajánlati elem. Az opcionális rész megrendeléséről ajánlatkérő szerződéskötésig értesíti az ajánlattevőt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db akkumulátoros műtői fúrómotor
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141113-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok
Legyen alkalmas kis orthopédiai és traumatológiai műtétek elvégzésére
2 ravaszos elektromos fúrómotor, min. 4,1 mm alapmotor, amelyekre különféle megmunkáló feltétek egy mozdulattal, segédeszköz nélkül rögzíthetőek, mosogatógépben tisztítható, autoklávozható 134ºc-on mind normál, mind pedig gyors autoclávban is /statim/ 1 db

Az alapmotor szeptikus, asszeptikus akkumulátorról és tápegységről is üzemeltethető
Az alapmotor fémházas és teljesen szigetelt legyen folyadék bejutásával szemben
Az alapmotor tömege ≤ 1000 gr
A motor teljesítménye minimum 100 W
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári
napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db neurológiai betegőrző központ 6 db monitorral
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok
Központi monitor
betegellenőrző monitorok jeleinek egyidejű monitorozása
Ágymelletti betegőrző monitor
monitornak biztosítani kell az összes előírt paraméter egyidejű mérésének lehetőségét
monitorok akkumulátora és részegységei (kijelző, modultartó, tápegység stb.) legyenek egy egységbe integrálva
monitorokat fali tartókkal kell a falon rögzíteni
a készülék kialakítása szükség esetén tegye lehetővé a házon belüli betegszállítás közbeni monitorozást
ugyanebből a célból a tartókaron történő rögzítést gyorsan oldható módon kell biztosítani
beépített akkumulátor legalább 2 óra hálózattól független üzemet kell biztosítania
készülék rendelkezzen legalább 10" képátlójú színes, érintéses vezérlést biztosító képernyővel
előírt összes paraméter egyidejű megjelenítését biztosítani kell
kezelési menürendszer és a kezelési kézikönyvek magyar nyelvűek legyenek
EKG
EKG görbék megjelenítése legalább 7 csatornán, 3/5 elektróda használatának lehetőségével
pulzusszám megjelenítése
teljes aritmia analízis, legalább 24 aritmia megkülönböztetése
aritmia riasztási határok állíthatósága
aritmia események tárolása a memóriában, azok visszahívhatósága, görbe és paraméter értékek együttesen
folyamatos görbetárolás biztosítása legalább 72 órára és annak visszahívhatósága
pacemaker spike detektálás

ST analízis az összes elvezetésen
ST értékek folyamatos megjelenítése a képernyőn
ST referencia görbék felvétele, megjelenítése

Mérőpontok automatikus és kézi beállításának lehetősége
Átlagos ST komplexumok grafikus megjelenítése
QT/QTc analízis
Qtc formula választási lehetőség
Légzés
légzési görbe és a légzésszám megjelenítése az EKG monitorozást megvalósító elektródák használatával mellkasi impedancia változásából
SpO₂ (Pulzoximetria)
Plethysmogram görbe megjelenítése a kijelzőn
szaturáció mérési tartomány minimum 40-100 %
perifériás pulzusszám mérés
perifériás pulzus hangerő beállítható, kikapcsolható
NIBP (nem invazív vérnyomásmérés)
oszcillometriás mérési elv
manuális és periodikus automata mérésindítás
szisztolés, diasztolés és átlag nyomás értékének kijelzése
automata vérnyomásmérés üzemmódban beállítható idő intervallumok legalább 1 perctől
Invazív vérnyomásmérés lehetősége (4db monitorban szükséges)
nyomástartomány (-20-280 Hgmm)
2db független mérőcsatorna, a csatornák címkézhetők
PAWP mérési lehetőség
Cardiac Output (CO) (2db invazív vérnyomás mérésére képes monitorban szükséges)
Termodilúciós szívperctérfogat mérés lehetősége beépítve
Hőmérsékletmérés lehetősége
2 csatornán, a hőmérséklet értékek és a hőmérséklet különbség megjelenítése
Riasztások
többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás
a riasztás hangereje állítható, meghatározott időre elnémítható
riasztási határérték felhasználó által, minden mért paraméterre és az aritmiás határértékekre beállíthatók
Trendek
Trendgyűjtés és tárolás minden mért paraméterre, minimum 120 óra
táblázatos és grafikus trend megjelenítés
az utolsó 500 db NIBP mérés tárolása visszahívhatósága
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Kardiológiai betegőrző központ 10 db monitor
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok
Telemetriás rendszer
4db páciens adóegységgel
Központi monitor
betegellenőrző monitorok és a telemetriás egységek jeleinek egyidejű monitorozása
Ágymelletti betegőrző monitor
monitornak biztosítani kell az összes előírt paraméter egyidejű mérésének lehetőségét
monitorok akkumulátora és részegységei (kijelző, modultartó, tápegység stb.) legyenek egy egységbe integrálva
monitorokat fali tartókkal kell a falon rögzíteni
a készülék kialakítása szükség esetén tegye lehetővé a házon belüli betegszállítás közbeni monitorozást
ugyanebből a célból a tartókaron történő rögzítést gyorsan oldható módon kell biztosítani
beépített akkumulátor legalább 2 óra hálózattól független üzemet kell biztosítania
készülék rendelkezzen legalább 10" képátlójú színes, érintéses vezérlést biztosító képernyővel
előírt összes paraméter egyidejű megjelenítését biztosítani kell
kezelési menürendszer és a kezelési kézikönyvek magyar nyelvűek legyenek
EKG
EKG görbék megjelenítése legalább 7 csatornán, 3/5 elektróda használatának lehetőségével
pulzusszám megjelenítése
teljes aritmia analízis
aritmia riasztási határok állíthatósága
aritmia események tárolása a memóriában, azok visszahívhatósága, görbe és paraméter értékek együttesen
folyamatos görbetárolás biztosítása legalább 72 órára és annak visszahívhatósága
pacemaker spike detektálás

ST analízis az összes elvezetésen
ST értékek folyamatos megjelenítése a képernyőn
ST referencia görbék felvétele, megjelenítése

Mérőpontok automatikus és kézi beállításának lehetősége
Átlagos ST komplexumok grafikus megjelenítése
QT/QTc analízis
Qtc formula választási lehetőség
Légzés
légzési görbe és a légzésszám megjelenítése az EKG monitorozást megvalósító elektródák használatával mellkasi impedancia változásából
SpO₂ (Pulzoximetria)
Plethysmogram görbe megjelenítése a kijelzőn
szaturáció mérési tartomány minimum 40-100 %
perifériás pulzusszám mérés
perifériás pulzus hangerő beállítható, kikapcsolható
NIBP (nem invazív vérnyomásmérés)
oszcillometriás mérési elv
manuális és periodikus automata mérésindítás
szisztolés, diasztolés és átlag nyomás értékének kijelzése
automata vérnyomásmérés üzemmódban beállítható idő intervallumok legalább 1 perctől
Invazív vérnyomásmérés lehetősége (4db monitorban szükséges)
nyomástartomány (-20-280 Hgmm)
2db független mérőcsatorna, a csatornák címkézhetők
PAWP mérési lehetőség
Cardiac Output (CO) (2db invazív vérnyomás mérésére képes monitorban szükséges)
Termodilúciós szívperctérfogat mérés lehetősége beépítve
Hőmérsékletmérés lehetősége
2 csatornán, a hőmérséklet értékek és a hőmérséklet különbség megjelenítése
Riasztások
többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás
a riasztás hangereje állítható, meghatározott időre elnémítható
riasztási határérték felhasználó által, minden mért paraméterre és az aritmiás határértékekre beállíthatók
Trendek
Trendgyűjtés és tárolás minden mért paraméterre, minimum 120 óra
táblázatos és grafikus trend megjelenítés
az utolsó 500 db NIBP mérés tárolása visszahívhatósága
Telemetria
a páciens egységeknek legalább az EKG monitorozását kell biztosítaniuk, minimum 5 elektróda felhelyezésével
a központon az EKG görbék és az ST, QT/Qtc értékek megjelenítését biztosítani kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje (hónap) (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1.§ (1), 3. §-a, 4. § (1) és a7.§. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (
közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja:a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában, valamint a 10.§ g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8.§ i) pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Kr.15.§ (1) bekezdése szerint. A Kbt. 74. § (
1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a
alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a
részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó
nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR rendszerben
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell
az ajánlat részeként megtenni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/ 1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi jelzőszámán az ajánlati felhívás
feladását megelőző évben 30 napot meghaladó sorbaállított tétel fordult elő. (321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. a) pont) A
sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelmények valamennyi rész tekintetében kerültek meghatározásra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja a ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD IV. szakasz a.) pontja szerinti nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően, ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló
döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására. Közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel.(Kbt.
65.§ (6) bek) A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármelymás szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): PI.1. a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: - pénzforgalmi jelzőszám megadása, - mióta vezeti az adott pénzforgalmi
számláját, - volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban konkrét dátum megjelöléssel,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ajánlatkérő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását kéri. Ajánlattevő csatolja
továbbá nyilatkozatát valamennyi számlavezető pénzintézetnél vezetett bankszámlájáról. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja a ajánlattevőket, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD IV. szakasz a.) pontja szerinti
nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4) bekezdésének
megfelelően, ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági
követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel.(Kbt. 65.§ (6) bek) A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármelymás szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért. M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti szállításait.Mivel ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe. A referencia igazolásnak / referencia
nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: - a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével), - a
szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége, - a
szállítás tárgyát (pontosan meghatározva), - a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölését, továbbá - nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó
ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, - a szakember – szakmai
tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan
részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/
vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves
időtartamon belül, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult: 1. részre történő ajánlattétel esetében,
legalább 1 db műtőasztal szállítására vonatkozó referenciával 2-3. részre történő ajánlattétel esetében legalább 1 db mikroszkóp
szállítására vonatkozó referenciával 4-5. részre történő ajánlattétel legalább műtéti vagy vizsgálótorony vizsgálótorony szállítására
vonatkozó referenciával 6. részre történő ajánlattétel esetében, legalább 1 db ultrahang diagnosztikai készülék szállítására vonatkozó
referenciával 7. részre történő ajánlattétel esetében, legalább 1 db műtői fúrómotor szállítására vonatkozó referenciával 8-9. részre
történő ajánlattétel esetében, legalább 1 db betegőrző központ szállítására vonatkozó referenciával M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő
valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberrel, aki legalább
középfokú végzettséggel és orvostechnikai eszközök szervizelése területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (11) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint történik. A fizetési határidő 60 (hatvan) nap a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§ alapján.
Alkalmazandó kötbérek:
Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő, hogy: A megajánlott termékek rendelkezzenek a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) és az in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek való
megfelelőséget igazoló CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal . Ennek bizonyítékait az ajánlathoz csatolni kell. A Kbt. 75. § (6)
bek-re tekintettel a 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja
le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az
ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem
szerkeszthető pdf formátum. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése]. 3. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 41/A. §-ában foglaltakra .
Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az Kbt. 69. §- ának (11a
) bekezdése alapján is történhet. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának
és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az Kbt. 41/A § (4)-(5) bekezdése alapján vizsgálja. A Kbt. 35. § (2a)
bekezdése szerint csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot. A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság
igazolásához igénybe vett szervezet vonatkozásában. . Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében ( közös) gazdasági társaság (
projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem
teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése
szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlattevőknek az EKR. 20. §-ának (4) bekezdése alapján
külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban
biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell
megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 13. Idegen nyelvű
dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított. Ajánlattevőnek ezen
feltételek teljesüléséről nyilatkoznia kell az ajánlatban. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem
tehető. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki adatlapot, kitöltve. Az ajánlatkérő a két hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért. Az
értékelési szempontokra adható pontok alsó és felső határa: 0-10. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám 0110)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint. V.I.3. pont folytatása: Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve
fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a
következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a
központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat. A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1
. Értékelési szempont: Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (10) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. A 2. számú értékelési részszempont szerinti értékelés: A 2. értékelési szempontra hónapban kell megadni
az ajánlatot. Egyenes arányosítás: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. 3. értékelési szempont képlettel leírva: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) (Alegkedvezőbb −
Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A részszempont szerint adható minimális (legnagyobb érték) ajánlati elem 6 hét. Az ez alatti
megajánlás érvénytelen. A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 1 hét, melynél kedvezőbb megajánlást 1 hétnek
vesz figyelembe az ajánlatkérő. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig
veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot
kapnak. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel követelményeinél: III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1., M/2.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák