Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15179/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Teljesítés helye:HU231, HU110, HU120, HU213, HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NG 12 Kft.;Elit Security Group Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK03997
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. - 132. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Csaba ügyvezető
Telefon: +36 12090400
E-mail: kozbeszerzes@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiving.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU110, HU120, HU213, HU331 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő Magyarországon telephelyei. A
teljesítés pontos helyeit a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Feladatleírás: II.1.4. pont szerint.
- BP, VIII. kerület, Fiumei út 22-24, 39 191 m2,
- Bp, VIII. kerület. Salgótarjáni út és Kőbányai út közötti terület 210 523 m2,
- Bp, III. kerület, Hajógyári sziget 74 668 m2,
- Kecskemét, Katona József tér 8. 3878 m2,
- 1146 Bp,, Hungária krt. 179-187. 9511 m2,
- 7677 Orfű Dollár út 73 613 m2,
- 8237 Tihany, Rév u. 1. 10 130 m2,
- 2087 Piliscsaba, Fő út 2. 5677 m2,
- 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 95. 17 999 m2,
- Bp, XIII. kerület, Szekszárdi út 19-25 9810 m2,
- 1046 Bp, Kinizsi u. 12. 4590 m2,
- Bp, XXI. kerület Hajóállomás u. 1. 3629 m2,
- Bp, VIII. kerület, Kőbányai út 27. 22 000 m2.
Opcionális mennyiség: Megbízó jogosult a havi átlagos keretóraszámoktól havonta maximum +30 %-kal eltérni
új teljesítési helyszínek, illetve a havi keretóraszámon felüli egyéb - a feladatleírásban megjelölt szolgáltatás
keretei között - további személy- és vagyonvédelmi igények kijelölésével, bevonásával.
Az ajánlatkérő jogosult a teljesítés helyét módosítani, ami nem minősül szerződésmódosításnak.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakembereivel segíti a
személyes vagyonvédelmi feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll
Ajánlatkérő rendelkezésére.
A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló
egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi
lehetőség biztosítását.
Továbbá a szerződés tárgya szerinti őrzési feladatok ellátásához az Ajánlatkérő jelenlegi üzemeltetési és/vagy
ellátási körébe tartozó ingatlanok száma országosan 13 objektum, amelyek száma, helyszíne a szerződés időtartama alatt a
felhívásban is előre jelzetten változhat. A változás történhet akár az egy földrajzi helyszínhez
tartozó épületek Ajánlatkérő üzemeltetési köréből történő kikerüléssel, így a szolgáltatás mennyisége az
adott helyszínen olyan mértékűre csökkenhet, vagy adott helyszínhez tartozó épületekkel oly mértékben
bővülhet, amely az adott helyszínen szolgáltató nyertes ajánlattevő teljesítését ellehetetleníti. Mindez olyan
ajánlatkérőtől független, külső bizonytalansági tényező, amely alapján Ajánlatkérőnek a teljesítési helyszínek
szerinti részajánlattétel lehetőségét nem áll módjában biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 078 - 174993

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NG 12 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Duna u. 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Elit Security Group Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1129670048 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdése a) pontja alapján kerül sor, az eredeti szerződés 9.5. pontja alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU110, HU120, HU213, HU331 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő Magyarországon telephelyei. A
teljesítés pontos helyeit a műszaki leírás tartalmazza.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatleírás: II.1.4. pont szerint.
- BP, VIII. kerület, Fiumei út 22-24, 39 191 m2,
- Bp, VIII. kerület. Salgótarjáni út és Kőbányai út közötti terület 210 523 m2,
- Bp, III. kerület, Hajógyári sziget 74 668 m2,
- Kecskemét, Katona József tér 8. 3878 m2,
- 1146 Bp,, Hungária krt. 179-187. 9511 m2,
- 7677 Orfű Dollár út 73 613 m2,
- 8237 Tihany, Rév u. 1. 10 130 m2,
- 2087 Piliscsaba, Fő út 2. 5677 m2,
- 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 95. 17 999 m2,
- Bp, XIII. kerület, Szekszárdi út 19-25 9810 m2,
- 1046 Bp, Kinizsi u. 12. 4590 m2,
- Bp, XXI. kerület Hajóállomás u. 1. 3629 m2,
- Bp, VIII. kerület, Kőbányai út 27. 22 000 m2.
Opcionális mennyiség: Megbízó jogosult a havi átlagos keretóraszámoktól havonta maximum +30 %-kal eltérni új teljesítési helyszínek, illetve a havi keretóraszámon felüli egyéb - a feladatleírásban megjelölt szolgáltatás
keretei között - további személy- és vagyonvédelmi igények kijelölésével, bevonásával.
Csillebérci Szabadidő Központ 2 fő 24 órás és 1 fő 12 órás
1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 40. Hunor Hotel 1 fő 24 órás
1023 Budapest, Mecset utca 14. 4 fő 24 órás
1068 Budapest, Benczúr utca 19. 2 fő 24 órás
1016 Budapest, Naphegy tér 1. munkanapokon 1 fő 24 órás és 1 fő 12 órás, hétvégén és ünnepnapokon 2 fő 24 órás
Az ajánlatkérő jogosult a teljesítés helyét módosítani, ami nem minősül szerződésmódosításnak.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakembereivel segíti a
személyes vagyonvédelmi feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll
Ajánlatkérő rendelkezésére.
A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló
egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi
lehetőség biztosítását.
Továbbá a szerződés tárgya szerinti őrzési feladatok ellátásához az Ajánlatkérő jelenlegi üzemeltetési és/vagy
ellátási körébe tartozó ingatlanok száma országosan 13 objektum, amelyek száma, helyszíne a szerződés időtartama alatt a
felhívásban is előre jelzetten változhat. A változás történhet akár az egy földrajzi helyszínhez
tartozó épületek Ajánlatkérő üzemeltetési köréből történő kikerüléssel, így a szolgáltatás mennyisége az
adott helyszínen olyan mértékűre csökkenhet, vagy adott helyszínhez tartozó épületekkel oly mértékben
bővülhet, amely az adott helyszínen szolgáltató nyertes ajánlattevő teljesítését ellehetetleníti. Mindez olyan
ajánlatkérőtől független, külső bizonytalansági tényező, amely alapján Ajánlatkérőnek a teljesítési helyszínek
szerinti részajánlattétel lehetőségét nem áll módjában biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 476 555 569
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NG 12 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Duna u. 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Elit Security Group Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződő felek a jelen szerződésmódosítással módosítják az „előzmények” pontban körülírt megbízási szerződés 2. pontjának 1. alpontját 2019. július 01-jei hatállyal az alábbiak szerint.
„Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokért Megbízottat az alábbi díjazás illeti meg (szerződés 9.5. és 9.6. pontja alapján):
- vagyonőrök díja: nettó 2.332, Ft/fő/óra + Áfa, azaz kettőezerháromszázharminckettő forint per fő per óra plusz általános forgalmi adó”
A szerződés módosításának időpontja: 2019. július 22.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát:
Szerződés 9.5. pont:
5. A szolgáltatás díjának értékállóságának fenntartása érdekében Megbízó a szerződés futamideje alatt egy alkalommal, legelőször a szerződés hatálybalépését követő 12. hónap elteltével maximum 10 %-os mértékben megemelheti azt, az erről szóló írásbeli értesítést követő hónap 1. napjától.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1129670048 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 476 555 569 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben