Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15202/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Somlószőlős Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Somlószőlős, Kossuth Lajos u. 96, hrsz. 95, 97, 98, 101/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Buildmaxcorp Építő Szociális Szövetkezet
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somlószőlős Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55428350
Postai cím: Kussuth Lajos Utca 164
Város: Somlószőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss János Norbert
Telefon: +36 88276001
E-mail: somloszolos@iplus.hu
Fax: +36 88276001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.somloszolos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Termelői piac fejlesztés Somlószőlős
Hivatkozási szám: EKR000670492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Termelői piac fejlesztés Somlószőlős
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Somlószőlős, Kossuth Lajos u. 96, hrsz. 95, 97, 98, 101/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 292,58 m2 hasznos alapterületű, fedett, részben zárt piaci elárusítótér építése: nyitott tér 257,77 m2, tároló 12,37 m2, női wc 5,55 m2, férfi wc 3,68 m2, előtér 4,20 m2, akadálymentes wc 4,28 m2, tároló 4,73 m2.
A területhez tartozó út, járda, parkoló kialakítása.
Akadálymentesítés.
Napelemes rendszer kiépítése.
Használati térelemek beszerzése.
A kiadott dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, 1897372276 iratazonosító

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12648 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Termelői piac fejlesztés Somlószőlős
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Buildmaxcorp Építő Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38712582
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 186
Város: Somlószőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8483
Ország: Magyarország
E-mail: buildmax.szocszov@gmail.com
Telefon: +36 306910088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33100525
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Somlószőlős, Kossuth Lajos u. 96, hrsz. 95, 97, 98, 101/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 292,58 m2 hasznos alapterületű, fedett, részben zárt piaci elárusítótér építése: nyitott tér 257,77 m2, tároló 12,37 m2, női wc 5,55 m2, férfi wc 3,68 m2, előtér 4,20 m2, akadálymentes wc 4,28 m2, tároló 4,73 m2.
A területhez tartozó út, járda, parkoló kialakítása.
Akadálymentesítés.
Napelemes rendszer kiépítése.
Használati térelemek beszerzése.
A kiadott dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33100525
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Buildmaxcorp Építő Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38712582
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 186
Város: Somlószőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8483
Ország: Magyarország
E-mail: buildmax.szocszov@gmail.com
Telefon: +36 306910088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3 A kivitelezés befejezési határideje: 2019. december 15., mely időpont jelenti a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását és az átadási dokumentáció (megvalósulási és minősítési terv 3-3 példányban) átadását.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a szerződés megkötését követően észlelte, hogy a módosított Támogatói okiratban rögzített, a projekt fizikai befejezését tartalmazó határidő és a szerződés szerinti határidő között ellentmondás van, mely veszélyezteti a projekt elszámolhatóságát. A Támogatói okiratban foglalt határidő és a szerződés szerinti határidő közti összhang megteremtése szerződésmódosítással lehetséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33100525 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33100525 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben