Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15203/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv készítése“
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv készítése“
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest
XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv
készítése”.
I. Tervezés, engedélyeztetés.
Budapest XXII. kerület Városház téri villamos végállomás, villamospálya és áramellátási hálózat, az esélyegyenlőségi
feltételeknek megfelelő megállóhelyek, BKK ügyfélcentrum, valamint a Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca közúti és
forgalomtechnikai fejlesztése, kapcsolódó közmű, közterület-rendezés, továbbá a Leányka utca megállóhely akadálymentesítése.
- Vágányépítés: 1 300 vm.
- Kettős vágánykapcsolat: 1 db.
- Egyszerű vágánykapcsolat: 1 db.
- Villamos megállóhely-(át)építés: 5 db.
- Felsővezeték-építés: 1 300 m.
- Tartózkodó épület, ügyfélcentrum kialakítás: 1 db.
- Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 27 000 m².
- Forgalomtechnika (közúti jelző létesítés, átalakítás): 14 csomópont.
A feladat részeként:
- engedélyezési terv elkészítése,
- településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása,
- engedélyek megszerzése,
- kiviteli terv elkészítése.
Az elkészített tervdokumentációk és azok digitális szerkeszthető változata a szerződésben rögzített darabszámban kerül átadásra
Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a terveket 5 db papír alapú + 1 db CD/DVD példányban kéri átadni.
II. Tenderdokumentáció készítés.
III. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
IV. Tervezői művezetés (a szerződés-tervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint).
A szerződésben rögzített feladatok teljesítése a műszaki leírásban meghatározott ütemezés szerint történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 036 - 058701

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 84 700 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.2.7. és VII.1.5. pontokban megjelölt napok naptári napban értendőek.
A nyertes ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41
A 4. sz. szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2018. január 25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
VII.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv készítése”.
I. Tervezés, engedélyeztetés.
Budapest XXII. kerület Városház téri villamos végállomás, villamospálya és áramellátási hálózat, az esélyegyenlőségi
feltételeknek megfelelő megállóhelyek, BKK ügyfélcentrum, valamint a Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca közúti és
forgalomtechnikai fejlesztése, kapcsolódó közmű, közterület-rendezés, továbbá a Leányka utca megállóhely akadálymentesítése.
- Vágányépítés: 1 300 vm.
- Kettős vágánykapcsolat: 1 db.
- Egyszerű vágánykapcsolat: 1 db.
- Villamos megállóhely-(át)építés: 5 db.
- Felsővezeték-építés: 1 300 m.
- Tartózkodó épület, ügyfélcentrum kialakítás: 1 db.
- Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 27 000 m².
- Forgalomtechnika (közúti jelző létesítés, átalakítás): 14 csomópont.
A feladat részeként:
- engedélyezési terv elkészítése,
- településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása,
- engedélyek megszerzése,
- kiviteli terv elkészítése.
Az elkészített tervdokumentációk és azok digitális szerkeszthető változata a szerződésben rögzített darabszámban kerül átadásra
Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a terveket 5 db papír alapú + 1 db CD/DVD példányban kéri átadni.
II. Tenderdokumentáció készítés.
III. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
IV. Tervezői művezetés (a szerződés-tervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint).
A szerződésben rögzített feladatok teljesítése a műszaki leírásban meghatározott ütemezés szerint történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1866
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 97 160 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 3.1., 3.2., és 3.3 pontjai az alábbaik szerint módosulnak:
3.1. Vállalkozó köteles a szerződést legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 1866. napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:
3.2. A XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia út Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása munkarész (1. Munkarész) ütemezése az alábbiak szerint módosul:
3.2.5. Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 796. nap.
3.2.6. Vasút és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 796. nap.
3.2.7. Kiviteli terv és korrigált látványterv elkészítése, valamint tenderdokumentáció elkészítése: A szerződés hatályba lépést követő 826. nap.
3.2.9. Tervezői művezetés: A szerződés hatályba lépést követő 1866. nap.
3.3. A Mária Terézia utca - Kossuth Lajos utca - Tóth József utca - nagytétényi út csomópontban építendő körforgalom megvalósítása munkarész (2. Munkarész) ütemezése az alábbiak szerint változik:
3.3.3. Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 796. nap.
3.3.4. Közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 796. nap.
3.3.5. Kiviteli terv és korrigált látványterv elkészítése, valamint tenderdokumentáció elkészítése: A szerződés hatályba lépést követő 826. nap.
3.3.6. Tervezői művezetés: A szerződés hatályba lépést követő 1866. nap.
A szerződés 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Vállalkozót a szerződés 2.1. pontjában meghatározott szerződésszerű, megrendelő által igazolt teljesítés esetén 97.160.000.- Ft. + ÁFA vállalkozói díj illeti meg, melyből az 1. Munkarész ellenértéke 82.160.000,- Ft + ÁFA, a 2. munkarész ellenértéke 15.000.000,- + ÁFA.
A szerződés 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
Vállalkozó az 1. Munkarész vonatkozásában az alábbi ütemezés szerint, az alább meghatározott összegben jogosult számlát kiállítani.
4. számla (a Szerződés 3.2.5. pontjában írt feladatok, Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén): az 1. Munkarészre vonatkozó eredeti, 69.700.000, -Ft Vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összeg, azaz nettó 10.455.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tízmillió-négyszázötvenötezer forint plusz Általános Forgalmi Adó összeg, Előleg visszafizetés mértéke az igényelt előleg %-ában (a teljes Vállalkozói díjat alapul véve: 20 %
5. számla (a Szerződés 3.2.6., valamint 3.2.7. pontjában írt feladatok, Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén): az 1. Munkarészre vonatkozó eredeti, 69.700.000, -Ft Vállalkozói díj 40 %-ának megfelelő összeg, azaz nettó 27.880.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonhétmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint plusz Általános Forgalmi Adó összeg, valamint a vasúthatósági független tanúsítás díja, azaz nettó 5.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötmillió forint plusz Általános Forgalmi Adó összeg, Előleg visszafizetés mértéke az igényelt előleg %-ában (a teljes Vállalkozói díjat alapul véve: 20 %
7. számla (a Szerződés 3.2.9. pontjában írt feladatok, Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén): az 1. Munkarészre vonatkozó eredeti, 69.700.000, -Ft Vállalkozói díj maximum 5 %-ának megfelelő összeg, azaz nettó 3.485.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió-négyszáznyolcvanötezer forint plusz Általános Forgalmi Adó összeg, Előleg visszafizetés mértéke az igényelt előleg %-ában (a teljes Vállalkozói díjat alapul véve: 0 %
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó levelében tájékoztatta megrendelőt, hogy módosult a 289/2012. (X.11.) Korm rendelet, mely értelmében a létesítési, átépítési, bontási és használatbavételi engedélyezési eljárásokban megfelelőség-értékelő szervezet tanúsításának megléte a vasúthatósági engedély kiadásának feltétele. Megrendelő kérte Vállakozót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéséket az eljárás sikeres lefolytatása érdekében. Vállalkozó jelezte, hogy a tanúsítás megszerzésével kapcsolatos díj és költség megfizetését nem vállalja, továbbá a független tanúsítás megszerzése, valamint a BKV Zrt. üzemeltetői nyilatkozata kiadásának, az e-közmű rendszerben kért nyilatkozatok megadásának, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal tulajdonosi nyilatkozata kiadásának megrendelőtől és vállalkozótól független késlekedése miatt a teljesítési határidők, a tanúsítás megszerzése miatt a vállalkozói díj módosítása szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 84 700 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 97 160 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben