Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15234/2019
CPV Kód:42642000-8
Ajánlatkérő:VARIO Holzbau Kft.
Teljesítés helye:4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.;4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.;4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.;4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.;4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.;4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Fa termékek feldolgozása
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VARIO Holzbau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80622857
Postai cím: Vasút Út 73
Város: Baktalórántháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 4561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 72489963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.czukor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000581682019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000581682019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Fa termékek feldolgozása
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Faipari gépsor beszerzése és egyéb gépek besz.
Hivatkozási szám: EKR000581682019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Faipari gépsor és egyéb faipari gépek és csomagoló gép beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Faipari gépsor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. faipari gépsort, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termék főbb paraméterei: 1 db. Leszabó körfűrész: Alsó elrendezésű körfűrészlap, Elektromosság 400 V/50 Hz; 1 db. Automata sorozatvágó gép: 1 db. Előtoló lánc szélessége: 390 mm; 1 db. Optimalizáló berendezés: Előtolási sebesség: max. 180 m/perc; 1 db. 5 fejes profilozó automata: Fokozatmentes előtolás: 15-40 m/perc; 1 db. Hossztoldó berendezés: Marási magasság: 150 mm; 1 db. Enyvfelhordó: Motorteljesítmény: 2 x 0,25 kW, Előtolás sebessége: fokozatmentes, 5-50 m/perc; 1 db. Tömbösítő prés: Nyomáscsökkentő szelep: 20-120 bar, 6 db hidraulikus homloknyomó berendezés csapágyazott kocsikon, külön vezérléssel; 1 db. Kombinált gyalugép: Motorteljesítmény: 5,5 kW, elszívás igény: 1810 m³/h; 1 db. Radiál körfűrész: Motorteljesítmény 3 kW, Vágási magasság 90 fokban (D 400 mm) 100 mm (125 mm), 1 db. Asztalos maró: Tengely fordulatszáma: 3000/4500/6000/9000 fordulat/perc, Motorteljesítmény: 5,5 kW; 1 db. Csavarkompresszor: Villamos teljesítmény: 15 kW. Az AK a próbaüzem mértékét: 1 műszakban, azaz 8 órában, míg a szárító és a K5 vezérlés kiegészítés esetében 23 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Automata sorozatvágó gép: Amennyiben a hasított mennyiség nem éri el a 10.000 fm, illetve ferde vágású, vagy repedt lamellák találhatók a mennyiségben, az eredmény nem megfelelő. Optimalizáló berendezés: Amennyiben a megadott folyóméter nem éri el a 1800 fm, az eredmény nem megfelelő. Az 5 fejes profilozó automata: Amennyiben a gyalult mennyiség nem éri el a 7.200 fm-t, illetve kiszakadások, bemarások találhatók a darabokon, az eredmény nem megfelelő. Hossztoldó: Amennyiben a hossztoldott késztermék eltörik, az eredmény nem megfelelő. Csavarkompresszor: Amennyiben a próbaidő időtartama alatt a kompresszor leáll, vagy nem tudja a megfelelő mennyiségű levegőt szolgáltatni (1500 l/perc), vagy a sűrített levegő (nedves, olajos), az eredmény nem megfelelő. Leszabó körfűrész: Amennyiben a gép nem tudja a megadott mennyiséget felszabni, az eredmény nem megfelelő. Radiál körfűrészgép: Amennyiben a megadott vastagságú anyagokat a nem tudja átvágni, az eredmény nem megfelelő. Kombinált gyalugép: Amennyiben a megmunkálási méreteltérés nagyobb, mint 0,1 mm, illetve kiszakadások, bemarások keletkeznek,az eredmény nem megfelelő. Asztalos marógép: Amennyiben a megmunkálási méreteltérés nagyobb,mint 0,1 mm, illetve kiszakadások,bemarások keletkeznek,az eredmény nem megfelelő. Tömbösítő prés: Amennyiben a lamellák között rés keletkezik, a ragasztás elválik, az eredmény nem megfelelő. Enyvfelhordó gép: Amennyiben a ragasztás elválik, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Leszabó körfűrész: 600-750 mm; Automata sorozatvágó gép: 50-100 db.; Optimalizáló berendezés: 300-366 db.; 5 fejes profilozó automata: 15-40 m/perc; Hossztoldó: 75-100 kN; Enyvfelhordó gép: 30-50 m/perc; Tömbösítő prés: 80-120 mm; Kombinált gyalugép: 16-22 m/perc; Radiál körfűrészgép: 450-545 mm; Asztalos marógép: mínusz 5-mínusz 45 fok; Csavarkompresszor: 1500-1705 l/perc. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A körfűrésszel ø 550 mm fűrészlappal átvágható 50 mm vastag fa szélessége mm-ben meghatározva. A min. elv. ért: 600 mm szél., max. ért.: 750 mm. 4
2 Automata sorozatvágó gép: A gépet vez. prog. lévő vágólisták száma (minden lista 10 ért. tart.) db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 50 db., max. ért.: 100 db. 5
3 Optimalizáló berendezés: A végrehajtott vágások száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 300 vágás, max. ért.: 366 vágás. 3
4 5 fejes profilozó automata: A gép előtolási sebessége, m/perc értékben meghatározva. A min. elv. ért: 15 m/perc, max. ért.: 40 m/perc. 4
5 Hossztoldó: A présegység préselési ereje, kN értékben meghatározva. A min. elv. ért: 75 kN, max. ért.: 100 kN. 5
6 Enyvfelhordó gép: Az enyvfelhordó gép előtolási sebessége, m/perc értékben meghatározva. A min. elv. ért: 30 m/perc, max. ért.: 50 m/perc. 3
7 Tömbösítő prés: Az egyes nyomógerendákon lévő hidr. munkahenger cilindermozgása, mm-ben meghat. A min. elv. ért: 80 mm, max. ért.: 120 mm. 4
8 Kombinált gyalugép: A fokozatmentesen áll. előtolási sebességtart. m/perc érték. meghat. A min. elv. ért: 16 m/perc, max. ért.: 22 m/perc. 3
9 Radiál körfűrészgép: A ø 400 mm fűrészlappal átvágható fa munkadarab szél. mm ért. meghat. A min. elv. ért: 450 mm, max. ért.: 545 mm. 3
10 Asztalos marógép: A marótengely dönthetősége, fok értékben meghatározva. A min. elv. ért: mínusz 5 fok max. ért.: mínusz 45 fok. 3
11 Csavarkompresszor: A 15 kW-os villanymot. meghajt. kompr. 8 bar üzemi nyom. száll. sűr. levegő menny. bar értékben meghat. A min. elv. ért: 1500 l/perc, max. ért.: 1705 l/perc. 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 113
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. össz. ért. meghalad. 193 406 910 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Aprító gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. aprító gépet, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termék főbb paraméterei: Az aprítást V-rotor végezze ø 368 mm, 40 x 40 mm-es késekkel felszerelve. Névleges aprítási teljesítmény: 150 kg/h. Rotor szélesség: 800 mm. Az AK az üzem mértékét: 1 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben az aprító nem tuja az óránkénti 1 m3 mennyiséget előállítani, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Kések száma 32-42 db. homorú kés; Motor teljesítmény 18-22 kW.Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az aprítógép rotorján V alakban elhelyezkedő homorú kések száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 32 db, max. ért.: 42 db. 10
2 A rotor meghajtó motor teljesítménye kW értékben meghatározva. A min. elv. ért: 18 kW, max. ért.: 22 kW. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 113
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 8 916 639 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Félautomata csomagológép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. csomagoló gépet, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termékek főbb paramétere: Energiaigény: 2,0 kW. Pneumatika: 8 bar. Tekercselő gyűrű belső átmérője: 450 mm. Az AK a próbaüzem mértékét: 1 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a csomagolás nem megfelelő minőségű (a rakatok sérülnek), a gép nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Tekercselő gyűrű fordulatszáma: 140-200 fordult/perc; Csomagolandó anyag szélessége: 250-400 mm. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A tekercselőgyűrű fordulatszáma fordulat/perc ért. megadva. A min. elv. éték: 140 fordulat/perc, max. ért.: 200 fordulat/perc. 10
2 A csomagolandó anyag szélessége, mm értékben meghatározva. A min. elv. ért: 250 mm, max. ért.: 400 mm. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 113
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 8 945 180 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Autokláv
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania egy autokláv berendezést, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani, 1 munkanap alatt. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termék főbb műszaki paraméterei: Térfogat: 39,4 m3; Hidraulikaszivattyú 4 kW; Nyomószivattyú 5,5 kW; Kompresszor 1,1 kW; Vákum szivattyú: 2,2 kW; Mosószivattyú: 5,5 kW; 2 db csörlő; 2 db ajtó; 2 db hidraulikus híd. Méretei: Belső méret: 15 m x 1,2 m x 1,2 m; Külső méret: 18 m x 3,7 m x 2,7 m; Súly: 33 t. Üzemi hőmérséklet max. 50 °C. Az AK a próbaüzem mértékét: 1 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a kívánt fa méretek nem férnek be vagy a megajánlott Bar nyomás akár egyetlen mérés esetében nincs meg, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Impregnáló üzemi nyomása 13-18 Bar; Vákum szivattyú teljesítmény 1,6-2,2 kW. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A faanyag impregnáló ber. üzemi nyomás mértéke bar-ban meghatározva. A min. elvárt éték: 13 bar, max. érték: 18 bar. 10
2 A vákum szivattyú teljesítménye, kW értékben meghatározva. A min. elv. ért: 1,6 kW, max. ért.: 2,2 kW. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 113
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 97 231 197 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Szárító berendezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 4 db. szárító berendezést, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termékek főbb paraméterei: Minimális méretek hosszúság: 6,4 m; mélység: 6,7 m; magasság: 4 m. Minimális fa befogadó képesség: nettó 60 m3. Levegő keringető ventilátorok száma: min. 3 db. A kamra energiaszükséglete: min. 260 kW. Faanyag hőmérsékletmérő: min. 4 db. Egyensúlyi nedvességmérő: min. 2 db. Levegő hőmérsékletmérő: min. 4 db. Falszerkezet: min. 100 mm vastag hőszigetelő panel. Az AK a próbaüzem mértékét: 23 naptári napban határozza meg (egy szárítási ciklus). A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a nedvességtartalom meghaladja a szárítási ciklus végén a 10%-t, vagy alatta van a 8%-nak, az eredmény nem megfelelő. Amennyiben a szárított faanyagon elszíneződés tapasztalható és a repedések, deformációk meghaladják a mennyiség 5 %-t, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Szárítási idő 23-19 nap; Egy kamrában lévő ventilátor szám 3-6 db; Egy kamrában lévő fa hőmérsékletmérő szonda 4-8 db; Egyensúlyi nedvességmérő szenzor 2-4 db. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szárító berendezés szárítási ideje (gyorsasága) napban meghatározva. A min. elv. ért: 23 nap, max. ért.: 19 nap. 10
2 A szárítókamrákban lévő ventilátorok darabszáma db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 3 db., max. ért.: 6 db. 10
3 A szárítókamrákban lévő egyensúlyi nedvességmérő szenzorok száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 2 db., max. 4 db. 5
4 A szárítókamrákban lévő fa hőmérsékletmérő szondák száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 4 db., max. 8 db.  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 113
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 76 579 255 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: K5 vezérléskiegészítés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. vezérlés kiegészítő berendezést, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. A beszerzendő termékek főbb paraméterei: A vezérlés teljesen grafikus kezelői felületet biztosítson. A vezérlő rendszer legyen csatlakoztatható a számítógéphez távvezérlés céljából. A vezérlés egyidejűleg tudjon vezérelni minimum: 4 db levegő hőmérsékletmérő szondát; 2 db egyensúlyi nedvességtartalom szenzort; 4 db faanyag nedvesség mérő szondát; 3 db légsebesség érzékelőt; 2 db víz hőmérsékletmérő szondát; 4 db faanyag hőmérsékletmérő szondát. Az AK a próbaüzem mértékét: 23 naptári napban határozza meg (egy szárítási ciklus). A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a nedvességtartalom meghaladja a szárítási ciklus végén a 10%-t, vagy alatta van a 8%-nak, az eredmény nem megfelelő. Amennyiben a szárított faanyagon elszíneződés tapasztalható és a repedések, deformációk meghaladják a mennyiség 5 %-t, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Szárítási idő 23-19 nap; Egy kamrában lévő fa hőmérsékletmérő szonda 4-8 db; Egyensúlyi nedvességmérő szenzor 2-4 db. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szárító berendezés szárítási ideje nap értékben meghatározva. A min. elv. ért: 23 nap, max. ért.: 19 nap. 10
2 A szárítókamrákban lévő egyensúlyi nedvességmérő szenzorok száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 2 db., max. 4 db. 10
3 A szárítókamrákban lévő fa hőmérsékletmérő szondák száma, db. értékben meghatározva. A min. ért: 4 db., max. 8 db. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 113
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 26 405 159 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő aki a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. §-ban meghatározottaknak megfelelően nem tudja igazolni a kizáró okok aluli mentességét. Az ajánlattevőnek a rendelet 1. § alapján az ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával – a rendelet 3. § alapján - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt az ajánlatkérő, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhívja a kizáró okok tekintetében az előírt igazolások benyújtására. Az ajánlattevő természetesen a fentieken túlmenően benyújthatja azon konkrét iratait is, melyekkel a kizáró okok alóli mentességét kívánja igazolni, de ez nem kötelező. Ha azonban benyújtja ezen iratokat, akkor az ajánlatkérő megvizsgálja azokat és adott esetben, ha az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető akkor, vagy elfogadja azokat, vagy hiánypótlásra szólítja fel a nyertes ajánlattevőt a benyújtott iratok pótlása, vagy tartalmának kiegészítése, korrigálása érdekében. Az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, az ajánlat benyújtásakor, a szerződéskötésig ismerté vált alvállalkozókat a szerződéskötésig nevezze meg. Az ajánlattevő és a kapacitást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alpontja alapján az ajánlatkérő (AK) igényli, hogy az ajánlattevő (AT) igazolja az adott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt –e, 15 napot meghaladó mértékű sorba állítási tétele. A sorban álló tétel alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az AK azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja. Az igazolásnak valamennyi számlaszámra és az adott időszak alatt megszüntetett számlaszámokra is ki kell terjednie. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján 15 napnál több napnál volt sorba állítási tétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 főt, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonásra kerülő személynek végzettségét okirattal - azaz államilag elismert felsőfokú (főiskola, vagy egyetem) gépész mérnők végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatával, kell igazolni - az ajánlatkérő elfogadja az evvel egyenértékű okirat másolatával igazolt végzettséget is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia, a képzettséget igazoló szakmai gyakorlatát, a szakember által aláírt önéletrajzzal kell igazolni. A szakmai gyakorlat tekintetében, az önéletrajzban fel kell tüntetni, hogy az adott szakember mely évben fejtette ki gépészmérnöki tevékenységét. Az ajánlatkérő igényli, hogy az ajánlattevő az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is nyújtsa be. A szakembernek a rendelkezésre állási nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén milyen tevékenységi körben, milyen foglalkoztatottsági formában áll rendelkezésre a szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt.
Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel. Az alkalmassági követelmény minden rész tekintetében releváns. Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az adott szakember minden rész tekintetében is bemutatható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt személlyel, aki felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi, vagy evvel egyenértékű (Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia!) gépészmérnök végzettséggel, és minimum 3 évben gépészeti technológiai ismeretekre vonatkozó, szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az alkalmassági követelmény minden rész tekintetében releváns.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az AK 30% előleget biztosít az AT számára. Az AK 1 rész 50%, és 1 végszámla 50% benyújtására ad lehetőséget. A kifizetéseket a 2007. évi CXXVII törvény 159. §, illetve a Ptk. 6: 130. § (1) és (2) bekezdése alapján hajtja végre. Az AK a szerződés biztosítékaként többek közt a teljes szerződési értékre vonatkozóan késedelmi – 1%/nap - és meghiúsulási – 30% - kötbért köt ki, mely a végszámlából kerül levonásra, az előleggel együtt. A jótállás határidejét az AK 24 hónapban határozza meg, mely kezdetének időpontja a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel dátuma. A beszerzés utófinanszírozott, a számlákat az AK fizeti ki. A kötbér vetítési alapja a szerződés ÁFA nélküli, nettó összege és a maximális késedelmi kötbér mértéke 20 %. Késedelmes fizetés esetén az AK késedelmi kamatot köteles fizetni. A támogatási intenzitás 50% és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetés során be kell tartania a Kbt. Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit. Részl. a dok.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az EKr 26. § (2) bekezdés kerül alkalmazásra.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR informatikai rendszer.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ban és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) (EKr.) Korm. rendelet 15. § és 17. §-ban meghatározottak alapján kerül sor a bontás végrehajtására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott, egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány kitöltésének részleteit, az AK a dokumentációban határozta meg.
2.) Az alkalmassági feltételek tekintetében az AT-nek az EEKD űrlapon kell nyilatkoznia.
3.) Az AK meghatározza, hogy az AT ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön nyilatkozatot ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.) Az AK előírja, hogy az AT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozatban jelölje meg a ajánlatának azt a részét és %-os arányát (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és az alvállalkozó adószámát.
5.) Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ki az a szervezet - név, székhelycím - akire támaszkodva kívánja az alkalmassági követelményeket teljesíteni. Az AK meghatározza, hogy az AT az ajánlatához csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdésben meghatározott, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezet nyilatkozatát, melyben a szervezet arról nyilatkozik, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon hajtja végre az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek nyilatkozatát csak az adott rész és/vagy az adott alkalmassági feltétel tekintetében kell megadnia.
6.) Az AK az adott esetben lefolytatásra kerülő elektronikus árlejtés eredményének kialakulását követően, ezen eljárási cselekmény elmaradása esetén az ajánlatok értékelését követően megvizsgálja a Kbt. 72. § alapján az érvényes ajánlatok ajánlati árát azon szempontból, hogy az adott ajánlati ár nem minősül e aránytalanul alacsony ajánlati árnak. Az AK meghatározza, hogy a becsült érték -20% alatti értéket automatikusan aránytalanul alacsony ajánlati árnak tekinti, és vizsgálni kívánja azt.
7.) Az AK meghatározza, hogy a dokumentációban egyéb a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat is előírt, és azoknak, az ajánlattevőnek meg kell felelnie.
8.) A dokumentáció tartalmazza az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét.
9.) Az AK a dokumentációban részletesen meghatározza az ajánlattétel egyéb szabályait, különösen a Kbt. 66. § (4) bekezdésre, a 76. § (9) bekezdés c-d) alpontra, valamint az 50. § (2) bekezdés p) alpontra figyelemmel. Az AK szintén a dokumentációban részletesen meghatározza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. §-ban előírtakat, valamint a 30. § (4) bekezdés alapján szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az alkalmassági feltételeket, és a 13. §-ban meghatározottakat.
10.) Az AK az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót foglalkoztatja. Lajstrom száma: 00083.
11.) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, ezért AK az ajánlati kötöttség 2 hónapja alatt 60 napot ért.
12.) Az AK előírja, hogy az AT nyilatkozzon a konkrét, megajánlott termék típusáról és származási helyéről.
13.) Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevőnek a minőségi bírálati elemek ellenőrizhetősége miatt nyilatkozatot kell tennie a Kbt. 76. § (13) bekezdésében foglaltak alapján. Részletek a dokumentációba.
14.) Az autokláv, a szárító berendezések és a K5 vezérlés kiegészítés tekintetében megismételt eljárásra kerül sor.
15.) Az AK nem kéri, hogy a nyertes AT alapítson gazdasági társaságot a szerződés teljesítése érdekében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák