Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15254/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51/A-C.;HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51/A-C.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PAN-AL TRADE Kft;PAN-AL TRADE Kft
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia
Telefon: +36 304321329
E-mail: szemeredi.anna@filmalap.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyílászáró csere és egyéb építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000635022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő tulajdonában lévő épület komplexum homlokzati nyílászáróinak cseréje és egyéb építési munkálatok elvégzése 2 részben.
1. rész:
Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje.
Mennyiség: 117 db ablak, 7 db ajtó, fix elemek, egyéb elemek (pl. takarólécek, kilincsek, dilatációk, sorolók stb.)
A meglévő nyílászárókat ki kell bontani, és a bontott anyagokat a veszélyességi osztályuknak és EWC kódjuknak megfelelően kell kezelni, elszállítani és szükség szerint veszélymentesíteni. A cserélendő nyílászárók teljes felülete 661,8 m2. A belső oldalon 380 m2 feszített alu lamellás reluxa kerül felszerelésre.
2. rész:
Különféle építési munkák (Bontási és építési - , épületgépészeti -, biztonságtechnikai munkák) elvégzése:
Közkonyhai szagelszívás, bejárat biztonság technikai felszerelése, digitalizációs helyiség kialakítás (burkolat, festés, stb.), padló-csere, -csiszolás, tisztasági festés.
Épületen belüli kerékpártároló kialakítása 9m2-en, kisebb felújítási munkák összesen 11 helyiségben az alábbiak szerint: szalagparketta cseréje összesen kb. 43,5 m2-en, padlószőnyeg cseréje összesen kb. 30 m2-en, falfestés összesen kb 481 m2-en, parketta csiszolás összesen kb 54 m2-en, laminált padló burkolat összesen kb. 30 m2-en. Továbbá közkonyha nagykonyhai elszívó berendezéseinek (4 db) bontása és új rendszer kialakítása, nagyvetítő nézőterén 1 db új inverteres klímaberendezés felszerelése.
A felújítás alkalmával figyelembe kell venni, hogy az épületben folyamatos munkavégzés zajlik, a csatlakozó szerkezetek védelmét, a folyamatos takarítást és hulladék-elszállítást biztosítani kell. Kerülni kell a nagy zajjal járó tevékenységet, illetve, ha ez elkerülhetetlen, akkor erről Építtetőt 48 órával előbb írásban értesíteni kell.
A tervezett kerékpár tárolóban lévő beton pultokat el kell bontani. Az oldalfalakat KPS, vagy azzal egyenértékű vakolattal kell ellátni, az aljzatra greslap burkolat kerül a fentebb ismertetett technológiával. Az oldalfalakat diszperzites festékkel kell lefesteni, a bejárati ajtót matt vagy selyemfényű zománcfestékkel kell mázolni, a megfelelő felületi előkészítés után.
A feladatok pontos leírását a műszaki leírás tartalmazza teljeskörűen.
Ajánlatkérő 2019. június 4. napján 10:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozási hely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/A-C.
A belépés feltétele:
— részvételi szándék jelzése az EKR rendszeren keresztül (Egyéb kommunikáció formájában), a résztvevők nevének és gépjárművel érkezés esetén a gépjármű rendszámának megadásával a bejárás napján 08:00 óráig.
Ajánlatkérő helyszíni kapcsolattartójának neve, elérhetősége: Molnár Balázs, telefon +36 20 915 1275
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94124360 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyílászárók cseréje
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51/A-C.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje.
117 db ablak, 7 db ajtó, fix elemek, egyéb elemek (pl. takarólécek, kilincsek, dilatációk, sorolók stb.)
A cserélendő nyílászárók teljes felülete 661,8 m2. A belső oldalon 380 m2 feszített alu lamellás reluxa kerül felszerelésre.
A cserére szoruló nyílászárók az „A” szárnyban helyezkednek el, a Filmlabor Igazgatóság által használt területeken.
A meglévő nyílászárókat ki kell bontani, és a bontott anyagokat a veszélyességi osztályuknak és EWC kódjuknak megfelelően kell kezelni, elszállítani és szükség szerint veszélymentesíteni.
A kibontott nyílászárók helyett kívül-belül RAL 7004 (Signalgrau) Renolit 700405 színű, vagy azzal egyenértékű Deceuninck Inoutic típusú, vagy azzal egyenértékű (5 kamrás, 70 mm beépítési mélységű) profilból gyártott műanyag nyílászárókat kell beépíteni, 4(LOW-E)-12-4-12-4(LOW-E) argon gáz hőszigetelő üveggel, (Uw=1,15 W/m2), ROTO NT vasalattal.
A nyílászárók körül a külső oldalon 60 mm vastag kávaszigetelés készül XPS lemezzel, hálózva-tapaszolva, vakolva.
Az új külső ablakpárkányok porszórt alu párkányok mechanikai rögzítéssel.
Az új nyílászárók osztási rajzolata a meglévő nyílászárókét követi.
A nyílászárók cseréje kizárólag a külső oldalról oldható meg, mivel az épületben folyó munka folyamatos jellegű. A kibontott nyílászáró helyére az újat azonnal be kell építeni, a szél-és vízállóságot, valamint a belső oldali páravédelmet biztosítva. A belső kávákat a roncsolódás ellen meg kell védeni. A kívülről roncsolt kávákat min. 60 mm-es XPS kávaborítással kell kialakítani, hogy a tok körül kialakuló hőhidakat csökkenteni lehessen. Az így elkészített kávaborítást hálózni-glettelni és vakolni kell.
Az építési törmeléket szabályszerűen el kell szállítani, szükség esetén veszélymentesíteni.
Az épület homlokzatát a munkavégzéshez részlegesen fel kell állványozni, az erre vonatkozó munka-és balesetvédelmi utasításokat be kell tartani.
A feladatok pontos leírását a műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza teljes körűen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Beépítésre kerülő termékek Ug értéke (üveg hőátbocsátási együttható) (W/m2K) (min. 0,7 - max. 1,15) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó ajánlati ár (10% tartalékkal számolva Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A "Beépítésre kerülő termékek Ug értéke (üveg hőátbocsátási együttható) (W/m2K) (min. 0,7 - max. 1,15)" értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására ajánlattevőnek szükséges az ajánlatában gyártói teljesítményigazolást becsatolni!

II.2.1)
Elnevezés: Egyéb építési beruházások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45111100-9
45262300-4
45300000-0
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51/A-C.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Különféle építési munkák (Bontási és építési - , épületgépészeti -, biztonságtechnikai munkák) elvégzése:
Közkonyhai szagelszívás, bejárat biztonság technikai felszerelése, digitalizáció helyiség kialakítás (burkolat, festés, stb.), padló-csere, -csiszolás, tisztasági festés.
Épületen belüli kerékpártároló kialakítása 9m2-en, kisebb felújítási munkák összesen 11 helyiségben az alábbiak szerint: szalagparketta cseréje összesen kb. 43,5 m2-en, padlószőnyeg cseréje összesen kb. 30 m2-en, falfestés összesen kb 481 m2-en, parketta csiszolás összesen kb 54 m2-en, laminált padló burkolat összesen kb. 30 m2-en. Továbbá közkonyha nagykonyhai elszívó berendezéseinek (4 db) bontása és új rendszer kialakítása, nagyvetítő nézőterén 1 db új inverteres klímaberendezés felszerelése.
A falak jelen felújítás keretein belül tisztasági festést kapnak, mely alkalmával 2 réteg diszperziós festéket kell azokra felhordani, hengerrel vagy sűrített levegős festékszóróval. A csatlakozó szerkezetek (pl. nyílászárók, padlók) felületének védelméről gondoskodni kell.
Az érintett helyiségekben laminált padlóburkolatot kell készíteni külön ragasztás nélkül, 2 mm-es habalátét lemezre, lábazattal, kompletten, Quick-Step IMPRESSIVE ULTRA IMU1848, vagy azzal egyenértékű termékkel.
A kijelölt helyiségekben található, fa kopóréteggel ellátott szalagparkettákat fel kell csiszolni, és azokat matt vagy selyemfényű lakk védőréteggel kell ellátni.
A 2. számú irodában a beépített szekrény ajtaját ki kell cserélni 18 mm-es bútorlapból készültre, a meglévővel azonos kialakítással, középen felnyíló kivitelben, hagyományos vasalattal ellátva, ABS élzárással.
A csatlakozó felületeket, padlóburkolatokat minden esetben meg kell védeni.
A sittet és építési törmeléket össze kell gyűjteni, és engedéllyel rendelkező hulladéllerakóba kell elszállítani, melyet megfelelően dokumentálni szükséges.
A munka végeztével a helyiségeket és az egyéb, beszennyeződött területeket ki kell takarítani (piperetakarítás minőségben).
A feladatok pontos leírását a műszaki leírás tartalmazza teljeskörűen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (36 hónapon felül) az épületgépészeti szerelések esetében (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 2
2 Többletjótállás (12 hónapon felül) az épületgépészeten kívüli egyéb építési szerelések esetében (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó ajánlati ár (10% tartalékkal számolva Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyílászárók cseréje
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAN-AL TRADE Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41535341
Postai cím: Dembinszky Utca 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
E-mail: panaltrade@gmail.com
Telefon: +36 14280737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13028777
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24873532242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82481630
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyílászáró gyártás és beépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PAN-AL TRADE Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41535341
Postai cím: Dembinszky Utca 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24873532242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Egyéb építési beruházások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAN-AL TRADE Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41535341
Postai cím: Dembinszky Utca 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
E-mail: panaltrade@gmail.com
Telefon: +36 14280737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13028777
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24873532242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11642730
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242

Hivatalos név: PAN-AL TRADE Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41535341
Postai cím: Dembinszky Utca 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24873532242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges