Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15274/2019
CPV Kód:38500000-0
Ajánlatkérő:Pest Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23304152
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Alapy Kata
Telefon: +36 14856900
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Fax: +36 14856903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboreszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000845252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38500000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / A Pest Megyei Kormányhivatal KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” című projekt keretében megvalósított laboreszközök beszerzése (szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása), a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján kerül megindításra (feltételes közbeszerzés), tekintettel arra, hogy Vevő jelenleg 2018. december 31-ig rendelkezik Támogatási Szerződéssel. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő feltételes szerződés hatálybalépésének feltétele a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének időbeli hatályára vonatkozó módosítás – minimum 2019. szeptember 31-ig történő hosszabbítás – jóváhagyása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 009819 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 106 - 258421
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 41 db sztereomikroszkóp szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: 3 db
- Baranya Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Békés Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Csongrád Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Heves Megyei Kormányhivatal: 9 db
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Nógrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Pest Megyei Kormányhivatal: 6 db
- Somogy Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Zala Megyei Kormányhivatal: 2 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Moduláris felépítésű, Greenough optikai rendszerű sztereomikroszkóp
- legalább 10-75-szörös teljes optikai nagyítási tartomány
- Fejegység: 360 °-ban körbeforgatható trinokuláris fejegység
- Okulárok: 1 db 10x nagyítású, üveglencsés okulárpár.
- Objektív: 1 db zoom rendszerű, üveglencsés objektív legalább 0,8x – 5x zoom tartománnyal
- Előtétlencse: 1 db a zoom objektívvel kompatibilis 1,5x arányú üveglencsés előtétlencse
- 1 db tárgyasztal, 1 db digitális kamera, megvilágítási rendszer
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 41 db sztereomikroszkóp szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: 3 db
- Baranya Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Békés Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Csongrád Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Heves Megyei Kormányhivatal: 9 db
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Nógrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Pest Megyei Kormányhivatal: 6 db
- Somogy Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Zala Megyei Kormányhivatal: 2 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Moduláris felépítésű, Greenough optikai rendszerű sztereomikroszkóp
- legalább 10-70-szeres teljes optikai nagyítási tartomány
- Fejegység: 360 °-ban körbeforgatható trinokuláris fejegység
- Okulárok: 1 db 10x nagyítású, üveglencsés okulárpár.
- Objektív: 1 db zoom rendszerű, üveglencsés objektív legalább 0,8x – 5x zoom tartománnyal
- Előtétlencse: 1 db a zoom objektívvel kompatibilis 1,5x arányú üveglencsés előtétlencse
- 1 db tárgyasztal, 1 db digitális kamera, megvilágítási rendszer
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 39 db mágneses keverő szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: 6 db
- Békés Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Csongrád Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Heves Megyei Kormányhivatal: 9 db
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Nógrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Pest Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Somogy Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Zala Megyei Kormányhivatal: 2 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Fűthető főzőlap
- szabályozható hőmérséklet állítás
- Főzőlap mérete: legalább 135 mm átmérőjű
- Főzőlap hőmérséklet-tartománya: legalább +40 ºC – 150 ºC között szabályozható, legfeljebb 1 ºC vagy annál alacsonyabb hőmérséklet lépcsőben történő szabályozási pontossággal (lépésekben)
- Keverhető mennyiség: legalább 3 - 5 liter
- Fordulatszám: legalább 100-1500 fordulat/perc kapacitás-tartomány között szabályozható kapacitás
- Fűtőteljesítmény: max. 1000 W
- Teflonbevonatú keverőrudak: 5 db, 8x50 mm méretű
- Kiegészítők: többek között hőmérséklet szenzor, tartóállvány, szorítódió, keverőrúd, digitális kijelzés
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 39 db mágneses keverő szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: 6 db
- Békés Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Csongrád Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Heves Megyei Kormányhivatal: 9 db
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Nógrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Pest Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Somogy Megyei Kormányhivatal: 5 db
- Zala Megyei Kormányhivatal: 2 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Fűthető főzőlap
- szabályozható hőmérséklet állítás
- Főzőlap mérete: legalább 135 mm átmérőjű
- Főzőlap hőmérséklet-tartománya: legalább +40 ºC – 150 ºC között szabályozható, legfeljebb 1 ºC vagy annál alacsonyabb hőmérséklet lépcsőben történő szabályozási pontossággal (lépésekben)
- Keverhető mennyiség: legalább 3 - 5 liter
- Fordulatszám: legalább 200-1500 fordulat/perc kapacitás-tartomány között szabályozható kapacitás
- Teflonbevonatú keverőrudak: 5 db, 8x50 mm méretű
- Kiegészítők: többek között hőmérséklet szenzor, tartóállvány, szorítódió, keverőrúd, digitális kijelzés
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása.
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
1. külső méretek: szélesség: 2310 mm, mélység: 3900 mm, magasság: 2740 mm, ajtó kifelé, jobbra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
2. külső méretek: szélesség: 1920 mm, mélység: 3770 mm, magasság: 2740 mm ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása.
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
1. külső méretek: szélesség: 2310 mm, mélység: 3900 mm, magasság: 2740 mm, ajtó kifelé, jobbra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db); Polcozat mélység: 380 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
2. külső méretek: szélesség: 1920 mm, mélység: 3770 mm, magasság: 2740 mm ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db); Polcozat mélység: 380 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
1. külső méretek: szélesség: 2940 mm, mélység: 1810 mm, magasság: 2370 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
2. külső méretek: szélesség: 1260 mm, mélység: 1810 mm, magasság: 2370 mm, ajtó kifelé, jobbra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
1. külső méretek: szélesség: 2940 mm, mélység: 1810 mm, magasság: 2370 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db); Polcozat mélység: 450 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
2. külső méretek: szélesség: 1260 mm, mélység: 1810 mm, magasság: 2370 mm, ajtó kifelé, jobbra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db); Polcozat mélység: 450 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
1. külső méretek: szélesség: 3150 mm, mélység: 2100 mm, magasság: 2400 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
2. külső méretek: szélesség: 2400 mm, mélység: 3100 mm, magasság: 2400 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
1. külső méretek: szélesség: 3150 mm, mélység: 2100 mm, magasság: 2400 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db); Polcozat mélység: 300 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
2. külső méretek: szélesség: 2400 mm, mélység: 3100 mm, magasság: 2400 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (1 db); Polcozat mélység: 300 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
külső méretek: szélesség: 4180 mm, mélység: 3680 mm, magasság: 2400 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (2 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
külső méretek: szélesség: 4180 mm, mélység: 3680 mm, magasság: 2400 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (2 db); Polcozat mélység: 400 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
külső méretek: szélesség: 3520 mm, mélység: 2500 mm, magasság: 2600 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (2 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 2 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
külső méretek: szélesség: 3520 mm, mélység: 2500 mm, magasság: 2600 mm, ajtó kifelé, balra nyíló, ajtó: 900x1900 mm (2 db); Polcozat mélység: 300 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 1 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
külső méretek: szélesség: 3070 mm, mélység: 2100 mm, magasság: 2200 mm, a kialakítandó ajtó a kamra 3070 mm-ben megadott szélességi paneljén kerüljön elhelyezésre, az ajtó 900x1900 mm-es legyen, kifele és jobbra nyíló legyen (1 db) A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 1 db csíráztató kamra szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Kialakítási méretek:
külső méretek: szélesség: 3070 mm, mélység: 2100 mm, magasság: 2200 mm, a kialakítandó ajtó a kamra 3070 mm-ben megadott szélességi paneljén kerüljön elhelyezésre, az ajtó 900x1900 mm-es legyen, kifele és jobbra nyíló legyen (1 db); Polcozat mélység: 305 mm. A méretek a gyártás megkezdése előtt ellenőrizendők.
- A megépített kamra és vezérlő egysége legyen alkalmas a beállított hőmérsékleti pont megtartására legfeljebb +/- 1.5°C-os eltéréssel. A belső levegő hőmérsékletének függvényében a 60-75 %-os relatív páratartalmat biztosítsa - 5 % alsó határolás és +7-10 % felső határolási értéken belül.
- Programozhatóság:
• hőmérsékleti tartomány: +15 - +40°C között
• relatív páratartalom: 60 - 75% RH között,
• 0-1 (ki- és bekapcsolás) megvilágítás
- Megvilágítás: Fényintenzitás: 200 és 1400 lux között, hideg fénnyel.
- Betáp igény: 3x25A, 400V lomha kivitel
A teljesítési hely pontos címe, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 6 db szárítószekrény szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Békés Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Fejér Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Nógrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- hőmérséklet tartomány: legalább 70 és 1500C
- hőmérséklet beállítás: legalább 1 0C pontossággal
- hőmérséklet ingadozás: 150 0C-on legfeljebb +/-0,50C
- rozsdamentes acél belső burkolat
- ventilátoros légkeverés
- hasznos térfogat 50-60 L
- legalább 2 db rozsdamentes saválló acéltálcával
- névleges teljesítmény: min. 1100 W
- vezérlő beépített időzítővel, rendellenes állapot esetén hangjelzéssel és/vagy látható jelzéssel (hibaüzenet megjelenítésével) figyelmeztetés
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen részben szereplő „Szárítószekrény 1.” és a 21. számú részben szereplő „Szárítószekrény 2.” egymástól eltérő, külön követelményrendszerrel előírt beszerzési tárgyak.
Helyesen:
Összesen 6 db szárítószekrény szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Békés Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Fejér Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Nógrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- hőmérséklet tartomány: legalább 70 és 1500C
- hőmérséklet beállítás: legalább 1 0C pontossággal
- hőmérséklet ingadozás: 150 0C-on legfeljebb +/-0,50C
- rozsdamentes acél belső burkolat
- ventilátoros légkeverés
- hasznos térfogat 50-60 L
- legalább 2 db rozsdamentes acéltálcával (perforált polc, vagy rácspolc)
- névleges teljesítmény: min. 1100 W
- vezérlő beépített időzítővel, rendellenes állapot esetén hangjelzéssel és/vagy látható jelzéssel (hibaüzenet megjelenítésével) figyelmeztetés
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen részben szereplő „Szárítószekrény 1.” és a 21. számú részben szereplő „Szárítószekrény 2.” egymástól eltérő, külön követelményrendszerrel előírt beszerzési tárgyak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 6 db precíziós mérleg szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Békés Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Fejér Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal: 3 db
- Vas Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- a műszer hitelesített legyen
- pontosság, felbontás: 0,01 g
- hitelesített felbontás: 0,01 g
- pontossági osztály: II.
- digitális eredmény kijelző
- mérőtálca: legalább 12 cm átmérőjű
- maximális mérhető tömeg: legalább 1200 g
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 6 db precíziós mérleg szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Békés Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Fejér Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal: 3 db
- Vas Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- a műszer hitelesített legyen
- pontosság, felbontás: 0,01 g
- hitelesített felbontás: 0,01 g
- pontossági osztály: II.
- digitális eredmény kijelző
- mérőtálca: legalább 11 cm átmérőjű (kerek vagy négyszögletes kivitel)
- maximális mérhető tömeg: legalább 1200 g
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Ultratiszta víz előállításához összesen 5 db víztisztító berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Csongrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Pest Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- alkalmas GC-MS/MS, HPLC-MS/MS, IC, TOC, AOX, AAS, ICP analízisekhez
- Szervesanyag eltávolítás, 0,2 µm végszűrő
- két különböző minőségű víz vételezési lehetőséggel ASTM Type I és Type II tisztaságú víz
- Type I tisztított víz minősége: konduktivitása: max. 0,056 μS/cm, víz fajlagos ellenállása: min 18 MΩ-cm, max szabad klór tartalom: 0,5 ppm, nehéz fém tartalom: ≤ 0,05 ppm, TOC: ≤ 5 ppb, baktérium tartalom maximum 1 cfu/ml
- Elvehető pillanatnyi vízmennyiség a csapolási ponton minimum 1 l/min
- Az elvárások a Type II demineralizált víz előállítással szemben: min. 10 l/óra, víz fajlagos ellenállása: min. 1 MΩcm, TOC: max. 50 ppb, vezetőképesség: max. 1 µS/cm, baktérium tartalom: maximum 1 cfu/ml.
Elvehető pillanatnyi vízmennyiség a csapolási ponton minimum 2 l/min
- Type I tisztaságú vízet előállító egység: 500x 550 x 500 mm, +/-50%
Type II tisztaságú vízet előállító egység: 500 x 500 x 500 mm, +/-50%
tartály 25 liter +/-50% (a részek lehetnek egybeépítettek is.)
- 230 V tápfeszültségről üzemeltethető, 50-60 Hz, 50-80 VA
- Víztisztító patron + 0,2 μmmikrofilter kezdőkészlettel
- Type I minõségû víz alkalmazási területei bio-alkalmazásokhoz, műszeres analitikai mérésekhez: molekuláris biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok, GC-MS/MS, HPLC-MS/MS, IC, TOC, ICP analízisekhez
- Type II minõségû víz alkalmazási területei általános laboratóriumi felhasználásra: laboreszközök mosogatása, felhasználás pufferek, reagensek készítéséhez, táptalajok készítéséhez
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Ultratiszta víz előállításához összesen 5 db víztisztító berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Csongrád Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Pest Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- alkalmas GC-MS/MS, HPLC-MS/MS, IC, TOC, AOX, AAS, ICP analízisekhez
- Szervesanyag eltávolítás, <0,22 µm végszűrő
- két különböző minőségű víz vételezési lehetőséggel ASTM Type I és Type II tisztaságú víz
- Type I tisztított víz minősége: konduktivitása: max. 0,056 μS/cm, víz fajlagos ellenállása: min 18 MΩ-cm, max szabad klór tartalom: 0,5 ppm, nehéz fém tartalom: ≤ 0,05 ppm, TOC: ≤ 5 ppb, baktérium tartalom maximum 1 cfu/ml
- Elvehető pillanatnyi vízmennyiség a csapolási ponton minimum 1 l/min
- Az elvárások a Type II demineralizált víz előállítással szemben: min. 10 l/óra, víz fajlagos ellenállása: min. 1 MΩcm, TOC: max. 50 ppb, vezetőképesség: max. 2 µS/cm, baktérium tartalom: maximum 1 cfu/ml.
Elvehető pillanatnyi vízmennyiség a csapolási ponton minimum 1,5 l/min
- Type I tisztaságú vízet előállító egység: 500x 550 x 500 mm, +/-50%
Type II tisztaságú vízet előállító egység: 500 x 500 x 500 mm, +/-50%
tartály 25 liter +/-50% (a részek lehetnek egybeépítettek is.)
- 230 V tápfeszültségről üzemeltethető, 50-60 Hz, 50-80 VA
- Víztisztító patron + 0,2 μmmikrofilter kezdőkészlettel
- Type I minõségû víz alkalmazási területei bio-alkalmazásokhoz, műszeres analitikai mérésekhez: molekuláris biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok, GC-MS/MS, HPLC-MS/MS, IC, TOC, ICP analízisekhez
- Type II minõségû víz alkalmazási területei általános laboratóriumi felhasználásra: laboreszközök mosogatása, felhasználás pufferek, reagensek készítéséhez, táptalajok készítéséhez
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 3 db inkubátor szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Budapest Főváros Kormányhivatala: 2 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Hasznos űrtartalom: legalább 200 liter
- 22-50 0C-ig tartományban (vagy ezt a tartományt is magában foglaló tartományban), min. 0,1 0C-ként állítható hőmérséklet értékkel
- Digitális min. 0,1 0C pontosságú kijelzővel +/- 0,1 0C hő tartással
- min. 2 db rácsos polc, min. 20 kg-os terhelhetőség
- Mikroprocesszoros hőfok ellenőrzés, túlfűtés védelem, túlfűtés esetén jelzés
- Hálózati feszültség: 230 V, 50-60 Hz
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 3 db inkubátor szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Budapest Főváros Kormányhivatala: 2 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Hasznos űrtartalom: legalább 200 liter
- 22-50 °C-ig tartományban (vagy ezt a tartományt is magában foglaló tartományban), min. 0,1 °C-ként állítható hőmérséklet értékkel
- Digitális min. 0,1 °C pontosságú kijelzővel +/- 0,2 °C hő tartással
- min. 2 db rácsos polc, min. 20 kg-os terhelhetőség
- Mikroprocesszoros hőfok ellenőrzés, túlfűtés védelem, túlfűtés esetén jelzés
- Hálózati feszültség: 230 V, 50-60 Hz
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 4 db szárítószekrény szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Fejér Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Veszprém Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet + 5°C, max. 30°C-200°C
- Hőmérséklet beállítás min. 1 °C pontossággal
- Hőmérséklet ingadozás: 150 °C-on max. +/-0,5°C
- Saválló, rozsdamentes acél belső burkolat
- Ventilátoros légkeverés
- Hasznos térfogat: 110 - 150 L
- 2 db rozsdamentes acéltálcával
- Névleges teljesítmény: legalább 1200 W
- beépített időzítő
- Kalibrálási és validálási lehetőség
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen részben szereplő „Szárítószekrény 2.” és a 13. számú részben szereplő „Szárítószekrény 1.” egymástól eltérő, külön követelményrendszerrel előírt beszerzési tárgyak.
Helyesen:
Összesen 4 db szárítószekrény szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Fejér Megyei Kormányhivatal: 2 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Veszprém Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet + 5°C, max. 30°C-200°C
- Hőmérséklet beállítás min. 1 °C pontossággal
- Hőmérséklet ingadozás: 150 °C-on max. +/-0,5°C
- Saválló, rozsdamentes acél belső burkolat
- Ventilátoros légkeverés
- Hasznos térfogat: 110 - 150 L
- 2 db rozsdamentes saválló acéltálcával (perforált polc, vagy rácspolc)
- Névleges teljesítmény: legalább 1200 W
- beépített időzítő
- Kalibrálási és validálási lehetőség
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen részben szereplő „Szárítószekrény 2.” és a 13. számú részben szereplő „Szárítószekrény 1.” egymástól eltérő, külön követelményrendszerrel előírt beszerzési tárgyak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 2 db izzító kemence szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Külső mérete a telepítési hely adottságai miatt kötött: Szélesség/Magasság/Mélység:
80 cm x 80cm x 82 cm.
- Maximális üzemi hőmérséklet legyen: 1100 °C, egyenletes térhőmérséklet
- Öt oldalon legyen fűtött a kemencetér
- Hőmérséklet mérés történjen beépített hőelemmel
- A kemence belső terében minimum 2 tálca elhelyezhető legyen
- A kemence minimum 2 tálcával rendelkezzen
- A készülék ajtaja balról- jobbra nyíljon, vagy változtatható legyen a nyitási iránya
- Belső tűztér mérete legyen 110-140 l között
- rendelkezzen katalizátoros utóégetővel
- beépített szellőző cső az izzításkor felszabaduló gázok elvezetésére
- Minimális névleges teljesítmény 8 kW
- Hálózati feszültség 380 V
- rendelkezzen mikroprocesszoros hőfokszabályozóval, az alábbi követelmények figyelembevételével:
programozható hőmérsékletgörbe: felfűtési sebesség, hőmérséklet, hőntartási idő 2 hőlépcsőben
2 különböző program tárolható
mérési pontosság legyen minimum +/-1 °C
szabályozási pontosság legyen maximum 0,5%
védelem áramkimaradás, hőelem szakadás, külső elektromos zavarjelek és programsérülés ellen
jól látható, digitális kijelző
egyszerűen kezelhető panel
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 2 db izzító kemence szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: 1 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- A kemence külső mérete a telepítési hely adottságai miatt kötött: Szélesség/Magasság/Mélység:
80 cm x 80 cm x 82 cm. Maximum 150 cm magasságú állványon elhelyezhető.
- Maximális üzemi hőmérséklet legyen: 1100 °C, egyenletes térhőmérséklet
- Öt oldalon legyen fűtött a kemencetér
- Hőmérséklet mérés történjen beépített hőelemmel
- A kemence belső terében minimum 2 tálca elhelyezhető legyen
- A kemence minimum 2 tálcával rendelkezzen
- A készülék ajtaja balról- jobbra nyíljon, vagy változtatható legyen a nyitási iránya
- Belső tűztér mérete legyen 110-140 l között
- rendelkezzen katalizátoros utóégetővel
- beépített szellőző cső az izzításkor felszabaduló gázok elvezetésére
- Minimális névleges teljesítmény 8 kW
- Hálózati feszültség 380 V
- rendelkezzen mikroprocesszoros hőfokszabályozóval, az alábbi követelmények figyelembevételével:
programozható hőmérsékletgörbe: felfűtési sebesség, hőmérséklet, hőntartási idő 2 hőlépcsőben
2 különböző program tárolható
mérési pontosság legyen minimum +/-1 °C
szabályozási pontosság legyen maximum 0,5%
védelem áramkimaradás, hőelem szakadás, külső elektromos zavarjelek és programsérülés ellen
jól látható, digitális kijelző
egyszerűen kezelhető panel
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot is módosítja (2. számú módosítás).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ