Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15290/2019
CPV Kód:45000000-7;45233142-6
Ajánlatkérő:Komló Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7300 Komló, 487/1. hrsz., 560. hrsz., 529. hrsz.;7300 Komló, 560. hrsz.;7300 Komló, 529. hrsz., 560. hrsz.;7300 Komló, 529. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KALDIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57398844
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Brigitta
Telefon: +36 305246235
E-mail: kovacsbrigitta@komlo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000413202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Betonburkolatok bontása: 313,8 m2
Bontási törmelék elszállítása: 72,6 m3
Kiemelt v. "K" szegély építése: 210 m
Térkőburkolat készítése: 152 m2
Meglévő térburkolatok bontása: 833 m2
Bontási törmelék elszállítása: 833 m2
Kerti szegély építése: 340 m
Térkőburkolat készítése: 180 m2
2. rész:
Vb. lemez egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal: 15,6 m2
Vb. lemez 3 oldalas zsaluzása fa zsaluzattal: 25 m2
Homlokzati keretállványok: 105 m2
Munkagödör földkiemelése: 14,53 m3
Talajcsere: 9,4 m3
Bontási törmelék konténerbe rakása, elszállítása: 2,73 m3
Kitermelt talaj elszállítása: 14,53 m3
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése: 5,25 m3
Vasbeton pillér, gerenda, lemez készítése: 10 m3
Szerelőbeton készítése: 1,35 m3
Betonacél helyszíni szerelése: 1 t
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 96,29 m2
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 150 m
Lapostető szigetelése: 13,53 m2
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal: 2,73 m3
Kerítések, kerti építmények készítése: 8 db
LED-es fényforrások: 1 klt
3. rész:
I. ütem:
Szennyvíz aknák szintbeemelése: 1 db
Meglévő burkolat bontása 40 cm. vtg.-ig: 9 m2
Kiemelt szegély építése: 24 m
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre: 300 m2
Hézag vágása aszfalt burkolatban csatlakozásnál: 11 fm
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel, úton: 300m2
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel, út: 832 m2
"K" szegély építése C 20 betongerendán hézagolva, épület előtti járda mentén, parkoló elválasztására: 12 fm
"K" szegély mögötti részen rábetonozás: 1,2 m3
Járda aszfaltozás AC-8 j. keverékkel 4 cm vtg.-ban épület előtt: 11,5 m2
Burkolati jel felfestése parkolóban, normál fehér: 18 m2
II. ütem:
Nagyméretű szögletes fedlap szintbeemelése: 1 db
Víznyelő akna fedlap szintbeemelése: 5 db
Kisméretű csapszekrények szintreemelése: 1 db
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre: 680 m2
Pályaszerkezet csere: Lokális burkolat bontása 30 cm.vtg.-ig, törmelék felrakással, elszállítással lerakó helyre: 70 m2
Tükör készítése, M-56 kőalap építése 25 cm.vtg.-ban tömörítve, 5 cm. AC-1 kötő aszfalt lezárással: 70 m2
Hézag vágása aszfalt burkolatban csatlakozásnál: 11 fm
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 680 m2
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 680 m2
Padka nyesése, nyesedék elszállítással lerakóhelyre 50 cm. szélességig: 100 fm
Zúzalékos padka építése 10 cm vastagságig 0,5 m szélességig 0/32 zúzalékból: 50 m2
4. rész:
Szennyvíz aknák szintbeemelése: 1 db
Víznyelő akna fedlap szintbeemelése: 3 db
Kisméretű csapszekrények szintreemelése: 1 db
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre: 417 m2
Pályaszerkezet csere: Lokális burkolat bontása 30 cm.vtg.-ig, törmelék felrakással, elszállítással lerakó helyre: 50 m2
Tükör készítése, M-56 kőalap építése 25 cm.vtg.-ban tömörítve, 5 cm. AC-1 kötő aszfalt lezárással: 50 m2
Hézag vágása aszfalt burkolatban csatlakozásnál: 11 fm
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 417 m2
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 417 m2
Padka nyesése, nyesedék elszállítással lerakóhelyre 50 cm. szélességig: 80 fm
Zúzalékos padka építése 10 cm vastagságig 0,5 m szélességig 0/32 zúzalékból: 40 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4061500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Járda felújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, 487/1. hrsz., 560. hrsz., 529. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Betonburkolatok bontása: 313,8 m2
Bontási törmelék elszállítása: 72,6 m3
Kiemelt v. "K" szegély építése: 210 m
Térkőburkolat készítése: 152 m2
Meglévő térburkolatok bontása: 833 m2
Bontási törmelék elszállítása: 833 m2
Kerti szegély építése: 340 m
Térkőburkolat készítése: 180 m2
Egyenértékűség: Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a leírás kizárólag a szerződés tárgya által indokolt esetben, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is kell érteni. A dokumentációban adott esetben megadott konkrét típusok a kivitelezés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű termék megajánlása esetén az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azon termékeket és megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 Értékelés módszertana: Az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Templom téri kapu építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45421148-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, 560. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vb. lemez egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal: 15,6 m2
Vb. lemez 3 oldalas zsaluzása fa zsaluzattal: 25 m2
Homlokzati keretállványok: 105 m2
Munkagödör földkiemelése: 14,53 m3
Talajcsere: 9,4 m3
Bontási törmelék konténerbe rakása, elszállítása: 2,73 m3
Kitermelt talaj elszállítása: 14,53 m3
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése: 5,25 m3
Vasbeton pillér, gerenda, lemez készítése: 10 m3
Szerelőbeton készítése: 1,35 m3
Betonacél helyszíni szerelése: 1 t
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 96,29 m2
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 150 m
Lapostető szigetelése: 13,53 m2
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal: 2,73 m3
Kerítések, kerti építmények készítése: 8 db
LED-es fényforrások: 1 klt
Egyenértékűség: Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a leírás kizárólag a szerződés tárgya által indokolt esetben, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is kell érteni. A dokumentációban adott esetben megadott konkrét típusok a kivitelezés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű termék megajánlása esetén az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azon termékeket és megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 Értékelés módszertana: Az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Útfelújítás I-II. ütem
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, 529. hrsz., 560. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütem:
Szennyvíz aknák szintbeemelése: 1 db
Meglévő burkolat bontása 40 cm. vtg.-ig: 9 m2
Kiemelt szegély építése: 24 m
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre: 300 m2
Hézag vágása aszfalt burkolatban csatlakozásnál: 11 fm
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel, úton: 300m2
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel, út: 832 m2
"K" szegély építése C 20 betongerendán hézagolva, épület előtti járda mentén, parkoló elválasztására: 12 fm
"K" szegély mögötti részen rábetonozás: 1,2 m3
Járda aszfaltozás AC-8 j. keverékkel 4 cm vtg.-ban épület előtt: 11,5 m2
Burkolati jel felfestése parkolóban, normál fehér: 18 m2
II. ütem:
Nagyméretű szögletes fedlap szintbeemelése: 1 db
Víznyelő akna fedlap szintbeemelése: 5 db
Kisméretű csapszekrények szintreemelése: 1 db
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre: 680 m2
Pályaszerkezet csere: Lokális burkolat bontása 30 cm.vtg.-ig, törmelék felrakással, elszállítással lerakó helyre: 70 m2
Tükör készítése, M-56 kőalap építése 25 cm.vtg.-ban tömörítve, 5 cm. AC-1 kötő aszfalt lezárással: 70 m2
Hézag vágása aszfalt burkolatban csatlakozásnál: 11 fm
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 680 m2
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 680 m2
Padka nyesése, nyesedék elszállítással lerakóhelyre 50 cm. szélességig: 100 fm
Zúzalékos padka építése 10 cm vastagságig 0,5 m szélességig 0/32 zúzalékból: 50 m2
Egyenértékűség: Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a leírás kizárólag a szerződés tárgya által indokolt esetben, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is kell érteni. A dokumentációban adott esetben megadott konkrét típusok a kivitelezés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű termék megajánlása esetén az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azon termékeket és megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 Értékelés módszertana: Az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Útfelújítás III. ütem
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, 529. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvíz aknák szintbeemelése: 1 db
Víznyelő akna fedlap szintbeemelése: 3 db
Kisméretű csapszekrények szintreemelése: 1 db
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre: 417 m2
Pályaszerkezet csere: Lokális burkolat bontása 30 cm.vtg.-ig, törmelék felrakással, elszállítással lerakó helyre: 50 m2
Tükör készítése, M-56 kőalap építése 25 cm.vtg.-ban tömörítve, 5 cm. AC-1 kötő aszfalt lezárással: 50 m2
Hézag vágása aszfalt burkolatban csatlakozásnál: 11 fm
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 417 m2
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel: 417 m2
Padka nyesése, nyesedék elszállítással lerakóhelyre 50 cm. szélességig: 80 fm
Zúzalékos padka építése 10 cm vastagságig 0,5 m szélességig 0/32 zúzalékból: 40 m2
Egyenértékűség: Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a leírás kizárólag a szerződés tárgya által indokolt esetben, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is kell érteni. A dokumentációban adott esetben megadott konkrét típusok a kivitelezés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű termék megajánlása esetén az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azon termékeket és megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 Értékelés módszertana: Az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempont esetében egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Járda felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az 1. ajánlati rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlata meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Benkala Gyártó,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88669740
Postai cím: Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13427340243

Hivatalos név: Vitoép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33912576
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13026114202

Hivatalos név: KALDIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18186653
Postai cím: Hrsz.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26302869202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Templom téri kapu építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2. ajánlati rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlata meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Benkala Gyártó,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88669740
Postai cím: Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13427340243

Hivatalos név: KALDIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18186653
Postai cím: Hrsz.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26302869202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Útfelújítás I-II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 3. ajánlati rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlata meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445202

Hivatalos név: Benkala Gyártó,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88669740
Postai cím: Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13427340243

Hivatalos név: Vitoép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33912576
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13026114202

Hivatalos név: KALDIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18186653
Postai cím: Hrsz.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26302869202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Útfelújítás III. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KALDIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18186653
Postai cím: Hrsz.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 306892320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26302869202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4612650
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4061500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445202

Hivatalos név: Benkala Gyártó,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88669740
Postai cím: Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13427340243

Hivatalos név: Vitoép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33912576
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13026114202

Hivatalos név: KALDIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18186653
Postai cím: Hrsz.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26302869202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges