Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15297/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Marcali Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:8700 Marcali, Orgona u. 2.; 1638/6 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91626336
Postai cím: Rákóczi Utca 11.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
Telefon: +36 85501022
E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marcali.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Marcali "Civilek Háza" külső felújítása
Hivatkozási szám: EKR000789392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tárgyi ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van, s jelenleg is közösségi házként funkcionál. Az épület szerkezetileg jó állapotban van, funkciójának megfelelően használható, azonban homlokzati felületképzései, nyílászárói elavultak, részben tönkrementek, valamint energetikai korszerűsítése és városképi – esztétikai szempontból a külső felújítása is időszerű. A homlokzati nyílászárók elavultak, elhasználódtak, cseréjük szükséges. Az épület belső kialakításában változtatás nem tervezett. Az épület felújítása során tartószerkezeti változtatás és jelentős homlokzati változtatás nem történik.
A meglévő épület felújításakor a külső régi nyílászárókat új, korszerű, többlégkamrás háromrétegű hőszigetelt üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra cseréljük. A falakat kívülről hőszigeteljük, kiviteli terveken ismertetett helyeken szerelt homlokzatburkolatot készül, homlokzati védő rácsozás is tervezett, valamint a lábazati falak hőszigetelése is elkészítendő. Az épület egységes, új homlokzati felületképzéssel látandó el, kivitelei tervek és műszaki dokumentációban meghatározott technológia szerint. Az épület külső felújításához hozzátartozik a lapostetők felújítása. A főbejárat attikával kiemelésre kerül, a földszinti másik lapostető is kiegészül egy homlokzati attikával. A tetőfelületeken új víz- és kiegészítő hőszigetelés készül kiviteli tervek és műszaki dokumentációban részletesen ismertetett rétegrendi kialakítással és technológiával. A földszinti nagy felületű lapostetőn extenzív zöldtető kialakítása tervezett.
A homlokzat felújítása figyelemmel van a tűzvédelmi követelményekre, ezért a szerelt homlokzatburkolat mögött, valamint a homlokzaton a legfelső attikánál jelölt sávban ásványi szálas hőszigetelést kell alkalmazni.
A felújítás során az épület belső funkcionális elrendezésében változás nem történik.
A homlokzati felújítás a főbejárat kiemelésével egészül ki. Zsalukő elemekkel kialakított növénysávok kerülnek a bejárat mellé.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati nyílászárók bontása: 62 db
Bádog párkány bontása ablakoknál: 82 fm
Meglévő ereszcsatorna bontása: 41,36 fm
Meglévő attikabádig bontása: 83 fm
Homlokzati keretes állvány készítése: 771 m2
Levert és hiányzó vakolat pótlása: 220 m2
Lábazati szigetelés készítése: 32,80 m2
Homlokzati dryvit rendszer készítése: 505 m2
Sinus lemez homlokzatburkolat és 15 cm szálas hőszigetelés készítése: 86,70 m2
18 cm vakolt homlokzati rendszer attika felső 50 cm sávjában: 35,38 m2
Új többlégkamrás, háromrétegű hőszigetelt üvegezésű homlokzati nyílászáró beépítése: 62 db
Új tető hő- és vízszigetelés készítése: 390,10 m2
Extenzív zöldtető kialakítása: 91,60 m2
Ablakpárkány beépítése, kiterített szélesség 26 cm, korcolt fémlemezből grafit színben: 79,86 fm
Külső függőleges ereszcsatorna szerelése, négyszög keresztmetszet: 21,30 fm
Sinus lemez burkolat-lábazat csatlakozásnál, burkolat aljánál alumínium vízorros indítóprofil: 36,90 fm
Homlokzati betű elemek, vakolt hőszigetelő elemek formakialakításban, ragasztva: 11 db
Alapozás készítése, 30x80cm beton alap: 5,27 m3
Bejárati virágtartó elem, 2 sor 20 cm zsalukő falazat: 11 m2
Virágtartóra Leier lábazati kúpos fedlap, finombeton, 49x30x4cm: 45 db
Föld feltöltés, 35 cm magasságban kavics tetejére: 5,43 m3
Babérmeggy bokor ültetés: 10 db
Előtető készítése: 13,90 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48890712 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Marcali "Civilek Háza" külső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8700 Marcali, Orgona u. 2.; 1638/6 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tárgyi ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van, s jelenleg is közösségi házként funkcionál. Az épület szerkezetileg jó állapotban van, funkciójának megfelelően használható, azonban homlokzati felületképzései, nyílászárói elavultak, részben tönkrementek, valamint energetikai korszerűsítése és városképi – esztétikai szempontból a külső felújítása is időszerű. A homlokzati nyílászárók elavultak, elhasználódtak, cseréjük szükséges. Az épület belső kialakításában változtatás nem tervezett. Az épület felújítása során tartószerkezeti változtatás és jelentős homlokzati változtatás nem történik.
A meglévő épület felújításakor a külső régi nyílászárókat új, korszerű, többlégkamrás háromrétegű hőszigetelt üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra cseréljük. A falakat kívülről hőszigeteljük, kiviteli terveken ismertetett helyeken szerelt homlokzatburkolatot készül, homlokzati védő rácsozás is tervezett, valamint a lábazati falak hőszigetelése is elkészítendő. Az épület egységes, új homlokzati felületképzéssel látandó el, kivitelei tervek és műszaki dokumentációban meghatározott technológia szerint. Az épület külső felújításához hozzátartozik a lapostetők felújítása. A főbejárat attikával kiemelésre kerül, a földszinti másik lapostető is kiegészül egy homlokzati attikával. A tetőfelületeken új víz- és kiegészítő hőszigetelés készül kiviteli tervek és műszaki dokumentációban részletesen ismertetett rétegrendi kialakítással és technológiával. A földszinti nagy felületű lapostetőn extenzív zöldtető kialakítása tervezett.
A homlokzat felújítása figyelemmel van a tűzvédelmi követelményekre, ezért a szerelt homlokzatburkolat mögött, valamint a homlokzaton a legfelső attikánál jelölt sávban ásványi szálas hőszigetelést kell alkalmazni.
A felújítás során az épület belső funkcionális elrendezésében változás nem történik.
A homlokzati felújítás a főbejárat kiemelésével egészül ki. Zsalukő elemekkel kialakított növénysávok kerülnek a bejárat mellé.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati nyílászárók bontása: 62 db
Bádog párkány bontása ablakoknál: 82 fm
Meglévő ereszcsatorna bontása: 41,36 fm
Meglévő attikabádig bontása: 83 fm
Homlokzati keretes állvány készítése: 771 m2
Levert és hiányzó vakolat pótlása: 220 m2
Lábazati szigetelés készítése: 32,80 m2
Homlokzati dryvit rendszer készítése: 505 m2
Sinus lemez homlokzatburkolat és 15 cm szálas hőszigetelés készítése: 86,70 m2
18 cm vakolt homlokzati rendszer attika felső 50 cm sávjában: 35,38 m2
Új többlégkamrás, háromrétegű hőszigetelt üvegezésű homlokzati nyílászáró beépítése: 62 db
Új tető hő- és vízszigetelés készítése: 390,10 m2
Extenzív zöldtető kialakítása: 91,60 m2
Ablakpárkány beépítése, kiterített szélesség 26 cm, korcolt fémlemezből grafit színben: 79,86 fm
Külső függőleges ereszcsatorna szerelése, négyszög keresztmetszet: 21,30 fm
Sinus lemez burkolat-lábazat csatlakozásnál, burkolat aljánál alumínium vízorros indítóprofil: 36,90 fm
Homlokzati betű elemek, vakolt hőszigetelő elemek formakialakításban, ragasztva: 11 db
Alapozás készítése, 30x80cm beton alap: 5,27 m3
Bejárati virágtartó elem, 2 sor 20 cm zsalukő falazat: 11 m2
Virágtartóra Leier lábazati kúpos fedlap, finombeton, 49x30x4cm: 45 db
Föld feltöltés, 35 cm magasságban kavics tetejére: 5,43 m3
Babérmeggy bokor ültetés: 10 db
Előtető készítése: 13,90 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 10
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 10 napon belül kerül sor. A II.1.5) és II.2.7) pontok szerinti teljesítési időtartamot (200 nap) a munkaterület átadás-átvételének napjától kell számítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Marcali "Civilek Háza" külső felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53728463
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 84/A.
Város: Pogányszentpéter
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8728
Ország: Magyarország
E-mail: gkalman@gmail.com
Telefon: +36 309810548
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14620797214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46511094
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48890712
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 19 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tetőszigetelés, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sávoly Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28342577
Postai cím: Petőfi Utca 4
Város: Sávoly
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8732
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14521564214

Hivatalos név: KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53728463
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 84/A.
Város: Pogányszentpéter
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14620797214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges