Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15325/2019
CPV Kód:45210000-2;45261400-8;45262100-2;45350000-5
Ajánlatkérő:Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. , hrsz.:888
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lanba Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47486715
Postai cím: Fő Utca 82
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 energetikai fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000060752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45262100-2
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Konecsni György Központ energetikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45262100-2
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. , hrsz.:888
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Konecsni György Művelődési Központ tervezett munkák
Állványozás 1685 m2
lapostető hő- és vízszigetelés 1143 m2
padlástér hőszigetelése 263 m2
bádogozás 191 fm
homlokzati nyílászárók bontása 269 m2
homlokzati nyílászárók beépítése 269 m2
homlokzati hőszigetelő rendszer építése 1280 m2
gázellátás készítése 1 db
fűtési rendszer gázkazán szerelés 2db
fűtési rendszer radiátorok 72 db
villámvédelem felújítása 1 db
kommunikációs akadálymentesítés 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07225 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Konecsni György Központ energetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lanba Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19560232
Postai cím: Vágóhíd Utca 75
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
E-mail: lanba@hotmail.hu
Telefon: +36 704069696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122100314
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45262100-2
45350000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45262100-2
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. , hrsz.:888
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Konecsni György Művelődési Központ tervezett munkák
Állványozás 1685 m2
lapostető hő- és vízszigetelés 1143 m2
padlástér hőszigetelése 263 m2
bádogozás 191 fm
homlokzati nyílászárók bontása 269 m2
homlokzati nyílászárók beépítése 269 m2
homlokzati hőszigetelő rendszer építése 1280 m2
gázellátás készítése 1 db
fűtési rendszer gázkazán szerelés 2db
fűtési rendszer radiátorok 72 db
villámvédelem felújítása 1 db
kommunikációs akadálymentesítés 1 db
Belső festések 103 m2
Hidegburkolatok készítése 35 m2
Helyszíni vasbeton munkák 12 m2
Szellőzés kiépítés 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 124042014
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lanba Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19560232
Postai cím: Vágóhíd Utca 75
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
E-mail: lanba@hotmail.hu
Telefon: +36 704069696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. A Kivitelezési szerződés módosított tartalma
9.1. A felek a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezési díját 124.042.014,- Ft + 27% ÁFA, azaz százhuszonnégymillió-negyvenkétezer-tizennégy + harminchárommillió-négyszázkilencvenegyezer-háromszáznegyvennégy forint ÁFA átalányösszegben állapítják meg, amelyből a szerződésmódosítás tárgyát képező munkák kivitelezési díja 1.941.700,- Ft + 27% ÁFA, azaz egymillió-kilencszáznegyvenegyezer-hétszáz forint + ötszázhuszonnégyezer-kétszázötvenkilenc forint ÁFA összeg. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.
9.4. A teljesítés folyamán Kivitelező az alábbi számlák benyújtására jogosult:
Előlegszámla: az előleg kifizetését követően haladéktalanul. Az előleggel kapcsolatos rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza.
1. Részszámla: 25 %-os műszaki készültségnél az alapszerződés szerinti nettó kivitelezési díj 25%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
2. Részszámla: 50 %-os műszaki készültségnél az alapszerződés szerinti nettó kivitelezési díj 25%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
3. Részszámla: 75 %-os műszaki készültségnél az alapszerződés szerinti nettó kivitelezési díj 25%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél az alapszerződés szerinti nettó kivitelezési díj 25%-a összegű számla, a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően.
Előleg igénybevétele esetén az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
A szerződésmódosítás tárgyát képező munkák 100 %-os műszaki készültségnél a szerződésmódosítás tárgyát képező munkák nettó kivitelezési díj 100%-a összegű számla, a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően.
9.6. A Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség erejéig az ellenszolgáltatás utófinanszírozással kerül kifizetésre. A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050. A támogatás intenzitása: 100%. A Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségek kifizetése teljes egészében az Megrendelő saját forrásából történik. Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás tárgyát képező munkák a Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségnek minősülnek és kifizetésük teljes egészében az Megrendelő saját forrásából történik.
A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5) bekezdései is alkalmazandók.
Amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámlák és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján, a számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor. A 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján Megrendelő tájékoztatja a Kivitelezőt, hogy a kivitelezési munkák nem építési engedély kötelesek.
A kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. előírásai, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kiskunmajsa Város Önkormányzata a tárgyi Kivitelezési szerződés módosítása keretében további munkákat rendelt meg. A megrendelt munkák összesített értéke nettó 1.941.700 forint + ÁFA, összesen bruttó 2.465.959,- Ft. Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján került sor, a módosítás az abban foglalt feltételeknek megfelel. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 122100314 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 124042014 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben