Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15343/2019
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Óbudai Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Judit Eszter
Telefon: +36 16665673
E-mail: kiss.juditeszter@ka.uni-obuda.hu.hu
Fax: +36 16665631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.uni-obuda.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobíliák és beépített bútorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001140792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mobíliák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39150000-8
44411000-4
45232460-4
51120000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Mobíliák beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben – 1. rész
Az Óbudai Egyetem átfogó fejlesztése keretében rekonstrukcióra kerül a Kandó Kálmán Kollégium. A kollégium üzembe állításához mobíliák beszerzése szükséges.
A jelen közbeszerzés tárgya:
Bp. III. Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.) szám alatti területen, a Kandó Kálmán Kollégium épület mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.
A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.
A mobíliák többsége székek, asztalok, szekrények, ágyak, kanapék, fotelek, mosdó felszerelések és gépi berendezések. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A főbb beszerzési tételek darabszáma:
524db szék
64 db asztal
4 db szekrény
26 db ágy, kanapé, fotel
236 db gépi berendezés
585 db mosdó felszerelés
8 db fogasfal
össz: 1447 db

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 114 - 279642

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mobíliák
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76278334
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: bihari.eszter@balaton-butor.hu
Telefon: +36 203146115
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88427080
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 42720520 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39150000-8
44411000-4
45232460-4
51120000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobíliák beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben – 1. rész
Az Óbudai Egyetem átfogó fejlesztése keretében rekonstrukcióra kerül a Kandó Kálmán Kollégium. A kollégium üzembe állításához mobíliák beszerzése szükséges.
A jelen közbeszerzés tárgya:
Bp. III. Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.) szám alatti területen, a Kandó Kálmán Kollégium épület mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.
A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.
A mobíliák többsége székek, asztalok, szekrények, ágyak, kanapék, fotelek, mosdó felszerelések és gépi berendezések. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A főbb beszerzési tételek darabszáma:
524db szék
64 db asztal
4 db szekrény
26 db ágy, kanapé, fotel
236 db gépi berendezés
585 db mosdó felszerelés
8 db fogasfal
össz: 1447 db

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 46612820
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76278334
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: bihari.eszter@balaton-butor.hu
Telefon: +36 203146115
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88427080
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
II.1 Az Adásvételi szerződés 1. sz. Ajánlat című melléklete jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján módosul.
II.2 Az Adásvételi szerződés III. Vételár, fizetési feltételek fejezet III.1. pont első bekezdése az alábbira módosul
„Vevő köteles a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező – az 1. sz. szerződésmódosítás szerint módosított - Ajánlatában megadott árak alapján az opciós tételekkel együtt összesen nettó 46 612 820,- Ft +ÁFA, azaz negyvenhatmillió-hatszáztizenkétezer-nyolcszázhúsz forint+ÁFA, mindösszesen bruttó 59 198 281,- Ft vételár Eladó részére történő megfizetésére. A Vevő a vételárat a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést (eszközök helyszínre szállítását és a II.3. pont szerinti munkák befejezését) követően, a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül, átutalással fizeti meg az Eladó bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I. ELŐZMÉNYEK
I.1. A Vevő, mint ajánlatkérő a „Mobíliák és beépített bútorok beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, uniós értékhatárt elérő gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével az Eladóval 2019. június 4-én szerződét kötött S/2019/0000220 szerződésszámmal.
I.2. A helyszínbejárás alapján egyes tételek esetén minimális mértékű módosítás vált szükségessé, elmaradó és többlet mennyiség illetve műszaki paraméter változás formájában.
I.3. A szerződés VI.1. pontja alapján a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően írásban módosítható, a szerződésmódosítás a Kbt. 141. 2) bekezdésnek megfelelően a módosítás nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Módosítás aláírásának dátuma: 2019.07.22.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 42720520 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 46612820 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben