Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15387/2019
CPV Kód:37535200-9
Ajánlatkérő:Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest XIV. kerület, Zugló közigazgatási területén lévő óvodák, bölcsődék
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22083717
Postai cím: Pétervárad Utca 11-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Erzsébet
Telefon: +36 706810829
E-mail: kozbeszerzes@zugloizrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zugloizrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Intézményi játszóeszköz beszerzése (III. eljárás)
Hivatkozási szám: EKR000835312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Intézményi játszóeszköz beszerzés, telepítés, meglévő játszóeszköz bontás, törmelékkel együtt elszállítása 2 db rugós 1 személyes 2 db
rugós 4 személyes 1 db rugós 3 személyes 2 db rugós 2 személyes 1 db forgó dob (nem rönk kivitelben) 2 db láncos egyensúlyozó (nem
rönk kivitelben) 1 db egyensúlyozó gerenda (nem rönk kivitelben) 1 db lengőhíd (nem rönk kivitelben) 2 db fa vonat kocsival (nem
rönk kivitelben) 1 db fa autó (nem rönk kivitelben) 1 db fa hajó (nem rönk kivitelben) 1 db függeszkedős játék 5 db mérleghinta 1 db
sátorház (nem rönk kivitelben) 5 db játszóház (nem rönk kivitelben, áttört oldalfallal) 3 db hintaállvány 2 db lapülőkével 1 db csúszdás
torony függőhíddal (lépcsős kivitelben) 4 db csúszdás játékvár (lépcsős kivitelben) 5 db csúszdás torony rámpával 1 db csúszdás torony
hintaállvánnyal egybeépítve 2 db laphinta üléssel 1 db „Hajó” kombinált játék csúszdával, kötélhálóval 5 db kötélhálós mászóka 1 db 6
szögletű kötélhálós mászóka 1 db kerti pavilon paddal egybeépítve min. 4 x 4 m alapterületű (nem rönk kivitelben) 1 db tornyos
mászóka 1 db csúszdával rámpás kivitelben 1 db lépegető kombináció 4 db asztal paddal egybeépített, háttámlával (nem rönk
kivitelben) kb. 1041 m2 gumiburkolat kialakítása kerti szegéllyel, gumilapok mérete 1 x 1 m -TÜV vizsgálatok elvégzése
játszóeszközönként az első üzembe helyezés előtt - szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek - beépített anyagok műbizonylatai,
megfelelőségi igazolásai - kiépítésre kerülő játékok kezelési és karbantartási útmutatója - az intézményi helyszíneken a selejtezésre
kerülő régi játszóeszközök és környezetük bontása (beton, aszfalt, salak, stb) - a helyszíneken keletkező bontási és egyéb hulladék
elszállítása hulladékkezelő telephelyen történő elhelyezéssel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Intézményi játszóeszköz beszerzés, telepítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:43325000-7
45000000-7
45111000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület, Zugló közigazgatási területén lévő óvodák, bölcsődék
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Intézményi játszóeszköz beszerzés, telepítés, meglévő játszóeszköz bontás, törmelékkel együtt elszállítása 2 db rugós 1 személyes 2 db
rugós 4 személyes 1 db rugós 3 személyes 2 db rugós 2 személyes 1 db forgó dob (nem rönk kivitelben) 2 db láncos egyensúlyozó (nem
rönk kivitelben) 1 db egyensúlyozó gerenda (nem rönk kivitelben) 1 db lengőhíd (nem rönk kivitelben) 2 db fa vonat kocsival (nem
rönk kivitelben) 1 db fa autó (nem rönk kivitelben) 1 db fa hajó (nem rönk kivitelben) 1 db függeszkedős játék 5 db mérleghinta 1 db
sátorház (nem rönk kivitelben) 5 db játszóház (nem rönk kivitelben, áttört oldalfallal) 3 db hintaállvány 2 db lapülőkével 1 db csúszdás
torony függőhíddal (lépcsős kivitelben) 4 db csúszdás játékvár (lépcsős kivitelben) 5 db csúszdás torony rámpával 1 db csúszdás torony
hintaállvánnyal egybeépítve 2 db laphinta üléssel 1 db „Hajó” kombinált játék csúszdával, kötélhálóval 5 db kötélhálós mászóka 1 db 6
szögletű kötélhálós mászóka 1 db kerti pavilon paddal egybeépítve min. 4 x 4 m alapterületű (nem rönk kivitelben) 1 db tornyos
mászóka 1 db csúszdával rámpás kivitelben 1 db lépegető kombináció 4 db asztal paddal egybeépített, háttámlával (nem rönk
kivitelben) kb. 1041 m2 gumiburkolat kialakítása kerti szegéllyel, gumilapok mérete 1 x 1 m -TÜV vizsgálatok elvégzése
játszóeszközönként az első üzembe helyezés előtt - szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek - beépített anyagok műbizonylatai,
megfelelőségi igazolásai - kiépítésre kerülő játékok kezelési és karbantartási útmutatója - az intézményi helyszíneken a selejtezésre
kerülő régi játszóeszközök és környezetük bontása (beton, aszfalt, salak, stb) - a helyszíneken keletkező bontási és egyéb hulladék
elszállítása hulladékkezelő telephelyen történő elhelyezéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása a tartószerkezeti elemek esetében (maximum 24 hónap) 10
2 Többlet jótállási idő vállalása a mozgó alkatrészek esetében (maximum 12 hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó , játszóeszközök beépítéséhez kapcsolódó tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata (max 24 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlati ár értékelési szempont részszempontjai: 1/A részszempont: A megajánlott játszóeszközök szumma beszerzéséi költsége/ára (
nettó HUF) (maximum nettó 42 250 000 HUF) 1/B részszempont: A megajánlott játszóeszközök szumma beépítési és egyéb költségek (
nettó HUF) Ajánlatkérő az 1/A részszempont esetén alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Intézményi játszóeszköz beszerzés, telepítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi projekt fedezetét biztosító szerződés az Ajánlatkérőnek fel nem róható okból nem teljesül, ezért az Összefoglaló tájékoztatás VI.1.2) További információk 2.) pontja szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás eredménytelen. Az anyagi fedezet összege Ajánlatkérő számára nem kerül biztosításra, a feladatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata részben saját hatáskörben kívánja megvalósítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23886746
Postai cím: Kabai Utca 62
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11144393209

Hivatalos név: JÁTSZÓTÉR 2006 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59342065
Postai cím: Szabadság Utca 46
Város: Bezi
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773555208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás a Kbt. 53.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlatok bírálata nélkül lett eredménytelenné nyilvánítva.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges