Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:15438/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.;Horváth Építőmester Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.3.2 Vállalkozási szerződés a Kaposvár egykori Kórház déli tömbrekonstrukciója, kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkákra az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésével e
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.3.2 Vállalkozási szerződés a Kaposvár egykori Kórház déli tömbrekonstrukciója, kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkákra az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésével e
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:45212140-9
45211360-0
45212190-4
45212322-9
45213316-1
45112700-2
45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár a Bajcsy-Zs. utca - Kaposi Mór utca - Fő utca és Tallián Gy. utca által határolt tömbbelső
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kaposvár, Kórház Déli tömb projekt fejlesztéssel érintett területén épületek elbontása, a központi labor-kápolna kivételével.
Kaposvár Kórház déli tömb területén ÖKO-OKO-s park kialakítása szabadtéri nézőtérrel, térrendezéssel; Bajcsy-Zs. utca átépítése, déli oldali sétány kialakítása, helyi védettség alatt álló kápolnaépület hasznosítása, játszótér és játszótéri kiszolgáló épület építése
Park kialakítása
Az ideggyógyászat (3. sz. épület) és a szemészet (7. sz. épület) elbontását követően kialakuló cca. 7.480 m2 területen park tervezett egy 715 m2 vízfelületű, 1150 m2- fóliaszigeteléssel rendelkező, vb szerkezetű medencével („tó”) keringető-szűrő-levegőztető rendszerrel, fa stéggel, kút fúrása 110 m talpmélységgel szükséges egyéb létesítményekkel, tereprendezési munkák és burkolatépítés részben elemes térkőburkolatból, részben vízáteresztő burkolattal és zöldfelületek kialakítása széles süllyesztett szegéllyel, helyenként ülőtámfalként kialakítva.
Bajcsy-Zs. utcán sétány kialakítása
Az érintett utcaszakasz jelenleg a közforgalom elől elzárt, azon csak a gyalogosok haladhatnak keresztül. A tárgyi beruházással mellett -másik beruházásként - megújul az utca közműhálózata és aszfalt burkolata, felfestik a déli oldali parkolókat.

Kápolna épület hasznosítása bábszínházként
A 19. század végén épült és a XX. század közepén emeletesre bővített épület felújítása, átalakítása és bővítése bábszínház kialakításának céljából. Az épület jelenleg, és 374 m2 alapterületű alagsor+földszint+emelet kialakítású, hagyományos építési technológiával felépített falazott szerkezetű feltehetőleg acélgerendás födém szerkezetű, ácsolt tetőszerkezetű épület. A tervezői költségbecslés alapján 285.000.000,- Ft a kivitelezés költsége.
Játszótér építése kiszolgáló épülettel
A területen található földszintes épületek (faház 12., volt vérvétel 13.) bontást követően kialakuló védett, cca. 1.400 m2-es telekrészen kerítéssel elválasztott figurás játszópark kialakítása tervezett. A területen összesen 31 db - amelyből 15 darab interaktív szemléletformáló eszköz - egyedileg készített és szabványosított játszóeszközt kell elhelyezni, meg kell oldani a terület csapadékvíz elvezetését, ki kell alakítani a terven jelölt szükséges ütéscsillapításokat és egyéb burkolati felületeket összesen 987 m2 -en és meg kell oldani a játszótér térvilágítását. A területen körben új kerítést kell építeni, árnyékolót (napvitorlát) és utcabútorokat elhelyezni - a terven jelölt helyeken és mennyiségben. Feladat a játszótér kertészeti munkáinak elvégzése és öntözőrendszer telepítése.
A szerződés keretében ellátandó feladatok fő elemei:
- engedélyezési dokumentáció elkészítése;
- valamennyi, a megvalósításhoz szükséges engedély beszerzése;
- minden szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentáció készíttetése;
- teljeskörű kivitelezési munka.
Az épületek bontása során 19.268 m3 mennyiségű anyag kerül elbontásra.
A kivitelezés során a tereprendezéssel érintett terület nagysága 23.025 m2.
Építendő külső szilárd burkolatok mérete: 4.590 m2
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 021 - 043433

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 979880475 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés aláírásának dátuma: 2018.01.09.
Szerződés I. számú módosításának dátuma: 2018. november 20.
Szerződés II. számú módosításának dátuma: 2019. március 4.
Szerződés III. számú módosításának dátuma: 2019.07.23.
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat - az akadály elhárításával - a Trafó állomás műszaki átadását követő 20. napig köteles maradéktalanul teljesíteni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212140-9
További tárgyak:45211360-0
45212190-4
45212322-9
45213316-1
45112700-2
45112711-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár a Bajcsy-Zs. utca - Kaposi Mór utca - Fő utca és Tallián Gy. utca
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvár, Kórház Déli tömb projekt fejlesztéssel érintett területén épületek elbontása, a központi labor-kápolna kivételével.
Kaposvár Kórház déli tömb területén ÖKO-OKO-s park kialakítása szabadtéri nézőtérrel, térrendezéssel; Bajcsy-Zs. utca átépítése, déli oldali sétány kialakítása, helyi védettség alatt álló kápolnaépület hasznosítása, játszótér és játszótéri kiszolgáló épület építése
Park kialakítása
Az ideggyógyászat (3. sz. épület) és a szemészet (7. sz. épület) elbontását követően kialakuló cca. 7.480 m2 területen park tervezett egy 715 m2 vízfelületű, 1150 m2- fóliaszigeteléssel rendelkező, vb szerkezetű medencével („tó”) keringető-szűrő-levegőztető rendszerrel, fa stéggel, kút fúrása 110 m talpmélységgel szükséges egyéb létesítményekkel, tereprendezési munkák és burkolatépítés részben elemes térkőburkolatból, részben vízáteresztő burkolattal és zöldfelületek kialakítása széles süllyesztett szegéllyel, helyenként ülőtámfalként kialakítva.
Bajcsy-Zs. utcán sétány kialakítása
Az érintett utcaszakasz jelenleg a közforgalom elől elzárt, azon csak a gyalogosok haladhatnak keresztül. A tárgyi beruházással mellett -másik beruházásként - megújul az utca közműhálózata és aszfalt burkolata, felfestik a déli oldali parkolókat.

Kápolna épület hasznosítása bábszínházként
A 19. század végén épült és a XX. század közepén emeletesre bővített épület felújítása, átalakítása és bővítése bábszínház kialakításának céljából. Az épület jelenleg, és 374 m2 alapterületű alagsor+földszint+emelet kialakítású, hagyományos építési technológiával felépített falazott szerkezetű feltehetőleg acélgerendás födém szerkezetű, ácsolt tetőszerkezetű épület. A tervezői költségbecslés alapján 285.000.000,- Ft a kivitelezés költsége.
Játszótér építése kiszolgáló épülettel
A területen található földszintes épületek (faház 12., volt vérvétel 13.) bontást követően kialakuló védett, cca. 1.400 m2-es telekrészen kerítéssel elválasztott figurás játszópark kialakítása tervezett. A területen összesen 31 db - amelyből 15 darab interaktív szemléletformáló eszköz - egyedileg készített és szabványosított játszóeszközt kell elhelyezni, meg kell oldani a terület csapadékvíz elvezetését, ki kell alakítani a terven jelölt szükséges ütéscsillapításokat és egyéb burkolati felületeket összesen 987 m2 -en és meg kell oldani a játszótér térvilágítását. A területen körben új kerítést kell építeni, árnyékolót (napvitorlát) és utcabútorokat elhelyezni - a terven jelölt helyeken és mennyiségben. Feladat a játszótér kertészeti munkáinak elvégzése és öntözőrendszer telepítése.
A szerződés keretében ellátandó feladatok fő elemei:
- engedélyezési dokumentáció elkészítése;
- valamennyi, a megvalósításhoz szükséges engedély beszerzése;
- minden szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentáció készíttetése;
- teljeskörű kivitelezési munka.
Az épületek bontása során 19.268 m3 mennyiségű anyag kerül elbontásra.
A kivitelezés során a tereprendezéssel érintett terület nagysága 23.025 m2.
Építendő külső szilárd burkolatok mérete: 4.590 m2
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 979880475
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL) www.szemeco.hu
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Horváth Építőmester Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi i . 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL) www.hepzrt.hu
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): „5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat -az akadály elhárításával- a Trafó állomás műszaki átadását követő 30. napig köteles maradéktalanul teljesíteni. (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A környezetalakítási terv megvalósításához szükséges a telken belül lévő az E.ON Hungária Zrt. tulajdonát képező trafó állomás áthelyezése. Már 2018 első negyedévében Megrendelő kérte az E.ON Hungária Zrt-től a trafó épület áthelyezését, azonban a többszöri kérés ellenére az E.ON Hungária Zrt. csak 2019 március 5.-én írta alá a trafó áthelyezésre vonatkozó megállapodást. A trafó áthelyezésének a közműszolgáltató által vállalt határideje 2019. harmadik negyedév.
A trafó áthelyezését követően a Kápolna épület elektromos ellátásához kapcsolódó mérőhelyek tervmódosítása szükséges. A trafó áthelyezésével, valamint az erősáramú vezeték kiépítésével a mérőhely kialakításával kapcsolatos változások késleltetik a környezetalakításban tervezett építési munkákat, az út és a park építését, és a környezetalakítást.
A trafó és a mérőhely közti kábel kiépítését az E-ON szolgáltató végzi el, amelyek földmunkái és létesítési feladatai után építhető az út, valamint a kertalakítási munkák.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 979880475 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 979880475 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben