Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15441/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mindszent Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6630 Mindszent, Napkelet utca Hrsz. 405/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dél-Vízép Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mindszent Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72757130
Postai cím: Köztársaság Tér 31.
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mindszent.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001095252018/reszletek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mindszent piacterének felújítása
Hivatkozási szám: EKR001095252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mindszent piacterének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45112700-2
45213140-6
45213141-3
45213142-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6630 Mindszent, Napkelet utca
Hrsz. 405/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mindszent 405/4 helyrajzi számú 5847 nm-es telken meglévő kisállatpiac megszüntetése, meglévő mérlegház elbontása, meglévő piaccsarnok épület belső átalakítása 982,22 nm-re, új fedett-nyitott árusítótér építése, látványkemence építése, villamos és gépészeti rekonstrukció, bolhapiac területének rendezése, csapadékvíz elvezetés rendezése, kerékpártárolás és gyalogos megközelítés rendezése.
Részletes műszaki adatok a mellékletként kiadott műszaki leírásban (tervdokumentációban).
A beruházás az Európai Unió támogatásával, a TOP-2.1.1 program keretében nyújtott forrásból valósul meg.
Projekt-azonosító: TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04216 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mindszent piacterének felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Vízép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45708981
Postai cím: Andrássy Út 39/6
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: delvizep@gmail.com
Telefon: +36 303726876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55833563
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45112700-2
45213140-6
45213141-3
45213142-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6630 Mindszent, Napkelet utca
Hrsz. 405/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mindszent 405/4 helyrajzi számú 5847 nm-es telken meglévő kisállatpiac megszüntetése, meglévő mérlegház elbontása, meglévő piaccsarnok épület belső átalakítása 982,22 nm-re, új fedett-nyitott árusítótér építése, látványkemence építése, villamos és gépészeti rekonstrukció, bolhapiac területének rendezése, csapadékvíz elvezetés rendezése, kerékpártárolás és gyalogos megközelítés rendezése.
Részletes műszaki adatok a mellékletként kiadott műszaki leírásban (tervdokumentációban).
A beruházás az Európai Unió támogatásával, a TOP-2.1.1 program keretében nyújtott forrásból valósul meg.
Projekt-azonosító: TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55833563
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Vízép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45708981
Postai cím: Andrássy Út 39/6
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: delvizep@gmail.com
Telefon: +36 303726876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.
Felek a „Mindszent piacterének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási Szerződést kötöttek 2019. február 26-án. A beruházás Európai Uniós támogatásból valósul meg (projekt-azonosító: TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001).
A munkaterület átadása – azaz a szerződés hatályba lépése - 2019. március 1-én megtörtént.
A szerződés 4.1. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől – azaz a munkaterület átadásától - számított 170 nap, azaz 2019. augusztus 18.
2.
Vállalkozó 2019. július 23-án és 2019. augusztus 5-én akadályközlést jelentett, melyet egyebek mellett az Építési Napló bejegyzéseinek kivonatával támasztott alá. Az akadályközléssel egyidejűleg kezdeményezte a Vállalkozási Szerződésben rögzített kivitelezési határidő módosítását.
A Műszaki Ellenőr a Vállalkozó módosítási kérelmében előadottakat szakmailag indokoltnak tartotta.
3.
Akadályközlés tartalma (a csatolt építési napló bejegyzéseivel alátámasztva):
- a májusi hónap változó, esős, viharos időjárása miatt nem tudtak folyamatosan munkát végezni a munkaterületen (összesen 10 munkanap);
- a 2019. július 15-17. között a piac területén megrendezett rendezvény miatt nem tudták az acélszerkezet alapozási és anyag deponálási munkákat végezni (összesen 3 munkanap);
- 2019. augusztus 1-én és 5-én az előző napokban rövid idő alatt leesett rendkívül nagy mennyiségű csapadék eláztatta a munkagödröket, ami miatt nem tudták az alapozási munkákat folytatni, mivel a munkagödröket ki kellett szivattyúzni és helyreállítani (2 munkanap).
Az akadályközléssel érintett munkanapok száma összesen: 15 nap
4.
Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntenek, a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (mivel a Felek a szerződésben rögzített ellenértéket változatlanul hagyják).
5.
Felek a Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjának 3. bekezdését a következőre módosítják:
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): a szerződés hatályba lépésétől számított 185 nap, azaz 2019. szeptember 2. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
6.
Felek kijelentik, hogy a módosítás az aláírása napján lép hatályba.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. július 23-án és 2019. augusztus 5-én akadályközlést jelentett, melyet egyebek mellett az Építési Napló bejegyzéseinek kivonatával támasztott alá:
- a májusi hónap változó, esős, viharos időjárása miatt nem tudtak folyamatosan munkát végezni a munkaterületen;
- a 2019. július 15-17. között a piac területén megrendezett rendezvény miatt nem tudták az acélszerkezet alapozási és anyag deponálási munkákat végezni;
- 2019. augusztus 1-én és 5-én az előző napokban rövid idő alatt leesett rendkívül nagy mennyiségű csapadék eláztatta a munkagödröket, ami miatt nem tudták az alapozási munkákat folytatni, mivel a munkagödröket ki kellett szivattyúzni és helyreállítani.
A fenti rendkívüli körülményeket az ajánlatkérőként és a nyertes ajánlattevőként szerződő fel se láthatta előre a kellő gondossággal eljárva sem.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 55833563 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55833563 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben